Home / Tekst / Analiza religija / Jedinstveni Božiji atributi i svojstva

Jedinstveni Božiji atributi i svojstva

     Bog  ima višestruke uzvišene atribute. On je Najmilostiviji, Samilosni. On je hvaljen u svim objavljenim knjigama i kroz reči svih poslanika. Prema Bibliji, Isus (mir nad njim) je učio da je Allah najveći u Svojim atributima. U Mateju 19:16-17, kada je čovek poslanika Isusa nazvao „blagim“, rečima:

     „Učitelju blagi! Kakvo ću dobro da učinim da imam život večni?“ Poslanik Isus je odgovorio: „Što me zoveš blagim? Niko nije blag osim jednog Boga.“

     Isus je time pokazao atribute „neizmerne blagosti“ ili „savršene dobrote“ i potvrdio da ovi atributi pripadaju samo Allahu.

      U Isaiji (44:6-7), navodi se da Bog (Allah) kaže: „Ja sam prvi i ja sam poslednji, i osim mene nema Boga. I ko je kao ja?“

      Islam je uspešno oživeo osnovni koncept monoteizma. Mnogobrojni odlomci iz Kur’ana i kazivanja Poslanika Muhammeda (mir nad njim) potvrđuju da Allah:

  • On nema partnera niti jednakih.
  • On je „nevidljiv“ jer je On nad Svojim prestolom, iznad nebesa, i niko Ga ne može videti u ovom životu.
  • Ne manifestuje se fizički niti se rađa u drugim oblicima.
  • On je večni; On ne umire.
  • Niti rađa, niti je rođen; Njemu ne treba niko poput majke, žene ili sina.
  • Nema partnera u Svom božanstvu.
  • On je Sam-Sebi dovoljan; svi o Njemu zavise i On svima treba; međutim On niti zavisi o nekome niti Mu išta treba, poput hrane, pića, ili pomoći. Na primer, Bog (Allah) kaže u Kur’anu:

       „…Ne postoji ništa što je slično Njemu…“ (Kur’an 42:11)

     „Zato ne navodite Allahu slične! Allah doista zna, a vi ne znate.“ (Kur’an 16:74)

     …a Allahu pripadaju svojstva najuzvišenija; On je Silan i Mudar.“(Kur’an 16:60)

      Ovaj osnovni deo verovanja (da Allah zaslužuje najlepša imena i atribute) je istican više puta i u časnom Kur’anu. Ovo je očigledno čitaocu Kur’ana, koji zapaža da se mnogobrojna kur’anska poglavlja završavaju sa osvrtom na neki božanski atribut, poput „Onaj Koji Sve Čuje, Svevideći“, „Onaj Koji Najviše Prašta, Svemilosni“, „Svevišnji, Najveći…“

Izvor: “Biblijska učenja Isusa Hrista oživljena u Islamu”

Check Also

Ista Božija Poruka je slata tokom cele ljudske istorije

Nakon stvaranja Adama, jedna te ista poruka je konstantno dostavljana ljudskom rodu tokom istorije čovečanstva. …

Komentariši