Home / Tekst / Naš Stvoritelj / Svakog časa On se zanima nečim…

Svakog časa On se zanima nečim…

“…svakog časa On se zanima nečim.” (Kur'an; Milostivi, 29.)

Govoreći da se svakog časa zanima nečim, Uzvišeni Bog, hvali Sebe, ukazuje na Svoju sveobuhvatnu moć i na to da· se sve događa samo Njegovom voljom.

Bog se svakog časa zanima nečim: ponizuje i uzvisuje, daje i lišava, pruža i uskraćuje, daje imetak i vlast i oduzima ih, navodi na smeh i na plač, usmr­ćuje i oživljuje, upućuje i u zabludu odvodi, leči i daje bolest, hrani gladne i poji žedne, daje da se putnici vraćaju s puta živi i zdravi, uništava silnike, dr­žave i narode, kažnjava ohole, sramoti grešnike, poražava nevernike, ostavlja u bezizlaznom položaju neprijatelje, odvraća napadače, pomaže i čuva dobre, odaziva se nevoljnicima, uslišava molitve onima koji se mole, štiti obespravljene, daje onima koji traže, teši povređene, pomaže siromašnima, ukazuje milost mrtvima, uništava neistinu, pomaže Istinu, povećava blagodati pobožnima, daje pobedu borcima na Njegovom Putu, umiruje strah prestrašenih, oprašta onima koji se kaju, nagrađuje poslušne, blago se odnosi prema onima koji podbacuju, daje vremena grešnicima, spušta kišu, tera oblake, daje da duvaju vetrovi, smenjuje noć u dan, šalje munje, koje samo što ne oduzmu vid onima koji gledaju, tera brodove morem, čuva putnike na moru i kopnu od opasnosti, daje da klija zrno i košpica, zna šta je u matericama, zapisuje smrtne rokove, pobraja ljudska dela, daje opskrbu, oslobađa ropstva, zna poglede onih koji krišom gledaju i zna šta grudi kriju…

Onaj ko pomno razmisli o svemu što se događa u svemiru, o Zemlji i stvorenjima na njoj zapaziće veličinu Jednog, Jedinog i Njegovo sveobuhvatno znanje. Bog zna za svaki pokret, čuje svaku izgovorenu reč, zna za svaku kap, list i plod koji padnu na Zemlju, Njemu ne može ostati skriveno ništa što se događa, ni rođenje, ni smrt, niti čije bogatstvo, niti čije siromaštvo, niti dobrota, niti pokvarenost, niti mir, niti rat, niti zdravlje, niti bolest.

Bogu nije skriveno nijedno delo čovekovo, On je Istinski Gospodar, ništa Mu nije zamršeno, niti Mu je nepoznat bilo koji jezik, niti narečje, ništa Mu ne izmiče, sve obuhvata Svojim znanjem i dobrotom.

Razvijanje sveta, sklapanje braka, radjanje dece, podudarnosti i razlike, ubijanje i život u miru, kupoprodaja, mirovanje i putovanje, budnost i san, život i smrt – sve se odvija u skladu s određenjem Svemogućeg Boga.

Štaviše, Uzvišeni Bog, Poznavalac vidljivog i nevidljivog sveta, nadzire andjele koji, između ostalog, zapisuju ljudska dela.

_____________________________________
Aid el-Karni / Na kapiji Objave
Obrada: spasenje.com

Check Also

Ista Božija Poruka je slata tokom cele ljudske istorije

Nakon stvaranja Adama, jedna te ista poruka je konstantno dostavljana ljudskom rodu tokom istorije čovečanstva. …