Home / Tekst / Nauka i religija / 7. Naučna otkrića u Kur’anu: Tmine u dubinama okeana

7. Naučna otkrića u Kur’anu: Tmine u dubinama okeana

     Kur'an ponekad slikovito opisuje duboka značenja. U jednom ajetu opisuje stanje nevernika: „Ili su kao tmine u dubokom moru koje prekrivaju talasi iznad kojih su drugi talasi, a iznad kojih su oblaci; sve tmine jedne iznad drugih. Ako bi izvadio ruku skoro da je ne bi video – a onaj kome Allah ne da svetlo neće ni da ima svetla.ˮ (Kur'an, 24:40)

     Nasuprot ranije rasprostranjenom verovanju, okeanografi su sada otkrili da postoje unutrašnji talasi ispod površine okeana. Ovi talasi nevidljivi su ljudskom oku i mogu se videti samo uz pomoć posebne opreme.[1] Kur'an spominje tminu u dubini okeana iznad koje su talasi, pa talasi, pa oblaci. Ovaj opis je izrazito poseban jer ne samo da opisuje talase ispod površine okeana, već i tminu u dubini istog. Čovek bez ronilačke opreme ne može se spustiti dublje od 70 metara. Na toj dubini svetlost prodire, međutim, ako se spustimo na dubinu od 1000 metara, tu vlada potpuni mrak.[2] Pre 1400 godina nisu postojale podmornice niti posebna oprema kojom bi se otkrilo postojanje unutrašnjih talasa ili tmine koja vlada u dubini okeana.

[1] M. Grant Gross, Oceanography: A View of Earth 6th  edition, New Jersey Prentice Hall, 1992.

[2] Danny Elder and  Danny Elder Oceans, Oceans, London Beazley in association with IUCN, the World conservation union.

Check Also

VIDEO – Prirodna medicina u religijskim tradicijama

Profesor Fejzo Radončić i Dr. Miroljub Petrovič u podkastu “NAJBITNIJE”

Komentariši