Home / Tekst / 13 razloga zašto je primio islam poznati fudbaler Emmanuel Adebayor

13 razloga zašto je primio islam poznati fudbaler Emmanuel Adebayor

Kako su dani, mjeseci, prolazili on je javio da je prešao iz kršćanstva na islam. Njegovo primanje islama je također propraćeno video snimkom.

Kao po svom običaju on je objavio razloge zbog čega je prešao na islam:

Dobio sam 13 opravdanih razloga zašto i kako su muslimani poput Isusa, a.s., i pravi sljedbenici Isusa više od krščana:

1. Isus, a.s., nas je učio da je samo Jedan Bog i da samo Jedinog Boga treba obožavati kao što je to rečeno u Ponovljenom Zakonu 6:4 (Čuj, Izraele! Jahve je Bog naš, Jahve je jedan!), Evanđelje po Marku12: 29 (Isus odgovori: Prva je: Slušaj, Izraele! Gospodin Bog naš Gospodin je jedini).

Muslimani također vjeruju u ovo što je rečeno u kur’anskom ajetu: O sljedbenici Knjige, ne zastranjujte u svome vjerovanju i o Allahu govorite samo istinu! Mesih, Isa, sin Merjemin, samo je Allahov poslanik, i Riječ Njegova koju je Merjemi dostavio, i Duh od Njega; zato vjerujte u Allaha i Njegove poslanike i ne govorite: “Trojica su!” Prestanite, bolje vam je! Allah je samo jedan Bog – hvaljen neka je On! – zar On da ima dijete?! Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji, i Allah je dovoljan kao svjedok. (El-Ma’ide, 171)

2. Isus, a.s., nije jeo svinjetinu kao što se to rečeno u Levitskom zakoniku 11:7 (A svinja, iako ima papak, i to papak razdvojen, ne preživa – za vas je nečista).

Muslimanima je to rečeno u kur’anskom ajetu: Reci: Ja ne vidim u ovome što mi se objavljuje da je ikome zabranjeno jesti ma šta drugo osim strvi, ili krvi koja istječe, ili svinjskog mesa – to je doista pogano – ili što je kao grijeh zaklano u nečije drugo, a ne u Allahovo ime. (El-En’am, 145)

3. Isus, a.s., se pozdravljao sa riječima ‘esselamu alejkum’ (Neka je mir s vama) u Evanđelju po Ivanu, 20:21 (Isus im stoga ponovno reče: “Mir vama! Kao što mene posla Otaci ja šaljem vas.)

Muslimani također jedni druge pozdravljaju na ovaj način.

4. Isus, a.s., je uvijek govorio: Ako Bog da (inšaAllah), muslimani također ovo govore prije nego šta bilo urade kao što je rečeno u kur’anskim ajetima:

Nikako za bilo šta ne reci: “Uradiću to sigurno sutra!” – ne dodavši:  “Ako Bog da!” A kada zaboraviš, sjeti se Gospodara svoga i reci: “Gospodar moj će me uputiti na ono što je bolje i korisnije od ovoga. (El-Kehf, 23-24)

5. Isus, a.s., je prao svoje lice, ruke i noge prije nego što se molio. Muslimani rade isto.

6. Isus, a.s., i drugi poslanici u Bibliji su se molili glavom spuštenom na tlo, Evanđelje po Mateju 26:39 (I ode malo dalje, pade ničice moleći: »Oče moj! Ako je moguće, neka me mimoiđe ova čaša. Ali ne kako ja hoću, nego kako hoćeš ti.)

Muslimanima je to rečeno kur’anskim ajetom:

O Merjema, budi poslušna svome Gospodaru i licem na tle padaj i sa onima koji molitvu obavljaju i ti obavljaj! (Ali-Imran, 43)

7. Isus, a.s., je nosio bradu i oblačio galabiju, za muslimane muškarce je to sunnet.

8. Isus, a.s., je slijedio zakon i poštovao je sve poslanike Evanđelje po Mateju 5:17 (Ne mislite da sam došao ukinuti Zakon ili Proroke. Nisam došao ukinuti, nego ispuniti).

Muslimanima je to rečeno u kur’anskim ajetima:

Reci: “Mi vjerujemo u Allaha i u ono što se objavljuje nama i u ono što je objavljeno Ibrahimu, i Ismailu, i Ishaku, i Jakubu, i unucima, i u ono što je dato Musau i Isau i vjerovjesnicima – od Gospodara njihova; mi nikakvu razliku među njima ne pravimo, i mi se samo Njemu klanjamo. (Ali-Imran, 84) i Poslanik vjeruje u ono što mu se objavljuje od Gospodara njegova, i vjernici – svaki vjeruje u Allaha, i meleke Njegove, i knjige Njegove, i poslanike Njegove: “Mi ne izdvajamo nijednog od poslanika Njegovih.” I oni govore: “Čujemo i pokoravamo se; oprosti nam, Gospodaru naš; tebi ćemo se vratiti. (El-Bekara, 285)

9. Isusova majka Marija/ Merjem se oblačila skromno potpuno pokrivajući svoje tijelo i nosila je maramu (hidžab) kao što to stoji u Prvoj poslanici po Timoteju, 2:9 (isto tako žene – u doličnu držanju: neka se rese stidljivošću i razborom, ne pletenicama i zlatom ili biserjem ili skupocjenim odijelom),

Knjiga Postanka 24:64-65 (Kad Rebeka, podigavši svoje oči, opazi Izaka, sjaha s deve pa zapita slugu: “Tko je onaj čovjek što poljem ide nama ususret?” A sluga odgovori: “Ono je moj gospodar.” Na to ona uze koprenu te se pokri);

Prva poslanica Korinčanima 11:6 (Jer ako se žena ne pokriva, neka se šiša; ako li je pak ružno ženi šišati se ili brijati, neka se pokrije).

