Breaking News

DOKAZI IZ BIBLIJE DA ISUS NIJE BOG 9

1

DOKAZI IZ BIBLIJE DA ISUS NIJE BOG 9   Biblija govori o tome da je Isus bio iskušan, ali Bog ne može biti iskušan „Imajući, dakle velikog Poglavara svešteničkog, koji je prošao nebesa, Isusa sina Božijeg, da se držimo priznanja. Jer nemamo Poglavara svešteničkog koji ne može postradati s našim …

Read More »

DOKAZI IZ BIBLIJE DA ISUS NIJE BOG 10

1

DOKAZI IZ BIBLIJE DA ISUS NIJE BOG 10   Biblija kaže da je Bog Isusa načinio „Gospodom“ i „Hristom“! „Tvrdo dakle neka zna sav dom Izrailјev da je i Gospodom i Hristom Bog učinio ovog Isusa koga vi raspeste.“ (Dela Apostolska, 2:36) Termin „gospod“ ili „gospodar“  je na mnogo mesta …

Read More »

PRAVOSLAVNA CRKVA PROGLASILA SVECEM POPA ZLOČINCA I UBICU ŽENA

Sveti Milorad Vukojčić, zvani Maca koljač tokom Drugog svetskog rata bio je predvodnik četničke crne trojke u Pljevljima, gdje je njegova “sveta” ruka tokom trajanja nemačke uprave zaklala nekoliko desetina žena iz partizanskih porodica. Milorad Vukojičić (1917-1945), zvani pop Maca (deminutiv od “macola”) ili pop Koljač, je bio crnogorski svještenik …

Read More »

Asketan život Poslanika Muhammeda

Ako uporedimo život poslanika Muhammeda, mir nad njim, pre njegovog poslanstva sa životom nakon što je počeo sa poslanstvom, zaključujemo da je nemoguće zamisliti da je Muhammed propagirao poslanstvo zbog ostvarenja materijalnih sredstava, oholosti, ugleda ili vlasti. Pre poslanstva Muhammed, mir nad njim, nije imao nikakvih briga niti materijalnih problema. …

Read More »

Neke od prednosti islama

Islam opskrbljuje pojedinca i zajednicu mnogim dobrima-blagodatima. Ovo poglavlje pojašnjava koristi koje pojedinac dobija primanjem islama. 1 – Vrata za večan Raj Uzvišeni Allah (Bog) u časnom Kur’anu kaže: „A one koji veruju i dobra dela čine obraduj rajskim baštama kroz koje će reke teći;…”[1] Takođe, Bog u Kur’anu kaže:  …

Read More »