Home / Tekst / Odgovori na zablude / Zašto se Bog u Kur'anu obraća ponekad sa Mi?

Zašto se Bog u Kur'anu obraća ponekad sa Mi?

Zabluda: Islam nije monoteistička religija, jer se u Kur'anu za Boga u množini kaže Mi.

Islam je strogo monoteistička religija. Svi islamski propisi i temelji verovanja su u skladu sa beskompromisnim monoteizmom. Allah je Jedan i Jedinstven u Svojim imenima i svojstvima. Uzvišeni Allah, na više mesta u Kur'anu za Sebe kaže Mi. Međutim, ovo ne znači da islam zagovara verovanje u više bogova.

            Dva tipa množine

U nekoliko jezika postoje dva tipa plurala (množine). Prvi plural je numerički, odnosi se na nešto čija količina je više od jedan. Drugi je plural poštovanja.

  1. a) Kraljica Engleske često kaže za sebe „mi“ umesto ja. Ovo je poznato kao kraljevski plural.
  2. b) Radžif Gandi, bivši premijer Indije, imao je običaj na hindu jeziku kada bi želeo nešto da vidi da kaže: “Želimo da vidimo.” Što je kraljevski plural hindu jezika.

Mi se našim profesorima, direktorima, visokim funkcionerima, učenim ljudima kao i starijim osobama po pravilu uvek obraćamo sa vi, iz poštovanja i iz bontona prema tim osobama.

  1. e) Isto tako, kada Uzvišeni Allah govori o Sebi u Kur'anu, koristi arapsku zamenicu „Nahnu“, što znači Mi. Ovo nije numerički plural, već plural poštovanja. Jer niko nije veličanstven i niko nije uzvišen kao što je Bog (Allah). Svako stvorenje je prolazno a samo je Stvoritelj večan i vredan svake slave, hvale i poštovanja. Uzvišeni Allah kaže:
  • “Reci: “On je Allah (Bog) – jedan!” (Kur'an, Ihlas, 1)
  • “A vaš Bog – jedan je Bog! Nema boga osim Njega, Milostivog, Samilosnog!” (Kur'an, 2:163)
  • “Vaš Bog je – jedan Bog! Srca onih koji u onaj svijet ne vjeruju poriču, oni se ohološću razmeću.” (Kur'an, 16:22)
  • “Vaš Bog je, uistinu, Jedan, Gospodar nebesa i Zemlje i onoga što je između njih i Gospodar istoka! (Kur'an, 37:5)
  • Vaš bog je – Allah, drugog boga, osim Njega, nema! On sve zna!” (Kur'an, 20:98)

Check Also

Ista Božija Poruka je slata tokom cele ljudske istorije

Nakon stvaranja Adama, jedna te ista poruka je konstantno dostavljana ljudskom rodu tokom istorije čovečanstva. …

Komentariši