Home / Tekst / Pitanja i odgovori / Da li svedočenje žene u Islamu nepravedno naspram svedočenja muškarca?

Da li svedočenje žene u Islamu nepravedno naspram svedočenja muškarca?

NEKAD JE DOVOLJNO DA JEDAN ŽENSKI SVEDOK IMA SNAGU KAO I JEDAN MUŠKI

Tri ajeta govore o svedocima, bez specifikovanja muškarca ili žene.

1 Prilikom davanja oporuke, neophodno je prisustvo dva pravedna svedoka. Časni Kur'an kaže:

 O vernici, kad vam se približi smrt, prilikom davanja oporuke neka vam posvedoče dva pravedna svedoka od vas ili neka druga dva, koji nisu vaši – ako ste na putu, a pojave se znaci smrti. A ako posumnjate, zadržite ih posle obavljene molitve i neka se Bogom zakunu: „Mi zakletvu ni za kakvu cenu nećemo prodati makar se radilo i o kakvu rođaku i svedočenje koje je Bog propisao nećemo uskratiti, jer bismo tada bili, doista, grešnici“. (Kur'an, poglavlje: Trpeza, ajet (odlomak) 106.)

2. U slučaju razvoda braka, traže se dva pravedna svedoka:

Pa kada one dostignu vreme svog čekanja, vi ih ili na lep način zadržite, ili se velikodušno od njih konačno rastavite, i kao svedoke dve osobe uzmite, i svedočenje radi Boga obavite! To je savet za onog koji u Boga i u onaj svet veruje – a onome koji se Boga boji, On će izlaz dati. (Kur'an, poglavlje: Razvod braka, ajet 2.)

3. Četiri svedoka su neophodna u slučaju potvore na čestitu ženu:

One koji okrive poštene žene, a ne dokažu to sa četiri svedoka, sa osamdeset udara biča izbičujte i nikada više svedočenje njihovo ne primajte; to su nečasni ljudi. (Kur'an, poglavlje: Svetlost, ajet 4.)

DVA ŽENSKA SVEDOKA SU JEDNAKA JEDNOM MUŠKOM SAMO U SLUČAJU FINANSIJSKIH TRANSAKCIJA

Nije istina da se u svakom slučaju dva ženska svedoka tretiraju kao jedan muški. To je slučaj samo u specifičnim prilikama. Od svih ajeta koji se bave pitanjem svedoka, samo jedan kaže da se dva ženska svedoka tretiraju kao jedan muški. To je ajet iz poglavlja Bekara koji govori o finansijskim transakcijama, koji je ujedno i najduži ajet u Kur'anu:

 O vernici, kada jedan od drugoga pozajmljujete do određenog roka, zapišite to. Neka jedan pisar između vas to pravedno napiše i neka se pisar ne susteže napisati onako kako ga je Bog poučio! Neka on piše, a neka mu kazuje dužnik! Neka se boji Boga, Gospodara svoga, i ništa od toga neka ne izostavi! A ako je dužnik umno ograničen ili slab, ili ako nije u stanju kazivati, onda neka diktira njegov staratelj i to pravedno! I uzmite dva svedoka između vas, pa ako ne nađete dva muškarca, onda jednog muškarca i dve žene sa kojima ste kao svedocima zadovoljni. (Kur'an, poglavlje: Al-Bekara, ajet 282)

Ovaj kur'anski ajet govori samo o finansijskim transakcijama. U tim slučajevima se nalaže sklapanje ugovora između dve strane, uz dva svedoka – po preporuci muškarca. U slučaju da se ne mogu naći dva pravedna muškarca, onda je dovoljno naći jednog muškarca i dve žene. Navešću primer osobe koja se namerava podvrgnuti operaciji, zbog određene bolesti. Pre podvrgavanja operaciji, želja mu je da obave operaciju dva hirurga koji su specijalisti. U slučaju da ne može da nađe dva hirurga, pristaće da operaciju obavi jedan hirurg, uz prisustvo dva lekara opšte prakse.

