Home / Tekst / Poslednji Božiji Verovesnik / Carl Heinrich Becker: Hrišćani su izmislili da su muslimani inspirisani fanatičnom mržnjom prema hrišćanstvu

Carl Heinrich Becker: Hrišćani su izmislili da su muslimani inspirisani fanatičnom mržnjom prema hrišćanstvu

Carl Heinrich Becker (1876–1933) Nemački orijentalista, političar i univerzitetski profesor. Godine 1910. osnovao je “Der Islam”, časopis za istoriju i kulturu Bliskog istoka i bio je njegov prvi urednik. Bio je pruski ministar kulture 1921. i od 1925. do 1930. godine. Smatra se glavnim reformatorom Univerziteta tadašnje Veimar republike. U svom delu Christianity and Islam (Hrišćanstvo i Islam), o Islamu i muslimanima napisao je:

„Krstaški ratovi, turski ratovi i velika ekspanzija Evrope, proširili su jaz između hrišćanstva i Islama. I dok je istok postepeno padao pod crkveni uticaj, jaz je postajao dublji. Teorija da su muslimanski osvajači i njihovi naslednici inspirisani fanatičnom mržnjom prema hrišćanstvu fikcija je koju su izmislili hrišćani.”[1]

O poslaniku Muhammedu, alejhi selam, napisao je:

„Nisu ništa manje zanimljiva saznanja do kojih se dolazi istraživanjem razvoja Islama. Ovde možemo da vidimo njegov postupak razvoja u punom svetlu istorijske kritike. Vidimo običnog čoveka Muhammeda, o kojem Kur’an izričito izjavljuje da on sam od sebe ne može da izvodi čuda. Ipak, on postepeno postaje čudotvorac i zaista najveći u svojoj poslaničkoj klasi. On izjavljuje da on nije ništa drugo do obični smrtnik, a postaje glavni vodič ljudi ka Bogu.”[2]

Fusnote:

[1] C.H. Becker,Christianity and Islam,London and New York, Harper and brothers, 1909. str. 33.

[2]Isto, str. 2–3.

Izvor: Knjiga: “100 svetskih velikana o islamu”

https://d1.islamhouse.com/data/sr/ih_books/single/sr_100_velikana_o_islamu_muslimanima.pdf

Check Also

Ista Božija Poruka je slata tokom cele ljudske istorije

Nakon stvaranja Adama, jedna te ista poruka je konstantno dostavljana ljudskom rodu tokom istorije čovečanstva. …

Komentariši