Home / Tekst / Mesija Isus Hrist / Najvažnija Isusova zapovest

Najvažnija Isusova zapovest

Jedan čovek beše učitelj. Učio je ljude Mojsijevom zakonu. Na njega je ostavilo snažan utisak kada je video kako Isus odgovara na pitanja licemera i jeretika sa mudrošću:

Jedan od predavača Zakona je došao i čuo ih da se raspravljaju. Primetivši da im je Isus dao dobar odgovor, upitao ga je: „Koja je najvažnija od svih zapovesti?”

Smatrao je to prilikom da pita Isusa, velikog učitelja, koja je najvažnija zapovest, kako može doživeti spasenje, dobiti život večni i ući u Carstvo Božje.

Moramo odbaciti svu pristrasnost i sve što su nas učili na časovima veronauke i sva predanja smrtnika. Svi koji vole Isusa neka puste Isusa da govori:

„Najvažnija zapovest je ova:” – odgovori Isus. „Čuj, Irailju! Gospod je Bog naš jedan jedini! Ljubi Gospoda Boga svog, svim srcem svojim, i svom dušom svojom, i svom misli svojom i svom snagom svojom.”

Važan odgovor na važno pitanje: „Prihvatite da je Gospod Bog naš, Jedan. Volite ga i obožavajte najbolje što umete.”

Isus nije završio sa svojim predavanjem. Očito je Isus učio čoveka svemu onome što je potrebno da bi se ušlo u Carstvo Božje. Isus dodade: „Druga zapovest je: Ljubi bližnjeg svog, kao samog sebe.

Veliki učitelj je dalje pojasnio:  „Nema veće zapovesti od ove.”

Čovek koji je postavio pitanje Isusu ponovio je zapovesti kako bi potvrdio da ih je dobro shvatio:  „Dobro učitelju! Pravo si kazao da je jedan Bog i nema drugog osim Njega.” (Jevanđelje po Marku  12:32)

Videvši da je čovek pravilno naučio najvažniju zapovest, Isus mu dade dobre vesti:

„A Isus videvši kako pametno odgovori, reče mu: ‘Nisi daleko od Carstva Božjeg.’ ” (Jevanđelje po Marku 12:34)

Ova priča nosi neke bitne pouke.

  1. Isus je naučio čoveka više no što je ovaj tražio ne rekavši pritom da je on sin Božji niti Spasitelj poslat da iskupi grehe čovečanstva. Nije rekao ništa ni približno slično onome što ljudi navode i ponavljaju kako bi se „ponovo rodili” pod Hristovim okriljem. Isus nije kazao:

„Morate me pojedinačno primiti, prihvatiti kao sina Božjeg, vašeg ličnog Gospoda i Spasitelja, koji će umreti na krstu zarad vaših greha i koji će vaskrsnuti. Pustite da vas ispuni Sveti Duh… ”

Uzmite ono što je Isus rekao, a ostavite ono što su drugi ljudi dodali.

  1. Spasenje zavisi od ove zapovesti. Isus je to jasno kazao kada mu je prišao drugi čovek u nameri da nešto od njega nauči (Jevanđelje po Marku 10:17-29).

 „Čovek pade na kolena i reče Isusu: ‘Učitelju blagi! Šta mi treba činiti da dobijem život večni?’ A Isus reče mu: ‘Što me zoveš blagim? Niko nije blag osim jednog Boga.’ ” (Jevanđelje po Marku 10:17-18)

  1. Isus je potvrdio da nema važnijih zapovesti do ovih. Ako neko neko misli da se najvažnija zapovest kasnije promenila, Isus nam je rekao:

Jer vam zaista kažem: dokle nebo i zemlja stoji, neće nestati ni najmanje slovce ili jedna titla iz zakona dok se sve ne izvrši. Ako ko pokvari jednu od ovih najmanjih zapovesti i nauči tako ljude, najmanji nazvaće se u carstvu nebeskom; a ko izvrši i nauči, taj će se veliki nazvati u carstvu nebeskom.” (Jevanđelje po Mateju 5:17-19)

