Home / Tekst / Neke od prednosti islama

Neke od prednosti islama

Islam opskrbljuje pojedinca i zajednicu mnogim dobrima-blagodatima. Ovo poglavlje pojašnjava koristi koje pojedinac dobija primanjem islama.

1 – Vrata za večan Raj

Uzvišeni Allah (Bog) u časnom Kur'anu kaže: „A one koji veruju i dobra dela čine obraduj rajskim baštama kroz koje će reke teći;…”[1]

Takođe, Bog u Kur'anu kaže:  „Nadmećite se da kod Gospodara svoga zaslužite oprost i Raj, prostran koliko su nebo i Zemlja prostrani, i pripremljen za one koji u Boga i poslanike Njegove veruju.”[2]

Poslanik Muhammed, mir nad njim, nam je rekao: „Ja, zaista, znam ko će poslednji izaći iz vatre i ko će poslednji ući u Raj. To je onaj čovek koji će iz vatre izaći puzeći, pa će mu Bog reći: „Idi i uđi u Raj.” On će tada doći do njega, ali će mu se učiniti da je pun, pa će se vratiti i reći: „Gospodaru, zatekao sam ga punog.” On će mu ponovo reći: „Idi i uđi u Raj.” On će opet doći do njega, ali će mu se učiniti da je pun, pa će se vratiti i reći: „Gospodaru, zatekao sam ga punog.” On će mu ponovo reći: „Idi i uđi u Raj, tebi u (njemu), zaista, pripada koliko ovaj svet i deset puta više. Takođe je Poslanik, mir nad njim, rekao:

„Jutarnji ili večernji izlazak (u borbu) na Božijem putu, vredniji je od ovog sveta i svega što je na njemu. Dužina vašeg luka ili stopala u Raju vrednija je od ovog sveta i svega što je na njemu.”[3]

Takođe je Muhammed, mir nad njim, rekao, da je Uzvišeni kazao: „Priredio sam za svoje bogobojazne robove, ono što oko nije videlo, niti je uvo čulo, a nije ni na um palo čoveku.”[4] 

Takođe je, mir nad njim, rekao: „Doći će najnesrećniji čovek na ovom svetu, stanovnik Raja, „zaronio” u Raj, pa će mu biti rečeno: „O sine Adamov, jesi li video nesreću ikad? Je li te zadesila teškoća ikad?” Pa će reći:„Ne, tako mi Boga, Gospodaru, nije me zadesila nesreća nikad, niti sam video teškoću ikad!” [5]

Ako uđeš u Raj, živećeš srećno, bez bolesti, bola, tuge i smrti; Bog će biti zadovoljan tobom, živećeš večno, večno.

Uzvišeni Bog u Kur'anu kaže:

„A one koji veruju i dobra dela čine uvešćemo, sigurno, u rajske bašte, kroz koje će reke teći, u njima će večno i zauvek ostati, a u njima će čiste žene imati, i u debelu hladovinu ćemo ih uvesti.”[6]

(Molimo posetite stranicu www.islam-guide.com/hereafter , za više informacija o Raju i o životu posle smrti.)

 

2 – Spas od vatre

Uzvišeni Bog u Kur’ anu kaže:

„Ni od jednog nevernika koji umre kao nevernik zaista se neće primiti kao otkup ni sve blago ovoga sveta. Njih čeka patnja bolna i njima niko neće pomoći.” [7]

Zato, ovo je poslednja prilika za ulazak u Raj i spas od vatre, jer ako osoba umre kao nevernik, neće imati prilike da se vrati na ovaj svet da poveruje.

