Home / Tekst / Mesija Isus Hrist / Isus nije nikoga smatrao ravnim Bogu!
1

Isus nije nikoga smatrao ravnim Bogu!

Biblija govorio o tome da se Isus nije smatrao ravnim Bogu

Kao što govori da je Bog činio čuda preko Isusa i da je Isus bio ograničen u svojim mogućnostima:

„A lјudi videći čudiše se, i hvališe Boga, koji je dao vlast takvu lјudima.“ (Matej, 9:8)

„Ljudi Izrailјci! Poslušajte reči ove: Isusa Nazarećanina, čoveka od Boga potvrđenog među vama silama i čudesima i znacima koje učini Bog preko Nјega među vama, kao što i sami znate.“ (Dela Apostolska, 2:22)

„.. koji prođe činećo dobro i iscelјujući sve koje đavo beše nadvladao; jer Bog beše s njim.“ (Deal Apostolska, 10:38)

Da je Isus bio Bog, Biblija bi jasno rekla da je Isus sam od sebe činio čuda bez pomena Boga. Činjenica da je Bog Isusa snabdevao moćima čuda pokazuje da je Bog veći od poslanika Isusa.

#_Dokazi_da_Isus_nije_Bog

Check Also

Priča o Isusovom raspeću u svetlu tumačenja Kur’anskih odlomaka

Uzvišeni Bog, u Časnom Kur’anu u poglavlju An-Nisa, kaže: Oni koji u Allaha i poslanike Njegove ne veruju i žele između Allaha i poslanika Njegovih (u verovanju) napraviti razliku pa govore: “U neke verujemo, a u neke ne verujemo.” I žele između toga iznaći put neki. (150) Oni su doista pravi nevernici, a Mi smo nevernicima pripremili sramnu patnju. (151) …