Home / Audio / Ista je Poruka (Knjiga o povezanosti svih religija)

Ista je Poruka (Knjiga o povezanosti svih religija)

Nakon stvaranja Adama, JEDNA ISTA PORUKA je konstantno dostavljana ljudskom rodu tokom istorije čovečanstva. Zato da bi se podsetili ljudi na smisao života i da bi se vratili na Pravi put, mnogi poslanici i verovesnici uključujući Adama, Noa, Avrama, Mojsija, Isusa i Muhammeda su poslati od strane jedinog istinskog Boga da ljudima prenesu ovu poruku: Istinski Bog je samo Jedan. Samo Njega obožavajte i Njegove zapovesti čuvajte.

                                                                                              

 

Check Also

Da li je Bog Onaj Koji prašta ili Onaj Koji kažnjava?

Odgovor na pitanje vezano za islam, postavljeno od strane nemuslimana širom sveta. Na njega je …

Komentariši