Home / Tekst / Pitanja i odgovori (page 2)

Pitanja i odgovori

Da li su muškarci u obavezi da se žene?

Propis braka po pitanju muškarca se razlikuje shodno njegovoj situaciji i stanju. Brak je obavezan muškarcu koji ima mogućnost i potrebu za brakom, a koji strahuje od nemorala u slučaju ako ne bi stupio u brak. Jer čoveku je obaveza da se čuva od činjenja zabranjenog (harama) i da bude …

Pročitaj više...

Da li Islam briše grehe koji su počinjeni pre Islama?

Pitanje: Naš brat je skoro postao musliman. U njegovim danima džahilijeta (neznanja – tj. pre nego je postao musliman) zarađivao je mnogo novca dilanjem droge. Doneo je ovaj novac sa sobom i napravio je veliku knjižaru i oženio se tim novcem. Nedavno, rečeno mu je da mu je zabranjeno da …

Pročitaj više...

Zašto se muslimani mole pet puta dnevno?

Pitanje: Zahvaljujem se mojim prijateljima muslimanima koji su me doveli na ovo divno predavanje, iako sam katolik. Imam dva pitanja. Kako treba da izgleda pravi musliman? I možete li da mi objasnite zašto u hrišćanstvu ne postoji naredba da se obavlja molitva pet puta dnevno? Odgovor: Ako slediš Božije naredbe …

Pročitaj više...

Da li je dozvoljeno da musliman oženi jevrejku ili hrišćanku?

Odgovor: Muslimanu je dozvoljeno da se oženi sa jevrejkom ili hrišćankom, ukoliko se ispune određeni uslovi. Uzvišeni Allah (Bog) kaže: …čestite vernice su vam dozvoljene, i čestite kćeri onih kojima je data Knjiga pre vas. (Kur'an, poglavlje Trpeza, odlomak 5) Na osnovu navedenog odlomka, većina učenjaka smatra da je dozvoljeno …

Pročitaj više...

Zašto je Bog neke ljude stvorio hendikepiranim?

Pitanje: Pitanje prenosim od svog prijatelja. On je invalid, rođen je hendikepiran. Postoji li neki kur'anski odlomak ili izreka poslanika Muhammeda o tome zašto Allah (Bog) stvara hendikepirane ljude? Odgovor: Odgovor na pitanje koje ste postavili se nalazi u Časnome Kur'anu: “Onaj Koji je dao smrt i život da bi …

Pročitaj više...

Šta je smisao ovoga života? Zašto postojim?

Koliko nas je istinski razmišljalo o stvarnoj svrsi života na ovome svetu? Koliko puta smo se pitali: “Koja je svrha našeg postojanja? Šta radimo ovde? Zašto smo ovde?” Krenimo zajedno na putovanje ka odgovorima na ova pitanja. Hvala Bogu. Neka je mir i spas nad Božijim poslanikom Muhammedom. Tražim zaštitu …

Pročitaj više...

Svaka treća devojka žrtva seksualnog uznemiravanja

Svaka treća devojka u Srbiji doživela je neki oblik seksualnog uznemiravanja, poput neželjenog priljubljivanja, dodirivanja ili unošenja u lice, pa sve do najeksplicitnijih oblika seksualnog uznemiravanja, saopštila je nevladina organizacija Autonomni ženski centar. Kako navode, najčešći oblik seksualnog uznemiravanja, koji je doživela svaka druga devojka u Srbiji je zviždanje, slanje …

Pročitaj više...