Muslimanke se oblače skromno kao što im je to rečeno u kur’anskom ajetu:

O Vjerovjesniče, reci ženama svojim, i kćerima svojim, i ženama vjernika neka spuste haljine svoje niza se. Tako će se najlakše prepoznati pa neće napastovane biti. A Allah prašta i samilostan je. (El-Azhab, 59)

10. Isus, a.s., i drugi poslanici u Bibliji su postili do 40 dana, Knjiga Izlaska 34:28 (Mojsije ostade ondje s Jahvom četrdeset dana i četrdeset noći. Niti je kruha jeo niti je vode pio. Tada je na ploče ispisao riječi Saveza – Deset zapovijedi);

Daniel 10: 2-6  (U te dane ja, Daniel, žalovao sam tri sedmice: nisam jeo tečnih jela; meso ni vino nije ulazilo u moja usta i nisam se mazao uljem dok ne prođoše te tri sedmice. Dvadeset i četvrtoga dana prvog mjeseca bijah na obali velike rijeke Tigrisa; podigoh oči da vidim, i gle: Čovjek odjeven u lanene haljine,oko pasa mu pojas od zlata ofirskoga,tijelo mu poput krizolita,lice kao munja, oči kao baklje ognjene, ruke i noge poput mjedi uglađene, zvuk riječi njegovih kao žamor mnoštva);

Prva knjiga o kraljevima 19:8 (Ustao je, jeo i pio. Okrijepljen tom hranom, išao je četrdeset dana i četrdeset noći sve do Božje gore Horeba);

Evanđelje po Mateju 4:2 (I propostivši četrdeset dana i četrdeset noći, napokon ogladnje).

Muslimanima je obavezan post tokom mjseeca ramazana:

O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste se grijeha klonili.(El-Bekara, 183) a drugi korak je da poste dodatnih šest dana kako bi povećali svoju nagradu.

11. Isus, a.s., nas je učio da kažemo ‘Mir kući ovoj’ kada ulazimo u nju, Evanđenje po Luki 10:5 (U koju god kuću uđete, najprije recite: ‘Mir kući ovoj!’ ), i da također pozdravimo ukućane sa riječima ‘mir neka je na vas’. Muslimani tačno rade ono šta je Isus radio i podučavao. Kada ulazimo u naše kuće i kuće drugih mi kažemo bismillah a također se pozdravimo sa esselamu alejkum/neka je mir na vas kao što je to rečeno u kur’anskom ajetu:

A kad ulazite u kuće, vi ukućane njene pozdravite pozdravom od Allaha propisanim, blagoslovljenim i uljudnim. Tako vam Allah objašnjava propise, da biste se opametili! (En-Nur, 61)

12. Isus, a.s., je obrezan. Obrezivanje je prva od pet fitri u islamu, tako da se od muslimana muškaraca zahtijeva obrezivanje. Prema Bibliji u Evanđelju po Luki 2:21 (Kad se navršilo osam dana da bude obrezan, nadjenuše mu ime Isus, kako ga je bio prozvao anđeo prije njegova začeća), Isusu je bilo osam dana kada je obrezan. U Tori Allah/Bog kaže poslaniku Ibrahimu, a.s., da je to ‘trajni savez’,

Knjiga postanka 17:13 (Da, i rob rođen u tvome domu ili za novac kupljen mora se obrezati! Tako će moj savez na vašem tijelu ostati vječnim savezom).

Poslanik Muhammed, s.a.v.s., kaže: Poslanik Ibrahim je sam sebe obrezao kada je imao osamdeset godina. (Sahih hadis Buhari, Muslim i Ahmed)

13. Isus, a.s., je govori aramejski i zvao je Bog/Elah, što se isto izgovara kao Allah. Aramejski jezik je drevni, biblijski jezik. On je jedan od semitskih jezika među kojima su hebrejski, arapski, etiopijski i drevni asirski i vavilonski jezik akkadian.

Aramejsko Elah i arapsko Allah su isto.

Aramejsko Elah je izvedeno od arapskog Allah i znači BOG. Allah na arapskom također znači BOG , Vrhovni BOG Svemogući. Možete lagano uočiti sličnost u njihovom izgovoru i zaključiti da je Isusov Bog također Bog muslimana, cijelog čovječanstva, svega što postoji.

Sada mi recite ko je pravi sljedbenik Isusa, a.s.? Očigledno muslimani. Sada vjerujem da sam istinski sljedbenik Isusa, a.s..

Emmanuerl Adebayor

Check Also

Ista Božija Poruka je slata tokom cele ljudske istorije

Nakon stvaranja Adama, jedna te ista poruka je konstantno dostavljana ljudskom rodu tokom istorije čovečanstva. …

Komentariši