Home / Smisao života

Smisao života

VIDEO – Šta je svrha tvog života?

Šta je svrha i cilj našeg života na ovom svetu? Da li se to samo svodi na jelo,piće,spavanje i zadovoljavanje naših strasti, ili svako od nas treba da teži ka nečemu, kako bi pored svog tela, i svoju dušu i srce napojio i duhovno uzdigao

Pročitaj više...

Uputa od Boga

Uzvišeni Gospodar je sve stvorio sa svrhom, i svim stvorenjima obezbedio uputu pomoću koje izvršavaju ono zbog čega su stvoreni. Naredio nam je da razmišljamo o NJegovim znakovima u svemiru i svemu što je stvorio, kao što nam je naredio i da razmišljamo o NJegovim objavljenim ajetima koje je spuštao …

Pročitaj više...

Božiji Poslanik Muhammed-Lečenje problema duševne praznine

Poslanik Muhammed, mir nad njim, je lečio problem duševne praznine tako što je oživljavao ona odgojna značenja koja proizilaze iz verovanja u Allaha, NJegove jednoće i distanciranja od idolpoklonstva, a zatim verovanja u poslanstvo i verovesništvo, nebeske Knjige, anđele, Sudnji dan i Allahovu odredbu, bilo da je odredba dobra ili …

Pročitaj više...