Home / Video / Međureligijske debate / VIDEO – Kazivanja o verovesnicima ( 05 ) Kazivanje o poslaniku (proroku) Hudu

VIDEO – Kazivanja o verovesnicima ( 05 ) Kazivanje o poslaniku (proroku) Hudu

U ovoj epizodi govorićemo o poslaniku (proroku) Hudu.

Zašto smo izabrali da govorimo o Božijim poslanicima?
– Zato što su oni najbolji ljudi.

Najbolja stvorenja koja su ikada boravila na Zemlji. Oni su ljudi koje je odabrao Uzvišeni Bog.

Svet bi bio u zabludi da nije bilo Poslanika, donosioca radosnih vesti i opominjača. Zašto kazivanja o njima? – Zato što su to najlepše priče o najboljim ljudima, koje smo dužni da sledimo kao primer.

Nije bilo naroda a da im Uzvišeni Bog nije poslao poslanika ili verovesnika. Poslušajmo ove priče i podučimo se njihovim mudrostima, i poukama.

Uzvišeni Bog je kazao u Kur’anu:
“Objavljujući ti ovaj Kur’an, Mi tebi kazujemo o najlepšim događajima, iako pre njega (Kur’ana) nisi, zaista, ništa znao.” (Kur’an, poglavlje Josif, 3.)”

Check Also

VIDEO – Kojim imenom je Isus nazivao Boga?

Većina ljudi nezna da je Isus(mir i spas neka je na njega), govorio aramejskim jezikom