Breaking News
Home / Početna

Početna

  • spasenje.com

    "Na put Gospodara svoga mudro i lepim savetom pozivaj i s njima na najlepši način raspravljaj! Gospodar tvoj zna one koji su zalutali sa Puta Njegova, i On zna one koji su na Pravom Putu"

  • Reci: "Ovo je put moj, ja pozivam ka Bogu, imajući jasne dokaze, ja, i svaki onaj koji me sledi, i neka je Uzvišen Bog, ja Njemu nikoga ne smatram ravnim."