  1. Ko god voli Isusa i želi živeti večnim životom mora poštovati Isusovu najvažniju zapovest onako kako ju je on kazivao:

Ako imate ljubav k meni, zapovesti moje držite.” (Jevanđelje po Jovanu 14:15)

 „Ako želiš ući u život, drži zapovesti.” (Jevanđelje po Mateju 19:17)

  1. Iskreni Hrišćanin treba prihvatiti Isusove reči ne izvrćući ih i ne traživši u njima skrivena značenja. Isus je ljude učio istom onome čemu ih je Mojsije učio 2000 godina pre njega:

Čuj, Izrailju: Gospod je Bog naš jedini Gospod. Zato ljubi Gospoda Boga svog iz svega srca svog i iz sve duše svoje i iz sve snage svoje.” (Ponovljeni zakon 6:4-5)

Isus, neka je milost i Božiji blagoslov na njega, predavao je istu večnu istinu koju su SVI Božji poslanici predavali svom narodu: „Bog je jedan i samo Njega obožavajte.”

Gospoda Boga svog boj se, i Njemu služi, i Njegovim se imenom kuni.” (Ponovljeni zakon 6:13)

Nemoj imati bogove druge do mene.” (Ponovljeni zakon 5:7 )

Ja sam, ja sam Gospod, i osim mene nema Spasitelja.” (Isaija 43:11)

A ja sam  Gospod Bog tvoj od zemlje misirske, i Boga osim mene nisi poznao, i osim mene nema ko bi spasao.” (Osija 13:4)

Hodite, poklonimo se, pripadnimo, kleknimo pred Gospodom, Tvorcem svojim. Jer je On Bog naš, i mi narod paše Njegove i ovce ruke Njegove. Sad kad biste poslušali glas Njegov.” (Psalmi 95:6-7)

Isus je ovo učenje naglasio i prokletoj sotoni:

Idi od mene, sotono; jer stoji napisano: ‘Gospodu Bogu svom poklanjaj se i Njemu jedino služi’.” (Jevanđelje po Mateju 4:10)

  1. Takođe, i u Kur'anu je potvrđena najvažnija Isusova zapovest:

         „A vaš Bog- jedan je Bog! Nema Boga osim Njega, Milostivog, Samilosnog.” (Kur'an, 2:163)

Gospodar tvoj zapoveda da se samo Njemu klanjate…” (Kur'an,  17: 23)

Pre tebe nijednog poslanika nismo poslali, a da mu nismo objavili: ‘Nema Boga osim Mene, zato se samo Meni klanjajte.’ ” (Kur'an, 21:25)

  1. Na Sudnjem danu Kur'an kaže da će Bog pitati Isusa:

A kada Allah bude kazao: ‘O, Isuse, sine Marijin, jesi li ti govorio ljudima: ‘Prihvatite mene i majku moju kao dva boga uz Allaha?’- on će odgovoriti: ‘Slavljen neka si Ti! Meni nije priličilo da govorim ono što nemam pravo. Ako sam ja to govorio, Ti to već znaš; Ti znaš šta ja znam, a ja ne znam šta Ti znaš; Samo Ti jedini sve što je skriveno znaš.  Ja sam im samo govorio ono što si mi Ti naredio: ’Obožavajte samo Allaha, i mog i vašeg  Gospodara!’  I ja sam nad njima bdio dok sam među njima bio, a kad si mi Ti dušu uzeo, Ti si ih jedini nadzirao; Ti nad svim bdiš.  Ako ih kazniš, robovi su Tvoji, a ako im oprostiš, silan i mudar ti si.” (Kur'an, 5:116-118)

Izvor: Knjiga: “Najvažnija Isusova zapovest

islamhouse.com

Check Also

Ista Božija Poruka je slata tokom cele ljudske istorije

Nakon stvaranja Adama, jedna te ista poruka je konstantno dostavljana ljudskom rodu tokom istorije čovečanstva. …

Komentariši