Home / Tekst / Najveći greh

Najveći greh

Zašto hrišćani ne bi trebali imati idole?

Kada čitamo Bibliju, vidimo da su Božiji poslanici u Bibliji, poput Abrahama, Mojsija as, i drugih, zagovarali strogi monoteizam. Verovali su da je Bog sve stvorio, da je savršen i da se samo Njemu treba moliti i druge zavete činiti onako kako On to naredio. Smatrali su da ako neko …

Pročitaj više...

Umišljenost sobom – samoljublje

Samoljublje je bolest srca koja uništava Božije robove upropaštavajući njihova dela, ona proteruje iskrenost iz srca i njoj se suprostavlja, ona isušuje poniznost iz srca i osećaj potrebnosti i siromaštva naspram Gospodara, a to je nedolično ophođenje prema Bogu Uzvišenom. Samoljublje udaljava Božije robove od samoobračunavanja, i čini ih slepim …

Pročitaj više...

Tabor pokornih i grešnih

Uzvišeni Bog kroz Objavu Svojim stvorenjima naređuje i zabranjuje, a odredbu, On im daje i uskraćuje, pa su se Njegova stvorenja spram toga podelila u dva tabora: – tabor koji naređeno ostavlja, a zabranjeno uzima, koji na darovima ne zahvaljuje, a zbog uskraćenog srdi se i prigovara. To su Božiji …

Pročitaj više...

Bolest oholosti

Uzvišeni Bog kaže: On, doista, ne voli one koji se ohole. (Kur’an, 16:23) I kaže: Oni koji iz oholosti neće da Mi obradosoljovlje čine – ući će, sigurno, u Pakao poniženi. (Kur’an, 40:60) Božiji Poslanik ﷺ je rekao: “U Raj neće ući niko ko u svome srcu ima makar koliko je trun oholosti” – pa je jedan čovek rekao: “Čovjek (po …

Pročitaj više...

Uzroci bolesti srca i njegovi štetni otrovi

Znaj da su sve vrste greha otrov za srce i uzrok za njegovu bolest i propast. Abdullah ibn Mubarek  je rekao: Uvideo sam da gresi umrtvljuju srce i da mu odanost njima donosi poniženje. Napuštanje greha oživljenje je srca, pa ti je bolje da ih se prođeš. Gresi i nepokornost …

Pročitaj više...

Da li je Sotona pali anđeo?

 Da li je Iblis (Sotona) anđeo ili džin (biće stvoreno od plamena vatre)?   Događaji u kojima su spomenuti Iblis (Sotona) i meleki (anđeli) Priča o Adamu i Iblisu se spominje na više mesta u Kur'anu, gde Bog kaže:  Kada rekosmo anđelima: “Poklonite se Adamu!” – oni se pokloniše, ali …

Pročitaj više...

POKAJANJE

Pokajanje od greha, obraćanjem Onome koji zna sve tajne i oprašta grehe, početak je puta pobožnih, kapital pobednika, prvi korak onih koji istinu traže, ključ za izvođenje na pravi put zalutalih, polazište odabranih i pribežište Bogu bliskih. Pokajanje je prva, srednja i poslednja stanica u životu čoveka. Pobožan čovek je …

Pročitaj više...