Home / Tekst / Mesija Isus Hrist / Ličnost Isusa Hrista u kratkim biblijskim crtama

Ličnost Isusa Hrista u kratkim biblijskim crtama

Isus Hrist je po Novom zavetu:

• Marijin sin 

„A Isus im reče: „Kad podignete Sina čovečijeg, onda ćete doznati da sam ja, i da ništa sam od sebe ne činim, ….“ (Jovan 8:28) „Jer je sin čovečiji došao je da nađe i spase šta je izgubljeno.“(Luka 19:10)

 • Čovek

(Jovan 8: 40) A sad gledate mene da ubijete, čoveka koji vam istinu kazah koju čuh od Boga.“ 

• Poslanik (prorok)

(Luka 13:33) „Ali danas i sutra i prekosutra trebam ići; jer prorok ne moće poginuti izvan Jerusalima.“ 

• Verovesnik poslat od strane Boga

„Tada im odgovori Isus i reče: „Moja nauka nije moja, nego Onog koji me je poslao.“ (Jovan 7:16)„Ko jedno ovakvo dete primi u ime moje, mene prima; a ko mene primi, ne prima mene nego Onog koji je mene poslao.“ (Marko 9:37) 

• Nemoćan, u potrebi za jedinim Bogom

„I u devetom satu povika Isus glasno govoreći: Eloi! Eloi! Lama savatani? Koje znači: Bože moj! Bože moj! Zašto si me ostavio? (Marko 15:34) 

• Molitva „A ujutru, vrlo rano ustavši, izađe i ode nasamo, i onde se moljaše Bogu.“ (Marko 1:35) 

• Gladan

„I sutradan kad izađoše iz Vitanije, ogladne.“ (Marko 11:12) 

• Dodirljiv, stvaran

„I reče Isus: Ko je to što se dotače mene? A kad se svi odgovarahu, reče Petar i koji behu s njim: Učitelju! Narod te opkolio i turka te, a ti kažeš: Ko je to što se dotače mene? A Isus reče: Neko se dotače mene; jer ja osetih silu koja izađe iz mene.“ (Luka 8:45-46)

• Imao potrebu za snom

„A kad iđahu oni On zaspa. I podiže se oluja na jezeru, i topljahu se, i behu u velikoj nevolji.“ (Luka 8:23)  

• Neznanje o Poslednjem času

„A o danu tom ili o času niko ne zna, ni anđeli koji su na nebesima, ni Sin, do Otac.“ (Marko 13:32)  

• Iskušavan

„Tada Isusa odvede Duh u pustinju da Ga đavo kuša.“ (Matej 4:1) 

• Potčinjen Bogu

„Ja ne mogu ništa činiti sam od sebe; kako čujem onako sudim, i sud je moj pravedan; jer ne tražim volje svoje nego volju Oca koji mi je poslao.“ (Jovan 5:30) 

• Podučen od Boga

„A Isus im reče: Kad podignete sina čovečijeg, onda ćete doznati da sam ja, i da ništa sam od sebe ne činim; nego kako me nauči Otac moj onako govorim.“ (Jovan 8:28) 

• Imao potrebu za hranom

„Dođe sin čovečiji, koji jede i pije, a oni kažu: Gle čoveka izjelice i pijanice, druga carinicima i grešnicima. I opravdaše premudrost deca njena.“ (Matej 11:19) 

• Postač

„I postivši se dana četrdeset i noći četrdeset, naposletku ogladne.“ (Matej 4:2) • Sluh „I Otac koji me posla sam svedoči za mene. Ni glas Njegov kad čuste ni lice Njegovo ne videste.“ (Jovan 5:37) 

• Viđen, postupačan

„Koji sam ima besmrtnost, i živi u svetlosti kojoj se ne može pristupiti, kog niko od ljudi nije video, niti može videti, kome čast i država večna. Amin.“ (1 Timoteju 6:16)  

Check Also

Ista Božija Poruka je slata tokom cele ljudske istorije

Nakon stvaranja Adama, jedna te ista poruka je konstantno dostavljana ljudskom rodu tokom istorije čovečanstva. …

Komentariši