Home / Tekst / Nauka i religija / 4. Naučna otkrića u Kur’anu: Daktiloskopija – metoda za utvrđivanje identiteta

4. Naučna otkrića u Kur’anu: Daktiloskopija – metoda za utvrđivanje identiteta

U Kur'anu stoji da je Allahu lako oživeti čoveka posle smrti, ali se posebno ističe pojam otisaka prstiju: „Zar čovek misli da njegove kosti nećemo da sakupimo?! Hoćemo, Mi možemo da stvorimo jagodice prsta njegovih ponovo.ˮ (Kur'an 75:3-4)

     Isticanje jagodica prstiju ima veoma posebno značenje[1], zato što svaki pojedinac ima jedinstvene otiske prstiju.[2] Svaki čovek koji je ikada živeo na Zemlji ima jedinstvene otiske prstiju, pa čak i identični blizanci koji dele potpuno isti DNK, imaju različite otiske prstiju.[3] Otisci prstiju se formiraju pre rođenja i ne menjaju se do kraja života osim ako se ne pojavi trajni ožiljak. Zato se otisci prstiju smatraju veoma važnim dokazom identiteta i jedinstvenom karakteristikom osobe kojoj pripadaju. Nauka o otiscima prstiju koristi se kao nepogrešiv metod određivanja identiteta. Ali, važno je napomenuti da je ova odlika otisaka prstiju otkrivena tek krajem 19. veka, pre toga ljudi su ih smatrali običnim linijama bez ikakve svrhe niti značenja. Međutim, u Kur'anu Allah ističe jagodice prstiju, što u to doba nikom nije privuklo pažnju, ali Allah nas poziva da shvatimo koliko su one važne, što smo tek danas shvatili.

[1] Pouzdanost tehnike utvrđivanja identiteta putem otisaka prstiju potvrđena je van svake sumnje i pravno je priznat metod. Nijedna savremena tehnologija utvrđivanja identiteta nije tako efikasna kao otisci prstiju. Utvrđivanje identiteta putem otisaka prstiju se koristi u pravnim procesima u poslednjih stotinu godina i međunarodno je priznat metod. U svojoj knjizi „Tehnika otisaka prstiju“  Andre A. Moensens analizira kako svaki čovek ima jedinstvene otiske prstiju: „Nijedan set otisaka prstiju druge osobe nikada se nije sasvim poklopio sa setom otisaka druge osobe.ˮ Videti: „Da li je identifikacija putem otisaka prstiju nauka?ˮ www.forensic-evidence.com/site/ID/ID00004_2.html#ID1

[2] Svako, uključujući i jednojajčane blizance, ima jedinstvene otiske prstiju. Drugim rečima identitet svakog čoveka kodiran je u njegovim otiscima prstiju. Ovaj sistem kodiranja mogao bi se uporediti sa današnjim bar-kodovima.

[3] Posetite: www.ridgesandfurrows.homestead.com/fingerprint.html

Check Also

VIDEO – Prirodna medicina u religijskim tradicijama

Profesor Fejzo Radončić i Dr. Miroljub Petrovič u podkastu “NAJBITNIJE”

Komentariši