Home / Tekst / Poslednji Božiji Verovesnik / Biblijska proročanstva o dolasku Muhammeda kao Božijeg poslanika

Biblijska proročanstva o dolasku Muhammeda kao Božijeg poslanika

Biblijska proročansta o dolasku Muhammeda, mir nad njim, su dokaz o istinitosti islama, analogna pred očima onih koji veruju u Bibliju.

U petoknjižju (Tori), Bog je rekao Mojsiju:

“Proroka ću im podignuti između braće njihove, kao što si ti, i metnuću reči svoje u usta njegova, i kazivaće im sve što mu zapovedim. A ko god ne bi poslušao reči mojih, koji će govoriti u moje ime, od toga ću ja tražiti.” (Mojsijevo Petoknjižje 18:18-19)

Iz ovih tekstova zaključujemo da poslanik u ovom poslanstvu mora imati sledeće osobine:

1 – Da će da bude kao Mojsije.

2 – Da će da dođe od braće Izraelćana, zapravo od Išmaelovih sinova.

3 – Da će Bog u usta ovog poslanika da stavi govor, koji će objaviti šta mu je naređeno.

 

Da malo dublje istražimo ove osobine :

1 – Poslanik kao Mojsije

Teško ćemo naći dva tako slična poslanika kao što su Mojsije i Muhammed, mir nad njim.

Obojica su došli sa potpunim zakonom i zakonodavstvom za organizaciju života.

Obojica su se suprotstavljali neprijateljima i pobeđivali su ih nadnaravnim putem.

Obojica su prihvaćena kao poslanici i sudije, i obojica su učinili hidžru (migrirali) zbog urote o ubistvu.

Što se tiče sličnosti između Mojsija i Isusa, mir mad njima, ne slaže se sa tačkama gore navedenim niti sa drugim odlučujućim tačkama kao što su prirodno rođenje, porodični život, smrt Mojsija i Muhammeda, dok Isus nije umro. Osim toga, Isusovi sledbenici su ga gledali kao Božijeg sina, ne kao Božijeg poslanika kao Mojsija i Muhammeda, mir nad njima, i kao što muslimani veruju u Isusovo poslanstvo.

Na osnovu toga, poslanstvo u Bibliji se odnosi na Muhammeda, mir nad njim, ne na Isusa, obzirom na to da Muhammed, mir nad njim, više liči Mojsiju nego Isus.

 S druge strane, u Jevanđelju po Jovanu, zapažamo da su Jevreji očekivali ostvarenje tri različita poslanstva:

1-Dolazak Isusa.

2-Dolazak Ilije.

3-Dolazak Poslanika.

Ovo je očigledno iz tri pitanja koja su postavljena Jovanu Krstitelju: (Ovo je svedočenje Jovana kada su Jevreji iz Jerusalema poslali sveštenike i Lavijce da ga pitaju ko je. Pa je priznao, i nije negirao: „Izjavljujem ja nisam Mesih.” Pa su pitali: „Onda ko si? Jesi li Ilija?” Rekao je: “Nisam ja!” „Jesi li Poslanik?” „Ne” odgovorio je.) … (Jovan 1: 19-21)

I ako pogledamo u Bibliji sa marginalnim beleškama, naći ćemo u beleškama gde stoji reč „poslanik” u Jovanu (1:20), da su ove reči vezane za poslanstvo spomenuto u Petoj knjizi Mojsijevoj. Iz ovoga zaključujemo da se pod Poslanikom u Petoj knjizi Mojsijevoj (18:18) ne podrazumeva Isus.

 

2 – Od braće Izraelaca

Avram je imao dva sina: Išmaela i Isaka. (Izlazak 21)

Išmael je postao deda arapskog naroda, a Isak je postao deda Izraelskog naroda.

Poslanik o kome govore nije od Jevreja samih, nego od njihove braće, zapravo od Išmaelovih sinova.

Muhammed, mir nad njim, je Išmaelov potomak, tako da je on uistinu taj poslanik.

Takođe u Bibliji, u poglavlju Izlazak (42:1-13), se govori o „odabranom” Božijem robu, i o „poslaniku” koji će doneti poslati zakon:

(„Neće posustati niti biti obeshrabljen dok ne uspostavi pravdu na zemlji. I otoci će čekati njegov zakon…) (Aši'a 42:4)

Tekst 11 se odnosi na očekivanog poslanika potomka Kidara. Kidar je, prema Izlazak tekvin 13-25, drugi Išmaelov sin – Muhammedov, mir nad njim, deda.

 

3 – Bog će staviti svoj govor u usta ovog Poslanika:

Bog je zaista, već stavio svoj govor (časni Kur'an) u usta Muhammeda, mir nad njim.

Poslao je anđela Gavrila da nauči Muhammeda, mir nad njim, Kur'an, pa ga je Muhammed diktirao narodu, onako kako ga je čuo od anđela Gavrila. Tako da reči časnog Kur'ana nisu govor Muhammeda, mir nad njim.  Nisu proizvod njegovih misli, nego su stavljene u njegova usta pomoću anđela Gavrila.

Za vreme Muhammedovog, mir nad njim, života, i pod njegovom kontrolom, drugovi su naučili i zapisali Kur'an.

Zapažamo, da je Bog, u Petoj knjizi Mojsijevoj, u poslanstvu (18-19), rekao:

„A  ko god ne bi poslušao reči mojih, koji će govoriti u moje ime, od toga ću ja tražiti.”

Taj poslanik je Muhammed, mir nad njim.

Izvor: I. A. IbrahimVODIČ ZA RAZUMEVANJE ISLAMA.” 

Check Also

Ista Božija Poruka je slata tokom cele ljudske istorije

Nakon stvaranja Adama, jedna te ista poruka je konstantno dostavljana ljudskom rodu tokom istorije čovečanstva. …

Komentariši