Home / Tekst / Analiza religija / Poslanstvo i vjerovanje u Božije poslanike

Poslanstvo i vjerovanje u Božije poslanike

Islam je religija i način života usklađen sa razumom i logikom kojom je nas ljude obdario naš Stvoritelj. Nema misterije i dvosmislenosti u posljednjoj božanskoj poruci koja je poslata cijelom čovječanstvu.

Allah želi da vam objasni i da vas putevima kojima su išli oni prije vas uputi, i da vam oprosti. – A Allah sve zna i mudar je. Allah želi da vam oprosti, a oni koji se za strastima svojim povode žele da daleko s Pravog puta skrenete. Allah želi da vam olakša – a čovjek je stvoren kao nejako biće.“ (Kur’an 4:26-28)

Islam je pokoravanje Stvoritelju nebesa i Zemlje kroz činjenje ispravnih djela i izbjegavanje zabranjenih. Osoba koja pokorava svoju volju Allahovoj volji, stoga je musliman:

Onaj ko se sasvim preda Allahu, a uz to čini dobra djela, uhvatio se za najčvršću vezu. Allahu se na koncu sve vraća.“ (Kur’an 31:22)

      Kao muslimani, vjerujemo u poslanstvo svih Allahovih Poslanika, jer to je jedno od 6 temelja naše religije. Šest temelja naše religije su:

  • Vjerovanje u Allaha
  • Vjerovanje u Njegove meleke (anđele)
  • Vjerovanje u Njegove knjige
  • Vjerovanje u Njegove Poslanike
  • Vjerovanje u Sudnji dan
  • Vjerovanje u božansko predodređenje i sudbinu, bio ishod dobar ili loš.

           Vjerovanje u Allahove poslanike

Islam nas vezuje za sve plemenite Allahove Poslanike jer je zasnovan na njihovim iskrenim učenjima. Muslimani vjeruju u poslanstvo svih Allahovih poslanika i u njihovom vjerovanju nema razlike i razilaženja. Kaže uzvišeni Allah:

Poslanik vjeruje u ono što mu se objavljuje od Gospodara njegovog, i vjernici – svaki vjeruje u Allaha, i meleke Njegove, i knjige Njegove, i Poslanike Njegove: „Mi ne izdvajamo nijednog od Poslanika Njegovih.” I oni govore: „Čujemo i pokoravamo se; oprosti nam, Gospodaru naš; Tebi ćemo se vratiti.“ (Kur’an 2:285)

Stoga je veliki grijeh[1] u islamu ne vjerovati u nekog od Allahovih poslanika: od Adema do Muhammeda alejhim selam.

Tako je u skladu sa konceptom jednoće Allaha i jedinstva Poslanstva, religija svih njih isto opIsana jer su svi oni pozivali ljude da vjeruju u jednog Boga, Allaha tj. da se treba iskreno posvetiti obožavanju samo Njega (monoteizam). Poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, je kazao:

Poslanici su kao braća od istog oca, njihove majke su različite ali njihova religija je ista.“[2]

Što se tiče zakonika, svaki od njih je imao zakonik sa kojim je poslat a koji je bio u skladu sa vremenom, pogodan  za specifične zajednice kako bi usmjerio njihove živote u skladu sa njim. Allah kaže (prijevod značenja):

Svima od vas smo zakon i pravac propIsali.“ (Kur’an 5:48)

Od svih Poslanika, Allah, Uzvišen je On, posebno je favorizovao pet Poslanika: Nuha, Ibrahima, Musaa, Isa i na kraju Muhammeda alejhim selam koje je naznačio kao poslanike sa snažnom voljom. Također je uzeta u obzir i težina zadatka i misije koji im je Allah dodijelio:

On vam propisuje u vjeri isto ono što je propIsao Nuhu i ono što objavljujemo tebi, i ono što smo naredili Ibrahimu i Musau i Isau: ”Pravu vjeru ispovijedajte i u tome se ne podvajajte!” Teško je onima koji Allahu druge ravnim smatraju da se tvome pozivu odazovu. Allah odabire za Svoju vjeru onoga koga On hoće i upućuje u nju onoga ko Mu se iskreno obrati. (Kur’an 42:13)

[1] Koji izvodi iz vjere jer musliman ne može da bude musliman ako ne  vjeruje u poslanstvo svih istinitih Allahovih Poslanika. (op. rev.)

[2] Hadis bilježi Buhari, 3443


Izvor: https://islamhouse.com/bs/books/2807981/

Check Also

Ista Božija Poruka je slata tokom cele ljudske istorije

Nakon stvaranja Adama, jedna te ista poruka je konstantno dostavljana ljudskom rodu tokom istorije čovečanstva. …

Komentariši