Home / Tekst / Analiza religija / Oživljavanje istinske Isusove molitve u Islamu

Oživljavanje istinske Isusove molitve u Islamu

      Isus je obavljao svoje molitve fizički, a ne samo unutrašnjom molitvom. U jevanđelju po Marku 14:32, se navodi:

      „I dođoše u selo koje se zove Getsimanija, i reče učenicima svojim: Sedite ovde dok ja idem da se pomolim Bogu.“

      I Luki 5:16: „A on odlažaše u pustinju i moljaše se Bogu.“

      Islam je oživeo molitvu kao glavni čin bogosluženja. Allah je dao nalog vernicima da obavljaju molitve u brojnim kur’anskim ajetima, na primer:

      „Molitvu obavljajte i zekat (obaveznu milostinju) dajte i zajedno sa onima koji molitvu obavljaju i vi obavljajte.“ (Kur’an 2:43)

      Poslanik Muhammed (mir nad njim) učio je svoje sledbenike (kroz reči i dela) da obavljanje molitve uključuje stajanje, pregibanje i padanje licem na tlo. Zanimljivo je da je način obavljanja molitve u Islamu više u skladu sa načinom kojim je Isus učio od onog koji koriste hrišćani danas. Prema Isaiji (45:23, RSV), zabeleženo je da je Bog kazao: „Meni će se pokloniti svako koleno.“

      Prema Jevanđeljima opisano je da se Isus klanjao tokom molitve. Metod poklonjenja u molitvi  nije izgledao kao njegova lična odluka. To je bio način molitve prethodnih poslanika. U Starom Zavetu, Postanku 17:3: zapisano je da je poslanik Avram padao svojim licem na tlo u molitvi; u Brojevima 16:22 i 20:6, zapisano je da su obojica Mojsije i Aron padali licem na tlo pri molitvi; u Isusu Navinom 5:14 i 7:6, Isus pade ničice na zemlju i pokloni se Bogu; u Kraljevima 18:42, Ilija se saginje ka zemlji i stavlja lice među svoja kolena. Ovo je bila praksa poslanika.[1]

      Hrišćani se danas mole stojeći ili sedeći,  sklapajući pritom ruke i taj način ne može biti pripisan Isusu ili drugima poslanicima.[2]

      Na osnovu mnogih kazivanja, poslanika Muhammeda (mir nad njim) vidimo način na koji je učio svoje sledbenike načinu obavljanja molitve, uključujući saginjanje i klanjanje Allahu.

[1] Filips, Istinita Poruka Isusa Hrista, 87-88. str.

[2] Filips, Istinita Poruka Isusa Hrista, 87. str.

Izvor: “Biblijska učenja Isusa Hrista oživljena u Islamu”

https://islamhouse.com/sr/books/2803886/

Check Also

Ista Božija Poruka je slata tokom cele ljudske istorije

Nakon stvaranja Adama, jedna te ista poruka je konstantno dostavljana ljudskom rodu tokom istorije čovečanstva. …