Home / Tekst / Monoteizam / Patrijarh Theodosis: I mi palestinski hrišćani kažemo za Boga “Allah”

Patrijarh Theodosis: I mi palestinski hrišćani kažemo za Boga “Allah”

RT:  Za Zapad, riječi Allahu Ekber zvuče kao prijetnja. Šta kršćani Svete zemlje misle o tim riječima?

Theodosis: Mi kršćani također govorimo ‘Allahu Ekber’. Ovo je izraz našeg razumijevanja da je Stvoritelj najveći. Ne želimo da se ova fraza vezuje za masakre i zločine. Odbijamo poistovjećivanje ovih riječi sa masakrima i ubijanjem. Govorimo protiv zloupotrebe ovih riječi u tom kontekstu. Oni koji to rade, oni vrijeđaju i našu vjeru i naše  vrijednosti. Oni koji uzvikuju ove riječi dok rade nešto antivjersko,  antiduhovno, necivilizacijsko vrijeđaju našu vjeru. Allahu Ekber je izraz naše vjere

 RT: Da li ljude u crkvama govore Allahu ekber?

 Theodosis: Naravno. Za nas, Allah nije samo islamski termin. Ovo je riječ arapskog jezika koja označava Stvoritelja koji je stvorio svijet na kojem živimo. Zato, kada kažemo Allah u našim molitvama, mislimo na Stvoritelja svijeta. U našim molitvama i propovijedima, mi pravoslavni kršćani, u vjerskim ceremonijama korstimo upravo ovu riječ. Mi kažemo ‘Neka je slava Allahu u svakom vremenu.’ Mnogo govorimo Allah u našim ceremonijama, pogrešno je mišljenje da samo muslimani koriste riječ Allah. Mi arapski kršćani kažemo Allah u našem arapskom jeziku, u obraćanju Stvoritelju u našim

Palestinski patrijarh, Sebastian Theodosis (Atallah Hanna) je jedini pravoslavni patrijarh iz Palestine u Jerusalemu, dok su ostali sveštenici i patrijarsi Jerusalema Grci. Izraelske vlasti su ga nekoliko puta zatvarale, zaustavljale na aerodromu, oduzimale mu pasoš.

(Saff/Ernas Pašalić)

Check Also

Priča o Isusovom raspeću u svetlu tumačenja Kur’anskih odlomaka

Uzvišeni Bog, u Časnom Kur’anu u poglavlju An-Nisa, kaže: Oni koji u Allaha i poslanike Njegove ne veruju i žele između Allaha i poslanika Njegovih (u verovanju) napraviti razliku pa govore: “U neke verujemo, a u neke ne verujemo.” I žele između toga iznaći put neki. (150) Oni su doista pravi nevernici, a Mi smo nevernicima pripremili sramnu patnju. (151) …

Komentariši