Home / Tekst / Mesija Isus Hrist / Kako se Isus molio Bogu?
1

Kako se Isus molio Bogu?

Kako se Isus molio Bogu?

I otišavši malo pade na lice svoje moleći se i govoreći: Oče moj! Ako je moguće da me mimoiđe čaša ova; ali opet, ne kako ja hoću nego kako Ti.“ (Matej, 26:39)

„On u dane tela svog molјenja i molitve k Onome koji Ga može izbaviti od smrti s vikom velikom i sa suzama prinošaše, i bi utešen po svojoj pobožnosti.“ (Matej, 58:7)

Kome se Isus molio padajući na svoje lice?

Da li se Isus u suzama za svoje spasenje od smrti molio sebi? Ni jedan se čovek, zdrav ili bolestan, ne moli sebi! Zasigurno, odgovor mora biti jasan „NE.“ Isus se molio „jedinom istinitom Bogu.“ Isus je služio Onome Ko ga je poslao. Može li se naći čistiji dokaz da Isus nije Bog?

Kur’an potvrđuje da je Isus pozivao obožavanju jedinog istnitog Boga (Allaha).

„Allah je doista i moj i vaš Gospodar, pa se Nјemu klanjajte; to je Pravi put!“ (Kur’an, 3:51)

 

Isusovi apostoli nisu verovali u to da je on Bog

Dela Apostolska iz Biblije opisuju aktivnost sledbenika kroz vremenski period od trideset godina nakon što je Isus uzdignut na nebo. Kroz ceo ovaj period, oni se nikada nisu pozivali na Isusa dodavajući da je on Bog. Na primer, Petar je ustao sa jedanaest ostalih apostola i obratio se većoj grupi lјudi rečima:

„Ljudi Izrailјci! Poslušajte reči ove: Isusa Nazarećanina, čoveka od Boga potvrđenog među vama silama i čudesima i znacima koje učini Bog preko Nјega među vama, kao što i sami znate.“ (Dela Apostolska, 2:22)

Za apostola  Petra, Isus je bio Božiji sluga (prema Mateju, 12:18) – „Gle, sluga moj, koga sam izabrao, lјubazni moj, koji je po volјi duše moje“.

„Bog Avramov i Isakov i Jakovlјev, Bog otaca naših, proslavi slugu svog Isusa.“ (Dela Apostolska, 3:13)

„Vama Bog najpre podiže svog slugu Isusa, i posla ga da vas blagosilјa da se svaki od vas obrati od pakosti svojih.“ (Dela Apostolska, 3:26)

Autor: Adenino Otari

Check Also

Ista Božija Poruka je slata tokom cele ljudske istorije

Nakon stvaranja Adama, jedna te ista poruka je konstantno dostavljana ljudskom rodu tokom istorije čovečanstva. …