Home / Tekst / Mesija Isus Hrist / Da li je na osnovu ovog psalama Isus tvrdio da je Bog?

Da li je na osnovu ovog psalama Isus tvrdio da je Bog?

“Reče im Isus: “Zaista, zaista, kažem vam: prije negoli Abraham posta, Ja jesam! (Jevanđelje po Ivanu 8:58, Jeruzalemska Biblija, Tomislav Dredar)
Isus im odgovori: “Zaista, zaista, kažem vam: “Prije nego je postao Abraham, ja sam.” Ivan 8:58 (Ivan Šarić, Daničić-Karadžić)
a) „Ja sam“ je ime Boga u Bibliji (Izlazak 3:14)
b) Isus je postojao prije Abrahama
Ovo su dva razloga zbog kojih kršćani tvrde da je Isus Bog na osnovu ovog stiha.
Da li tvrdnja JA SAM znači da je Isus Bog?
Ivan 8:58 na grčkom jeziku glasi-εἶπεν αὐτοῖς Ἰησοῦς• ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, πρὶν Ἀβραὰμ γενέσθαι ἐγὼ εἰμί.
Ego je prevedeno kao JA, dok je Imi prevedeno kao SAM u mnogim Biblijama.U gornjem dijelu texta sam naveo da su kao JA SAM preveli Ivan Šarić i Daničić-Karadžić, a ostale verzije Biblija:
“Verily, verily, I say unto you, Before Abraham was born, I am,” (ASV).
“Verily, verily, I say unto you, Before Abraham was, I am,” (KJV).
“Truly, truly, I say to you, before Abraham was born, I am,” (NASB).
“I tell you the truth, Jesus answered, ‘before Abraham was born, I am!” (NIV).
“Most assuredly, I say to you, before Abraham was, I AM,” (NKJV).
“Truly, truly, I say to you, before Abraham was, I am,” (RSV).
“Truly, truly, before Abraham was, I am,” (NLT).
“Truly, truly, I say to you, before Abraham was, I am,” (RSV)
“Verily, verily I say unto you, before Abraham was, I am!” (KJ21).
“Verily, verily, I say to you, Before Abraham's coming–I am,’ (YLT).
“Verily, verily, I say unto you, Before Abraham was, I am,” (Darby).
“Antes que Abraham fuese, yo soy,” (Spanish) – uses “yo soy” which is “I am.”
“En vï'ritï’, en vï'ritï’, je vous le dis, avant qu'Abraham fï't, je suis,” (French) “je suis” which is “I am.”
Kao što smo vidjeli na grčkom jeziku fraza koja je prevedena kao JA SAM je EGO IMI. Međutim, ista fraza se nalazi u Ivan 9:9 gdje je slijepac rekao JA SAM, pa ako je Isus Bog na osnovu ‘Ego Imi’, onda je i slijepac.
Jedni rekoše: “Jest, on je!” A drugi: “Nije, nego mu je sličan.” A on je govorio: “Ja sam.”( Ivan 9:9)
Ivan 9:9 na grčkom-ἄλλοι ἔλεγον ὅτι Οὗτός ἐστιν• ἄλλοι ἔλεγον Οὐχί, ἀλλὰ ὅμοιος αὐτῷ ἐστιν. ἐκεῖνος ἔλεγεν ὅτι Ἐγώ εἰμι.
Pavle isto -“Ja sam čovjek Židov, rođen u Tarzu u Ciliciji,… ( Djela 22:3). Stih na grčkom glasi- ἐγώ εἰμι ἄνηρ Ἰουδαῖος. γεγεννημένος ἐν Ταρσῷ τῆς Κιλικίας,… (Djela 22:3)
Dakle, ako je Isus Bog na osnovu EGO IMI onda su bogovi i slijepac i Pavle, a ako nisu oni bogovi na osnovu JA SAM, onda nije ni Isus jer je fraza ista. Očito se radi o običnoj frazi JA SAM.
Isus je postojao prije Abrahama!
Ako je Isus postojao prije Abrahama to ne znači da je Bog, jer su i anđeli postojali prije Abrahama, kao i sotona, pa da li znači onda da su i oni bogovi. Isus jeste bio prije Abrahama, ali u kojoj formi i na koji način? Da li je bio kao mladić koji ‘hoda okolo’, kojeg nakon nekog vremena Bog kao bebu stvara u utrobi Marije nakon čega dolazi na ovaj svijet? Odgovor je NE.
Naime, ovdje se misli da je Isus bio u Božijem znanju, planu, spoznaji. Bio je poslanik prije nego je došao na ovaj svijet. Bio je poslanik dušom prije nego je došao tijelom na ovaj svijet. Kada je Bog stvorio njegovu dušu, stvorio je kao dušu poslanika. Isus je ovdje mislio da je dušom bio poslanik prije nego je Abraham tijelom (fizički) došao na zemlju i bio poslanik tijelom. Duše svih nas su stvorene , pa onda tijela. Svi smo mi dušom bili prije, nego smo postali tijelom. Isus je rekao da je dušom bio prije nego je Abraham tijelom došao. To je prapostanak čiji primjeri se nalaze u Bibliji u slučaju Jeremije i Solomona.
Jeremija 1:5- “Prije nego što te oblikovah u majčinoj utrobi, ja te znadoh; prije nego što iz krila majčina izađe, ja te posvetih, za proroka svim narodima postavih te.”
Jeremija je kao i Isus bio dušom poslanik prije nego je Abraham tijelom postao na Zemlji poslanik, ali je Abraham dušom bio poslanik prije njih.
Što se tiče Solomona- Mudre izreke 8:22-30 “Jahve me stvori kao počelo svoga djela, kao najraniji od svojih čina, u pradoba; oblikovana sam još od vječnosti, odiskona, prije nastanka zemlje. Rodih se kad još nije bilo pradubina, dok nije bilo izvora obilnih voda. Rodih se prije nego su utemeljene gore, prije brežuljaka…”

Check Also

Ista Božija Poruka je slata tokom cele ljudske istorije

Nakon stvaranja Adama, jedna te ista poruka je konstantno dostavljana ljudskom rodu tokom istorije čovečanstva. …

Komentariši