Home / Tekst / Poslednji Božiji Verovesnik / Onaj koji nije znao da čita i da piše – podučio je ceo svet!

Onaj koji nije znao da čita i da piše – podučio je ceo svet!

Jednim od najvećih dokaza o istinitosti Verovesnika, alejhi selam, smatra se to što čitav svoj život, sve do smrti, nije znao ni da čita ni da piše. O tome svedoče istorijske činjenice, njegovi suparnici i njegovi sledbenici. O tome je Uzvišeni Bog (Allah) kazao sledeće:

„Ti pre nje nijednu knjigu nisi čitao, a nisi je ni desnom rukom svojom pisao; inače, posumnjali bi oni što laži govore.“ (Kur'an, Pauk, 48)

Ova neosporna činjenica bila je svojevrsni odgovor na mnoge ubačene sumnje, samim tim što Poslanik, alejhi selam, nije bio pisar -profesionalac, niti veliki čitalac, pa kako je drugačije mogao da poseduje znanje osim ako ono nije bilo objava koja mu je silazila sa neba. Nikada nije čitao neku knjigu, niti je ikada studirao neku nauku, pa i pored toga izveo je brojne učenjake i predvodnike – podučio je celokupni svet!

Kako je uopšte čovek koji nije znao da čita i piše mogao da poseduje toliku količinu informacija između kojih apsolutno nije bilo nikakvih kontradiktornosti, protivrečnosti i neslaganja, pa čak ni najmanjih nesuglasica. Naprotiv, sve one se nižu u jedinstven kontekst i plove ka zajedničkom odredištu. To nije bio u stanju da učini najobrazovaniji čovek, pa kako je tek onda mogao da učini onaj koji nije znao da čita i piše?!

„Da je on (Kur'an) od nekog drugog, a ne od Allaha[1], sigurno bi u njemu našli mnoge protivrečnosti.“ (Kur'an, En-Nisa, 82)

Kako je onaj koji nije znao ni da čita ni da piše mogao da bude upitan o bilo kojem pitanju, pa na njega smelo da odgovara!? Kako je mogao da diskutuje i pobeđuje u diskusijama, ili da raspravlja pa da u raspravi njegovi dokazi nadjačaju sve druge!? Nikada nije zabeleženo da je promenio mišljenje koje je prethodno zastupao, ili da je u vezi sa nekim pitanjem pogrešio! Sve ovo dodatno učvršćuje mišljenje da je on uistinu istinoljubivi Verovesnik, alejhi selam, koji dobija vesti i obaveštenja o prethodnim poslanicima i narodima, i pored toga što ne zna ni da čita ni da piše!

Ovaj odgovor upućen je onima koji su na njega lagali:

„I govore: ‘To su izmišljotine naroda drevnih; on traži da mu se prepisuju i ujutru i naveče da mu ih čitaju.'“ (Kur’an, El-Furkan, 5)

Takođe, ovaj odgovor upućen je i onima koji tvrde da je Poslanik, alejhi selam, svoje znanje crpeo iz Tore i Jevanđelja, ali i mnogim drugim lažnim tvrdnjama i sumnjama koje ovaj odgovor u potpunosti anulira!

Odlomak iz knjige „Neporecivi argumenti o istinitosti poslanstva Muhammeda mir nad njim“, autora dr. Abdul-Muhsina bin Zebna el-Mutajria


[1] Allah je arapska reč koja označava vlastito ime Jednog, Jedinog, Istinskog Boga koji je jedinstven u svemu i nije nikakav naziv za nekog posebnog Boga muslimana. Koren ovog imena je u reči ‘ilah’ koja u arapskom jeziku znači bog ili božanstvo, bilo ono istinito ili lažno. Dodavanjem određenog člana ‘El’, dobija se reč ‘El-Ilah’ koja je osnova imena ‘Allah’ kojim se označava Jedan, Jedini, Istinski Bog koji postoji, Stvoritelj i Gospodar svega, Jedini Koji zaslužuje da se obožava i Jedini Koga Njegovi robovi istinski obožavaju. Sva božanstva mimo njega su lažna. Uzvišeni Bog u islamu ima mnoštvo lepih imena, a ime Allah upućuje na sva ostala Božija lepa imena. Hrišćani i Jevreji koji govore arapskim jezikom isto tako Boga nazivaju Allah i to ime koriste u Bibliji.

Check Also

Ista Božija Poruka je slata tokom cele ljudske istorije

Nakon stvaranja Adama, jedna te ista poruka je konstantno dostavljana ljudskom rodu tokom istorije čovečanstva. …

Komentariši