Home / O nama

O nama

Spasenje.com je stranica grupe vernika, entuzijasta i obrazovanih teologa oformljena sa iskrenom željom za širenjem znanja i puta istine u vezi sa onim u javnosti najmanje promovisanim, a krucijalnim životnim temama, kao što je tema o Bogu – Stvoritelju svih stvorenja i smisla života neposredno sugerisanog od strane Boga kroz Njegove objavljene Knjige, kao i istine ma šta ona bila.

Stranica svoj prostor na ovoj veb-adresi koristi da pruži alternativu i odgovore na aktuelne životne probleme sa kojima se susrećemo, kao i fenomenološka zbivanja ljudskog duha, sveobuhvatnog ljudskog bića…