Home / Tekst / Mesija Isus Hrist / Isusu su u teškim vremenima pomagali anđeli
1

Isusu su u teškim vremenima pomagali anđeli

Biblija govori o tome da su Isusa u teškim vremenima pomagali anđeli

Bog, s druge strane nije u potrebi da bude pomagan. Ljudsko biće jeste. Svemogućem Bogu pomoć nije potrebna jer je on Svemoguć. Isusu je bila potrebna pomoć, i zato on ne može biti Bog.

„A anđeo mu se javi s neba, i krepi ga.“ (Luka, 22:43)

„I bi onde u pustinji dana četrdeset, i kuša Ga sotona, i bi sa zverinjem, i anđeli služahu mu.“ (Marko, 1:13)

Biblija kaže da je Isus želeo ispunjenje Božije volјe:

„Oče! Kad bi hteo da proneseš ovu čašu mimo mene! Ali ne moja volјa nego Tvoja da bude.“ (Luka, 22:42)

„Ja ne mogu ništa činiti sam od sebe; kako čujem onako sudim, i sud je moj pravedan; jer ne tražim volјe svoje, nego volјu Oca koji me je poslao.“ (Jovan, 5:30)

„Jer siđoh s neba ne da činim volјu svoju, nego volјu Oca koji me posla.“ (Jovan, 6:38)

Da li su od jednopravnih članova Trojstva neki podređeni, i manje jednopravni od ostalih članova Trojstva? Čak iako oni imaju različite volјe kao što je kazao Isus: „Ne tražim volјe svoje…“ Da li se oni bezpogovorno pokoravaju komandama i želјama drugih članova Trojstva? Jer Isus je kazao: „… nego volјu Onoga koji me posla.“ Isus priznaje potčinjenost svoje lične volјe, ali prema doktrini Trojstva oni bi svi trebali da imaju jednaku volјu. Da li jedan od trojednih partnera mora da popusti i odustane  od svoje lične volјe u korist volјe drugog člana Trojstva? Zar oni ne bi trebali da imaju jednu istu volјu?

#_Dokazi_da_Isus_nije_Bog

Check Also

Priča o Isusovom raspeću u svetlu tumačenja Kur’anskih odlomaka

Uzvišeni Bog, u Časnom Kur’anu u poglavlju An-Nisa, kaže: Oni koji u Allaha i poslanike Njegove ne veruju i žele između Allaha i poslanika Njegovih (u verovanju) napraviti razliku pa govore: “U neke verujemo, a u neke ne verujemo.” I žele između toga iznaći put neki. (150) Oni su doista pravi nevernici, a Mi smo nevernicima pripremili sramnu patnju. (151) …