Home / Tekst / Poslednji Božiji Verovesnik / Stav Poslanika Muhammeda naspram robovlasništva

Stav Poslanika Muhammeda naspram robovlasništva

Poslanik, mir nad njim, je poslat društvu koje je je bilo sačinjeno od robovlasnika i robova. Robovima nije pripadalo nikakvo pravo, bilo da se radi o imovinskom, socijalnom ili političkom. Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je podigao njihov status i podsticao na njihovo oslobađanje, te za takve postupke obećao velike nagrade kod Allaha.

Jedan od Poslanikovih, mir nad njim, savjeta u pogledu robova bio je: „Bojte se Allaha u pogledu onoga što posjedujete.[1]

On je kazao: „Vaši robovi, vaši robovi! (Tj. Upozoravam vas na njihova prava! pr.u.) Hranite ih onom hranom koju vi jedete, oblačite ih onom vrstom odjeće koju vi oblačite. Ako urade neku neposlušnost koju vi ne želite da oprostite, prodajte ih, a nemojte ih mučiti.[2]

Također je Poslanik Muhammed rekao: „To su vaša braća koja vam služe i koje je Allah učinio u vašem posjedu. Onaj koji bude imao svoga brata kao roba, onda neka ga hrani hranom koju on jede i i neka mu daje odjeću koju on oblači, i neka ga ne opterećuje onime što ne može podnijeti, a ako ga optereti sa nečim što ne može podnijeti neka mu pomogne.[3]

Također je kazao: „Ko nepravedno udari roba, bit će mu vraćeno na Sudnjem danu.[4]

Rekao je i: „Ko ošamari ili udari svoga roba, mora ga osloboditi da bi se otkupio.[5]

Poslanik, mir nad njim, je podsticao na oslobođanje robova rekavši: „Koji god musliman oslobodi drugog muslimana, on će mu biti otkupnina od Vatre, i biće nagrađen za svaku njegovu kost, a koja god muslimanka oslobodi drugu muslimanku, ona će joj biti otkup od Vatre i biće nagrađena za svaku njenu kost. A koji god musliman oslobodi dvije muslimanke, one će mu biti otkup od Vatre i biće nagrađen za svaku njihovu kost.[6]

Od Abdullaha b. Amra se prenosi da mu je došao neki veliki trgovac pa ga je Abdullah upitao: „Da li si svojim robovima dao hranu?“ Odgovorio je: „Ne.“ Tada trgovac reče: „Idi i daj im hranu, jer je Poslanik Muhammed kazao: ‘Dovoljno ti je grijeha da uskratiš hranu onima koje posjeduješ.'“[7]

I rekao je: „Allah će kazniti svakog onoga ko bude kažnjavao ljude na ovom svijetu.[8]

Fusnote:

[1] Ebu Davud, br. 4489., i Ahmed, br. 552.

[2] Ahmed, br. 15813.

[3] Buhari, br. 2359., i Tirmizi, br. 1868.

[4] Sahihu-l-edeb-l-mufred, br. 134.

[5] Muslim, br. 3130., i Ebu Davud, br. 4500.

[6] Tirmizi, br. 1467., i Ebu Davud, br. 3453.

[7] Muslim, br. 16629.

[8] Muslim, br. 4734., i Ebu Davud, br. 2648.

 

Iz knjige: “Muhammed Allahov Poslanik”

https://islamhouse.com/bs/books/478661/

Check Also

Ista Božija Poruka je slata tokom cele ljudske istorije

Nakon stvaranja Adama, jedna te ista poruka je konstantno dostavljana ljudskom rodu tokom istorije čovečanstva. …

Komentariši