Bog je u Kur'anu spomenuo šta će se desiti nevernicima na Sudnjem danu:

„A da ti je da vidiš kako će, kad pred vatrom budu zadržani, reći: „Da nam je da povraćeni budemo, pa da dokaze Gospodara našeg ne poričemo i da vernici postanemo!”[8]

I nikome neće biti pružena druga prilika povratka, da se pokaje. Božiji Poslanik, mir nad njim, je rekao:

„Doći će najsrećniji čovek na ovom svetu, stanovnik Pakla, na Sudnjem danu, zaronjen u vatru; pa će mu biti rečeno: „O sine Adamov, jesi li video dobro ikad? Je li te zadesila sreća ikad?” Pa će reći: „Ne, tako mi Boga, Gospodaru.”” [9]

 

3 – Prava sreća i duševni mir

Pravu sreću i duševnu sigurnost možemo postići pokoravanjem naredbi Večnog Stvoritelja ovog sveta. Uzvišeni Bog u Kur'anu kaže:

„One koji veruju i čija se srca, kad se Bog spomene, smiruju – a srca se zaista, kad se Bog spomene smiruju!”[10]

S druge strane, onaj ko se udaljava od Kur'ana, živeće težak život na ovom svetu. Bog kaže:

„A onaj ko okrene glavu od Knjige Moje, taj će teškim životom živeti i na Sudnjem danu ćemo ga slepog oživeti.” [11]

Ovo objašnjava zašto neki ljudi počine samoubistvo, pored toga što uživaju svu udobnost koju im novac može ostvariti. Na primer, pogledajmo Kat Stevensa (prešao je na islam i sada se zove Jusuf Islam); pre je bio pop pevač i ponekad bi zarađivao za jednu noć više od 150.000 dolara. Nakon što je primio islam, pronašao je pravu sreću i mir, što nije mogao da nađe u materijalnom uspehu…

Ako želite da čitate priče onih koji su primili islam, posetite stranicu www.islam-guide/stories , ili pročitajte knjigu „Zašto je islam naš jedini izbor?”.

Na ovoj stranici, i u ovoj knjizi možete čitati o mislima i osećajima ljudi koji pripadaju različitim zemljama, različitim kulturnim podlogama i stepenima obrazovanja.

 

4 – Oprost svih prošlih greha iskrenim pokajanjem Bogu

Kada neko primi islam, Bog mu oprosti sve prethodne grehe i loša dela.

Prenosi se da ja Amr ibn Aas došao Poslaniku i rekao: „Rekao sam Poslaniku, mir nad njim: Pruži mi svoju desnicu da ti iskažem poslušnost! – A kad ju je pružio ja sustegnuh svoju ruku, a on me upita: „Šta je s tobom Amre?”

Rekoh mu: „Želeo sam jedan uslov da postavim.“ „Čime da uslovljavaš?” – Kazao mi je on. „Da mi bude oprošteno.” – Rekoh mu.

„Zar ne znaš, Amre, da islam briše ono što je učinjeno pre, da Hidžra (preseljenje iz neislamskog mesta u islamsko) briše ono što se događalo pre nje i da hodočašće briše ono što je bivalo pre njega?”[12] 

 

[1] Kur'an, poglavlje El-Bekara, odlomak 25.

[2] Kur'an, poglavlje Gvožđe, odlomak 21.

[3] Hadis beleži Buhari, br. 6568.

[4] Hadis beleži Buhari.

[5]Hadis beleži Muslim.

[6]Hadis beleži Muslim.

[7] Kur'an, poglavlje En-Nisa, odlomak  57.

[8] Kur'an, poglavlje Imranova porodica, odlomak  91.

[9] Hadis beleži Muslim.

[10] Kur'an, poglavlje Grom, odlomak  28.

[11] Kur'an, poglavlje Taha, odlomak  121.

[12] Hadis beleži Muslim

 

Izvor: I. A. Ibrahim Vodič za razumevanje islama.”

Check Also

Ista Božija Poruka je slata tokom cele ljudske istorije

Nakon stvaranja Adama, jedna te ista poruka je konstantno dostavljana ljudskom rodu tokom istorije čovečanstva. …

Komentariši