Home / Tekst / Analiza religija / Biblijska neslaganja o Isusovom ‘vaskrsnuću’ iz groba

Biblijska neslaganja o Isusovom ‘vaskrsnuću’ iz groba

Po pitanju Isusovog vaskrsnuća iz groba, postoje brojna neslaganja, čak i isključivosti, među sastavljačima jevanđelja. Ona se ukratko mogu svesti na:

  • Neslaganje oko vremena u kome su neke žene otišle da posete grob u kome je bio zakopan Mesija.
  • Neslaganje o broju žena i njihovim imenima.
  • Neslaganje o tome šta su one na svome putu prema grobu, kod groba, ili kod ulaza u grob, videle.

Jedni kažu da je njihov odlazak na grob bio u zoru prvog dana, tj. nedelju i da su žene bile Marija iz Magdale i još jedna Marija .

Dalje se kaže da su one otišle i kupile mirisa da ga pomažu iako se zna da Jevreji nisu trgovali subotom, a to je dan uoči njihove posete grobu. U petak ga nisu mogle kupiti, jer je tek toga dana bila izvršena presuda i raspeće. Neki kažu da su žene koje su ga posetile bile, još sa Isusom došle iz Galileje, zajedno još sa nekim ljudima čija se imena ne spominju. Zatim, da je među njima bilo i žena i muškaraca. Po toj verziji u toj grupi su bili: Marija iz Magdale, Marija, Jakovljeva majka i Jovana. Po ovoj verziji je, dakle, umesto Salome bila Jovana. Po nekima, na grob je otišla sama Marija iz Magdale i da je tada još bio mrak. On ne spominje izlazak sunca kako stoji u Markovoj verziji Oni se takođe ne slažu u opisu onoga šta su sve tamo videle. Neki kažu da su dve žene došle na grob i kamen našle na ulazu, da je anđeo sišao sa neba i obavestio ih da je Mesija vaskrsnuo iz mrtvih. Drugi kažu da je kamen, kad su žene došle do groba, bio već uklonjen sa ulaza.

Pored ovoga sastavljači jevanđelja se ne slažu da li su žene tom prilikom srele anđela ili nisu, kao i o tome da li je grob bio prazan kad su pogledale u njegovu unutrašnjost ili je u njemu sa desne strane sedio jedan mladić. Jedni kažu da su žene grob našle prazan, da su zastale i zaprepastile se, i da se odjednom, kad su ušle u grob pored njih obreo jedan mladić u beloj dugoj haljini i rekao im: „Idite i recite njegovim učenicima, posebno Petru, neka pred vama ide u Galileju, onde će te ga videti, kako vam je rekao. Drugi kažu da je Marija iz Magdale, kad je opazila da je kamen dignut s groba, otrčala do Simuna Petra, učenika koga je Isus osobito volio, koji je bio sa još jednim učenikom, i rekla im da Isus više nije u grobu.

U vezi ovog događaja, dalje nailazimo na još jedno neslaganje. Matej, naime, kaže da su dve žene, kada su krenule da obaveste učenike da Isusa više nema u grobu, srele Isusa na putu koji ih je pozdravio itd., dok Marko kaže da su, kad ga nisu našle u grobu, brzo izašle i pobegle, te da nikome nisu ništa govorile, jer su se bojale. Međutim, on odmah posle toga kaže da se on prvo pokazao Mariji iz Magdale, dok je bila sama, te da je nakon toga otišla i javila njegovim pratiocima koji su tada bili u suzama i tuzi. Kad su je čuli da priča da je on živ, nisu joj poverovali. Ovo se kosi sa onim što kaže Luka, da su one otišle i o tome ispričale to učenicima, ali im oni nisu verovali. Jedino Luka kaže da je Petar ustao i smesta otrčao na grob. Istovremeno, Jovan kaže da je samo Marija iz Magdale otišla i o tome obavestila učenike, te da su na grob otrčala dvojica učenika, Petar i još jedan drugi koga je Isus mnogo voleo.

Jovan govori o još jednom dolasku Marije iz Magdale na grob, gde je dok je stajala i plakala, kad se nadvirila na grob videla dva anđela gde sede u belim haljinama na mestu gde je trebao biti Isus. Nakon nekoliko reči sa njima, okrenula se i videla Isusa gde stoji i da joj je rekao: „Marijo!” Marko kaže da se on pokazao dvema ženama u drugom obliku, da su one o tome ispričale učenicima, ali im oni nisu verovali. Jedino Luka govori o još jednom pokazivanju Isusovom dvojici učenika na putu u Emaus. Dok su njih dvojica razgovarali o svim tim događajima, pridružio im se treći čovek i s njima putovao sve dok nisu stigli u selo, gde je on hteo da produži put, ali su ga oni uzeli zaustavljati i moliti da ostane sa njima, jer je već dan bio na izmaku. Kada je pristao i kad je, dok su sedili za stolom, uzeo hleb, zahvalio Bogu, razlomio ga i pokućio im ga, prepoznali su da je to Isus, ali je on u tom trenutku nestao ispred njihovih očiju.

Iz svega ovoga što smo naveli, može se reći, da ne nailazimo ni na jednog svedoka, ni muško, ni žensko, koji je verovao u Mesiju ili nije, da kaže da ga je vidio u grobu ili da iz njega izlazi. Svi koji kažu da su ga videli, kažu da je to bilo izvan groba. Ovo govori u prilog muslimanima koji veruju da on nije ubijen i da je ukoliko je došlo do kakvog raspeća, morao biti neko drugi, a da je on ostao živ i zdrav i da ga se njegovi neprijatelji nisu domogli.


Odlomak iz knjige ‘Istina o hrišćanstvu kroz istoriju i verovanje’ autora Mustafe Šahina.

Izvor: http://www.islamhouse.com/sr

Check Also

Ista Božija Poruka je slata tokom cele ljudske istorije

Nakon stvaranja Adama, jedna te ista poruka je konstantno dostavljana ljudskom rodu tokom istorije čovečanstva. …

Komentariši