Home / Biblija / DOKAZI IZ BIBLIJE DA ISUS NIJE BOG 2
1

DOKAZI IZ BIBLIJE DA ISUS NIJE BOG 2

DOKAZI IZ BIBLIJE DA ISUS NIJE BOG 2

Da li je Isusovo telo boravilo na sigurnom mestu nakon njegove smrti?

Osim da Isusovo telo nikada nije prolazilo kroz proces starenja (propadanja) tokom njegovog života on nije mogao biti Bog, ali ako nije podlezalo „propadanju“ on onda nije istinski bio lјudsko biće.

Biblija kaže da Bog nije čovek

 • Bog nije čovek.“ (Brojevi, 23:19)
 • Jer sam ja Bog a ne čovek.“ (Osija, 11:9)

Isus je nazivan čovekom na mnoga mesta u Bibliji

 • ‘… čoveka koji vam istinu kazah.“ (Jovan, 8:40)
 • Poslušajte reči ove: Isusa Nazarećanina, čoveka od Boga potvrđenog među vama silama i čudesima i znacima koje učini Bog preko Nјega među vama, kao što i sami znate.“ (Dela apostolska, 2:22)
 • Jer je postavio dan u koji će suditi vasionom svetu po pravdi preko čoveka koga odredi…“ (Akti, 17:31)
 • Jer je jedan Bog, i jedan posrednik Boga i lјudi, čovek Hristos Isus.“ (1 Timotej, 2:5)

Biblija kaže da Bog nije sin čovečiji

 • Bog nije čovek da laže, ni sin čovečji da se pokaje.“ (Brojevi, 23:19)
 • Biblija često Isusa naziva „sinom čovečijim.“
 • „… tako će i Sin čovečiji..“ (Matej, 12:40)
 • Jer će doći Sin čovečiji…“ (Matej, 16:27)
 • „… dok ne vide Sina čovečijeg gde ide u carstvu svom.“ (Matej, 16:28)
 • No da znate da vlast ima Sin čovečiji.“ (Marko, 2:10)
 • Jer je on Sin čovečiji.“ (Jovan, 5:27)

U jevrejskim pismima, „sin čovečiji“ je takođe korišćen mnoštvo puta kada se govori o lјudima  (Jov, 25:6; Psalmi, 80:17; 144:3; Jezekilј, 2:1; 2:3; 2:6-8; 3:1-3).

Bog sam Sebi nikada ne bi bio kontradiktoran govoreći da On nije sin čovečiji, a zatim da postane lјudsko biće koje je zvano „sin čovečiji“. Ne priliči Bogu da tako uradi. Zapamtite da Bog nije autor konfuzije. Takođe, lјudska bića, uklјučujući Isusa, nazivana su „sinovima čovečijim“ izričito da bi se izdvojili od Boga, koji nije „sin čovečiji“ prema Bibliji.

Biblija kaže da je Isus poricao da je on Bog

 • Isus je odgovorio čoveku koji ga je nazvao „blagim,“ pitajući ga, „što me zoveš blagim? Niko nije blag osim jednoga Boga.“ (Luka, 18:19)
 • A on reče mu: što me zoveš blagim? Niko nije blag osim jednoga Boga. A ako želiš ući u život, drži se zapovesti. (Matej, 19:17)

Autor: Adenino Otari

Check Also

Dokazi iz Biblije koji dokazuju da Isus ne moze biti Bog – (Knjiga)

Dokazi iz Biblije koji dokazuju da Isus ne moze biti Bog ↑ Klikni na naziv da …

Komentariši