Home / Tekst / Nauka i religija / 12. Naučna otkrića u Kur’anu: Deljivost atoma

12. Naučna otkrića u Kur’anu: Deljivost atoma

     Po pojavi teorije atoma grčkog filozofa Demokrita ljudi su verovali da se materija sastoji od nedeljivih, nepromenljivih i neuništivih čestica poznatih po imenu atomi. Međutim ovo je opovrgnuto napretkom u izučavanju atoma. Moderna nauka je otkrila da se atom, ranije smatran najmanjom česticom, može podeliti. Ova činjenica izašla je na svetlost dana tek u prošlom veku, ali je spomenuta u Kur'anu pre 1400 godina: „Tvome Gospodaru nije ništa skriveno ni na Zemlji ni na nebu, ni koliko trun jedan, i ne postoji ništa, ni manje ni veće od toga, što nije u jasnoj Knjizi.ˮ (Kur'an 10:61)

     Ovo su tek neki primeri naučnih čuda u Kur'anu, to što je jedno tako veliko znanje stiglo do nepismenog čoveka[1], Muhammeda, jasan je dokaz da je Kur'an reč Božja i da je Muhammed Njegov poslanik. I u Sunnetu se spominju brojne naučne činjenice. Među njima su i zdravstvena korist hidžame, fantastična dobrobit i korist kane, sedam slojeva Zemlje, različite boje plamena vatre, važnost karantina u sprečavanju širenja zaraznih bolesti i čudesna sposobnost semena čurokota (Nigella Sativa) da leči mnoge boljke. Upute koje nam je ostavio poslanik Muhammed takođe sadrže mnoge dobrobiti. Na primer dobrobiti izvođenja molitve, dobrobiti obaveznog ritualnog pranja i kupanja, kao i dobrobiti posta. Sve što Poslanik naređuje ili preporučuje svojim sledbenicima dokazalo se kao veoma korisno. Tu su i upute da se spava na desnom boku, zabrana ležanja na stomaku i dobrobit popodnevnog odmora, kao i korist upotrebe sivaka[2], dobrobit obrezivanja muškaraca i nošenja brade kod muškaraca, dobrobit islamskog načina klanja životinja pri kojem se preseca dušnik životinje, ezofagus i dva krvna suda na svakoj strani vrata, zabrana konzumiranja životinja koje jedu nečisto, kao na primer onih koje se hrane leševima ili fekalijama, kao i životinja koje su mesožderi, potom ptica grabljivica kao što su orlovi i sokolovi. Poslanik je upozorio i da se ne pije voda stojeći, da se ne jede i ne pije preterano, da se ne stupa u seksualne odnose sa suprugom dok joj traje menstruacija, da se ne čini preljuba, incest i blud, da se ne tetovira i da se ne meša sa suprotnim polom više nego što je neophodno, jer sve ove stvari mogu loše uticati na zdravlje čoveka. Uopšteno, Islam dozvoljava sve što je dobro, a zabranjuje sve što je loše. U Kur'anu se navodi: „… Onima koji će da slede Poslanika, verovesnika, koji neće da zna ni da čita ni da piše, kojeg oni kod sebe, u Tori i Jevanđelju, nalaze zapisanog, koji će od njih da traži da čine dobra dela, a od odvratnih da odvraćaju, koji će lepa jela da im dozvoli, a ružna zabrani, koji će da ih tereta i teškoća koje su oni imali oslobodi. A oni koji u njega budu verovali, koji ga budu podržavali i pomagali i svetlo po njemu poslato sledili – oni će sigurno uspeti.“ (Kur'an, 7:157)

     Treba napomenuti da se čudesna priroda Kur'ana i Poslanikovog Sunneta ne ogleda samo u nauci i zdravlju već i u mnogim drugim aspektima života čime se otkriva mudrost Islama u svemu što zabranjuje ili naređuje. Sve ove stari nesumnjivo dokazuju da je Muhammed Božji poslanik i potvrđuju verodostojnost Kur'ana i Sunneta koje mu je Bog objavio. Kao što u Kur'anu Bog kaže: „Reci: “Objavljuje ih Onaj kome su poznate tajne nebesa i Zemlje; On mnogo prašta i samilostan je.”ˮ (Kur'an, 25:6)

 

[1] Bog kaže: „Ti pre nje nijednu knjigu nisi čitao, a nisi je ni svojom desnom rukom pisao, inače, posumnjali bi oni što govore laži.ˮ (Kur'an,29:48)

[2] Sivak je prirodna četkica za zube napravljena od grančice drveta Salvadora persica. Kraj sivaka se oblikuje u četkicu žvakanjem ili griženjem čime se razdvajaju vlakna drveta i otpuštaju blagotvorne supstance. Prema jednom ispitivanju iz 2007. (http://www.bbc.co.uk/2/hi/health/7103208.stm) istraživači u poznatoj kompaniji Rigli su izveli ispitivanje na 9 dobrovoljaca. U članku koji su objavili u Žurnalu prehrabmene hemije agrikulture, otkrili su da bombone koje sadrže magnoliju ubijaju 20 puta više bakterija nego bombone bez magnolije. Posle pola sata od upotrebe, bombona sa magnolijom ubila je više od 60% bakterija u poređenju sa 3,6% koliko je ubila obična bombona. Ekstrakt kore magnolije veoma je efikasan u suzbijanju bakterija i organizama koji izazivaju loš zadah i može se koristiti kao sastojak žvakaćih guma i bombona kao osveživač daha.

Check Also

VIDEO – Prirodna medicina u religijskim tradicijama

Profesor Fejzo Radončić i Dr. Miroljub Petrovič u podkastu “NAJBITNIJE”

Komentariši