Home / Tekst / Ljudska prava i pravda u islamu

Ljudska prava i pravda u islamu

Islam daje mnoga ljudska prava svakom pojedincu.

Sledi objašnjenje nekih ljudskih prava koje islam štiti:

 Ljudski život i posed u islamskoj zemlji se smatraju svetim, svejedno bila osoba musliman ili ne. Islam štiti čast, i zato je u islamu zabranjeno vređanje drugih ili njihovo ismejavanje. Poslanik, mir nad njim, je rekao:

”Pa zaista, vaši životi, vaša imanja, i vaše časti su vam međusobno sveti…” [1]

Rasizam takođe nije dozvoljen u islamu, i Kur'an potvrđuje ljudsku jednakost, ovim jakim dokazom:

„O ljudi, Mi vas od jednog čoveka i jedne žene stvaramo i na narode i plemena vas delimo da biste se upoznali. Najugledniji kod Boga je onaj koji Ga se najviše boji, Bog, uistinu, sve zna i nije Mu skriveno ništa.”[2] 

Islam odbija tvrdnje pojedinih ljudi ili pojedinih naroda o njihovoj prednosti zbog bogatstva, snage ili rase.

Bog je stvorio ljude jednake, i razlika-prednost između jedne i druge osobe je samo na osnovu ispravnosti njenog verovanja i pobožnosti. Božiji Poslanik, mir nad njim,  je rekao:

„O ljudi, zaista vam je jedan Gospodar, jedan vam je otac (Adam); Arapi nisu bolji od ne-Arapa, i ne-Arapi nisu bolji od Arapa; i crveni (rasa) nije bolji od crnog, niti je crni bolji od crvenog osim po bogobojaznosti.” [3]

Jedan od najopasnojih problema koji je zaokupirao čovečanstvo danas je rasizam.

Napredan svet može da pošalje čoveka na Mesec, ali je nesposoban da spreči čoveka da mrzi brata čoveka ili da ga ubije.

Od vremena Poslanika, mir nad njim, islam daje živi primer za iskorenjivanje rasizma.

Godišnje hodočašće (posećivanje svete kuće – Kabe u Mekki) u Mekki, predstavlja pravo islamsko bratstvo između svih rasa i svih nacija; kada više od dva miliona muslimana, sa svih strana sveta, dođe u Mekki da obavi propisano hodočašće.

Islam je vera pravde. Rekao je Uzvišeni:

”Bog vam zapoveda da odgovorno službe onima koji su ih dostojni poveravate i kada ljudima sudite da pravično sudite.”[4]

 I rekao je Bog Uzvišeni:

 ”… i budite pravedni; Bog, zaista pravedne voli.”

Musliman mora da se pridržava pravde čak i u saradnji sa onima koje mrzi od ljudi.

Bog Uzvišeni je rekao:

”Neka vas mržnja koju prema nekim ljudima nosite nikako ne navede da nepravedni budete! Pravedni budite, to je najbliže čestitosti, …”[5] 

Poslanik, mir nad njim, je upozorio na maltretiranje drugih, nepravednost prema njima, i loš postupak – zlostavljanje rekavši: „Nasilja su tmine Sudnjeg dana!”[6]

Oni koji ne dobiju svoja prava u ovom životu (ona koja zaslužuju), dobiće ih u onom životu kao što je Božiji Poslanik, mir nad njim, rekao: ”Zaista ćete ispuniti prava, onima kojima pripadaju, na Sudnjem danu!”[7]

[1] Hadis beleži Buhari, br. 1793.

[2] Kur'an, poglavlje Sobe, odlomak 13.

[3] Musned Ahmed.

[4] Kur'an, poglavlje En-Nisa, odlomak 58.

[5] Kur'an, poglavlje Trpeza, odlomak 8.

[6] Hadis beleži Buhari, br. 2447.

[7] Hadis beleži Muslim, br. 2582.

Check Also

Ista Božija Poruka je slata tokom cele ljudske istorije

Nakon stvaranja Adama, jedna te ista poruka je konstantno dostavljana ljudskom rodu tokom istorije čovečanstva. …

Komentariši