Home / Tekst / Analiza religija / Deset najstrašnijih perioda u istoriji hrišćanstva

Deset najstrašnijih perioda u istoriji hrišćanstva

Sledećih deset perioda su bila najstrašnija u celoj  istoriji hrišćanstva:

Prvi period:

  1. g., period vladavine Nerona koji je toliko bio poznat po nasilju i grubosti, da je spalio grad Rim, a zatim za to optužio hrišćane i žestoko ih zlostavljao. Priznavanje pripadnosti hrišćanstvu je bio ogroman greh. Ubio je Pavla, njegovu suprugu i masu drugog sveta, a ubijanje se nastavilo i u drugim gra­dovima sve do njegove smrti, tj. do 68. G

Drugi period:

Period vladavine rimskog imperatora Dumisjana (Dumitjanusa), Titovog brata koji je 70. g. izvršio veliki ma­sakr nad jevrejima. On je bio veoma silan, ohol i neprijateljski je, poput Nerona, postupao s hrišćanima. Ubio je apostola Jovana, naredio opšti masakr hrišćana, opljačkao im imetke i nad njima počinio zločine kakve nije počinio niko od njegovih prethodni­ka. I malo je trebalo pa da u korenu uništi hrišćanstvo. Ovako stanje je potrajalo sve do 96. godine, kada je ubijen.

Treći period:

U vreme vladavine Trajana, koji je postao rimski imper­ator 98. g., nastavlja se teror nad hrišćanima. Teror se nastavlja 101. g., a nesnošljiv postaje 108. g. kada naređuje smaknuće svakog ko pripada Davidovoj, neka je na njega mir, lozi. Oficiri su vršili pretrage i ubijali svakog koga su od njih pronašli. Mnogi episkopi su ubi­jeni raspećem, udarcem ili utapanjem u moru. Ovo je potrajalo tokom celog njegovog života, sve dok ga nije iznenadila smrt 117. g.

Četvrti period:

Period vladavine Markusa Antoniusa koji je postao rims­ki imperator 161. g. On je bio krvoločni, idolopoklonički, ekstremni filozof. Za hrišćane iznova počinju crni dani. Ubijani su i na istoku i na zapadu i taj neviđeni teror je trajao oko deset godina. Od episkopa je zahtevao da budu zajedno sa čuvarima kipova, a onaj ko bi to odbio stavljan je na železnu stolicu is­pod koje je ložena vatra. Zatim bi njegovo telo trgali kukama od železa.

Peti period:

U vreme vladara Severusa koji postaje imperator Rima 193. g. a počinje sa progonom hrišćana 202. g. On je naredio da se oni posvuda ubijaju. Pomor je bio najveći u Egiptu, Kartagi i Francuskoj gde su na najzverskiji način ubijene hiljade lju­di, tako da su hrišćani mislili da je već došlo vreme Antihrista.

  Šesti period:

Vreme vladavine Maximina koji je postao rimski im­perator 235. g. Oživeo je idolopoklonstvo i naredio mučenje, progon i ubijanje hrišćana 237. godine. On je izdao naredbu o ubijanju svih njihovih učenjaka verujući da će mu neuki ljudi, nakon toga, biti slepo pokorni. Zatim je naredio ubijanje sva­kog hrišćanina bez istrage i suda. Mnogo je skupina od pedeset – šezdeset ljudi završavalo život u zajedničkim grobnicama. Međutim, nije se time zadovoljio, već je planirao pobiti i sve stanovnike Rima. Nad njim je, konačno 238. g., izvršio atentat jedan od njegovih vojnika.

Sedmi period:

Vreme Di Sesa (Denisa) koji je zlodela nad hrišćanima počeo vršiti 253. g. On je radio na potpunom iskorenjavanju hrišćanstva. Svojim namesnicima je izdao naredbu da to urade i oni su to sprovodili sa velikom surovošću. Tragali su za hrišćanima i ubijali ih posvuda, nakon žestokog mučenja. Nasilje je bilo najžešće u Egiptu, Africi, Italiji i istoku (Maloj Aziji), i predelima Sirije, Palestine i Jordana, tako da su se mnogi hrišćani u tim mestima preobratili u idolopoklonike.

Osmi period:

Period vladara Vilijana (Valjiranusa-Falrijana), koji teror nad hrišćanima počinje sprovoditi 257. g. kada izdaje smrtnu presudu svim episkopima i slugama vere. Naredio je da se upokore i unize svi ugledni hrišćani i da se konfiskuje sva njihova imovina. Njihove žene su prognane van domovine nakon što im je sav nakit otet. Ko je od njih i nakon toga ostao hrišćanin i odbio prineti žrtvu njihovom kipu DŽubitni, ubijen je, spaljen ili bačen tigrovima da ga rastrgaju. Tako je ubijeno nekoliko hilja­da hrišćana, dok su preostali okovani u lance i kao roblje korišteni za državne poslove.

