Home / Tekst / Odgovori na zablude

Odgovori na zablude

O Novoj godini, kićenju jelki i Deda Mrazu

Evanđelje po Luki (2:21) prenosi da je Isus bio obrezan osmog dana po rođenju. Hrišćani veruju da je Isusov prepucij, obrezana kožica, jedini autentični Isusov predmet sačuvan do dana današnjeg. Brojne crkve tvrde da poseduju svetu kožicu, a Isusovo obrezivanje i danas slave crkve širom sveta. Smatra se da crkva …

Pročitaj više...

Odgovor na zabludu: “Da li se Islam širio sabljom?”

Islam je kao monoteistička vjera ponovo obnovljen od jedne jedine osobe – Poslanika Muhammeda. Nekolicina njegovih sljedbenika bila je siromašna i nejaka. Vjerovanje je u srcu i sa ubjeđenjem, a ne postiže se silom ili mačem. Islam se u Medini među Arapima proširio lijepim i mudrim propovijedanjem a ne silom …

Pročitaj više...

Odgovor na zabludu: Da li je Marija Aronova sestra?

U Kur'anu stoji da je Marija Aronova (Harunova, neka je Bog zadovoljan njim) sestra. Muhammed, koji je napisao Kur'an, nije znao razliku između Mirjam, Aronove sestre, i Marije, Isusove majke, iako vremenska udaljenost između njih dve iznosi preko hiljadu godina.              Reč sestra u semitskim jezicima U semitskim jezicima, reč …

Pročitaj više...

Odgovor na zabludu: Islam promoviše nasilje

Nekoliko kur'anskih ajeta (odlomaka) se često pogrešno tumači u kontekstu mita o islamu kao religiji koja poziva sledbenike na nasilje i ubijanje svih koji joj ne pripadaju.             Ajet (odlomak) poglavlja Et-Tevba (Pokajanje) Sledeći ajet iz sure Et-Tevbe je veoma često citiran u kontekstu kritikovanja islama, s ciljem dokazivanja da …

Pročitaj više...

Višeženstvo poslanika Muhameda

  Višeženstvo je bila normalna praksa pre Islama Mnogi Poslanici spomenuti u Bibliji poput Avrama, Davida, Solomona, kralja Davida bili su oženjeni sa više žena: Avram je imao 2 žene Jakov je imao 2 žene Solomon je imao 700 žena Kralj David je imao mnogo žena Niko od njegovih neprijatelja …

Pročitaj više...

Poslanikova ženidba sa mladom Aišom

Nekoliko bitnih činjenica u vezi sa Poslanikovom ženidbom sa Aišom: Aiša je bila spremna za udaju i bila je zrela: Ugovor o veridbi bio je zaključen kada je ona imala 6 godina i poslanik Muhamed je čekao 3 godine i oženio je kada je imala 9 godina. Obavljanje venčanja je …

Pročitaj više...

Činjenice koje ukazuju da je Poslanik Muhammed spomenut u Bibliji

(Ovaj članak je sastavljen iz dijaloga između poznatog muslimanskog učenjaka Ahmeda Didata i hrišćanskog sveštenika Dominee Van Heerdena). Postavio sam (Ahmed Didat) pitanje svešteniku: „Šta kaže Biblija o Muhammedu“? Bez oklevanja sveštenik je odgovorio: „Ništa“ Pitao sam: „Zašto ništa? U skladu sa vašim tumačenjem Biblije, Biblija ima toliko toga da …

Pročitaj više...