Deveti period:

Vreme vladara Urlina koji je, 274. g. izdao razne akte protiv hrišćana. Međutim tada nije stradao veliki broj hrišćana jer je i on sam ubrzo ubijen.

Deseti period:

Vreme Dioklecijana koji je postao imperator Rima 284. g.    Teror nad hrišćanima je počeo provoditi 286. g. kada ih je ubio 6 600. Vrhunac mučenja je trajao od 302. do 313. g. On je, 302. g. spalio čitav grad Fridžija, tako da u njemu nije ostao ni jedan hrišćanin. Takođe je, ogroman trud uložio na uništavanju hrišćanskih svetih knjiga. U martu 303. g. je naredio rušenje svih bogomolja, spaljivanje svih knjiga i zabranio okupljanje hrišćana radi zajedničke molitve. Njegovi namesnici su naredbu revnosno sproveli. Bogomolje su uništene u svim mesti­ma, spaljena je svaka knjiga koju su pronašli i žestoko kažnjen svako na koga se sumnjalo da je sakrio neku od knjiga. Hrišćani su prestali obavljati zajedničku molitvu. Jusi Bis kaže, da je svojim očima video rušenje crkava i spaljivanje svetih knjiga na pijacama.

Dioklecijan je svome namesniku za Egipat naredio da prisili Kopte na obožavanje kipova i da sabljom odseče glavu svakome ko se usprotivi. Ubijeno ih je 800.000, pa je njegovo vreme nazvano “vreme mučenika” Svaki dan je ubijano oko 30-80 hrišćana. Teror, duži i žešći od svih prethodnih, je trajao 10 godina i smrt se širila istokom i zapadom.

U ovim zbivanjima i nesrećama opisanim i u njihovim is­torijskim knjigama, nezamislivo je prisustvo velikog broja sve­tih knjiga i njihova prisutnost na istoku i zapadu, kao što to hrišćani tvrde. I ne samo to, nego je nezamisliva i sama mogućnost da bilo koji primerak, koji su imali u svojim rukama, očuvaju. Nisu ih mogli proučavati niti u njima greške ispraviti, jer se is­pravnim originalima, u ovakvim situacijama, zameo svaki trag. Tako se pisarima knjiga ukazala velika mogućnost da ih iskrive prema vlastitim prohtevima.

Zbog navedenih, a i mnogih drugih objektivnih okolnosti zagubljeni su lanci prenosioca knjiga oba Zaveta. Danas post­ojeća dva Zaveta su samo izmišljene potvore. Ni jevreji ni hrišćani ne poseduju lanac prenosioca ni za jednu od njihovih knjiga. Autor Rahmetullah je u dijalogu sa dvojicom sveštenika, Fonderom i Ferenhom, to od njih tražio, a oni su se opravdavali, objašnjavajući da je razlog gubitka celovitog lanca prenosioca bio period velikih iskušenja, smutnji i nesreća, koje su trajale sve do 313. g.

Ovim je potvrđeno da ne postoji valjan dokaz da su nji­hove knjige napisane u određenom stoleću. Na kraju poslanica nije zabeleženo da je autor završio njihovo pisanje u toj i toj go­dini, kao što je slučaj sa većinom islamskih knjiga. Sledbenici Knjige samo nagađaju, pretpostavljaju i govore: verovatno je napisana tada i tada, u tom i tom stoleću. A pretpostavke nisu nikakav dokaz protiv onoga koji se sa tim ne slaže.

Mi muslimani ne tvrdimo da knjige jevreja i hrišćana nisu izvitoperene pre pojave Muhammeda, neka su na njega blagoslov i mir, i da su tek nak­on njegove pojave izmenjene, nego su svi muslimani saglasni u tome da su te njihove knjige iskrivljene i pre pojave Muhammeda, neka su na njega blagoslov i mir, i da su svi lanci njihovih prenosioca zagubljeni, da su mnoga mesta u njima izmenjena i nakon Muhammeda, neka su na njega blagoslov i mir, kao i da mnogobrojni primerci nisu valjan dokaz da one nisu iskrivljene.

Naprotiv, brojnost starih izdanja samo potvrđuje izvitoperivanje s obzirom da one sadrže patvorene i lažne knjige i ogromne međusobne isključivosti i oprečnosti. To je jedan od najvećih doka­za da su njihovi preci te svoje “Svete knjige” menjali shodno okolnostima i prohtevima, a ako je nešto staro ne znači i da je istinito.

Odlomak iz knjige ‘Trijumf istine’ 

Check Also

Ista Božija Poruka je slata tokom cele ljudske istorije

Nakon stvaranja Adama, jedna te ista poruka je konstantno dostavljana ljudskom rodu tokom istorije čovečanstva. …

Komentariši