Isti je primer i kod finansijskih transakcija – poželjna su dva muška svedoka. Islam očekuje od muškaraca da budu hranitelji porodice. Pošto su finansijske obaveze prema porodici stavljene na teret muškarcu, od njih se očekuje da budu mnogo bolje upoznati sa finansijskim transakcijama u odnosu na žene. Kao druga opcija, prihvata se jedan muškarac i dve žene, pa ako jedna nešto pogreši, da je druga ispravi. U navedenom kur'anskom ajetu se koristi reč tadill, koja se prevodi kao “zbuniti se, prevariti se”. Mnogi su ovu reč pogrešno preveli kao “zaboraviti”.

Finansijske transakcije su, zaista, jedini siguran slučaj gde se preferira prisustvo dva muška svedoka i gde se dve žene tretiraju kao jedan muškarac.

SVEDOČENJE U SLUČAJU UBISTVA

Neki učenjaci smatraju da priroda žene utiče na njeno svedočenje i u slučaju ubistva. To je zato što su žene, obično, u takvim slučajevima puno uplašene, za razliku od muškaraca. Zbog njihovog emocionalnog stanja, one mogu da budu zbunjene. Zbog svega toga, po mišljenju nekih islamskih pravnika, i u slučaju ubistva, dva ženska svedoka se tretiraju kao jedan muškarac. U svim ostalim slučajevima po mišljenju učenjaka, nema razlike između svedočenja muškarca i žene.

KUR'AN JASNO DAJE DO ZNANJA DA JE ŽENA U SVEDOČENJU JEDNAKA MUŠKARCU

Ima učenjaka koji smatraju da se slučaj dve žene koje se tretiraju kao jedan muški svedok primeni kao opšte pravilo u svim slučajevima. Sa tim mišljenjem se ne možemo složiti, zbog toga što jedan kur'anski ajet vrlo jasno stavlja muškarca i ženu na istom stupnju po pitanju svedočenja:

A oni koji okrive svoje žene, a ne budu imali drugih svedoka, nego su samo oni svedoci, potvrdiće svoje svedočenje zakletvom Bogom, i to četiri puta da, zaista, govore istinu. (Kur'an, poglavlje: Svetlost, ajet 4.)

 

AIŠA JE DOVOLJNA KAO SVEDOK DA JE HADIS ISPRAVAN

Aiša, supruga Božijeg Poslanika, neka su Božiji mir i blagoslov nad njim, je prenela čak 2.220 hadisa (citata) koji se uzimaju kao verodostojni samo na osnovu njenog svdočenja. Ovo je dovoljan dokaz da se prihvata svedočenje i od samo jedne žene.

Mnogi učenjaci se slažu da je svdočenje jedne žene dovoljno i kod utvrđivanja pojave mladog Meseca. Zamislite samo – svedočenje jedne žene je dovoljno za jedan od temelja islama, post meseca ramazana. Celo islamsko društvo je obavezno prihvatiti njeno svedočenje! Neki učenjaci smatraju da je pri početku Ramazana potreban jedan svedok, a za kraj dva, ali se u svakom slučaju ne pravi razlika između svedočenja muškarca i žene.

 

U NEKIM SLUČAJEVIMA SE PREFERIRA SVEDOČENJE ŽENE

Neki slučajevi zahtevaju svedočenje samo žene, svedočenje muškarca se tu ne prihvata. Na primer, u sudskim procesima gde se kao predmet pojavljuje mrtvo žensko telo, svedok mora biti žena.

Prividna nejednakost svedočenja muškarca i žene u slučaju finansijskih transakcija nije rezultat neravnopravnog položaja žene u odnosu na muškarca. To se javlja samo kao rezultat različitih priroda i uloga koje je islam dodelio muškarcu i ženi.

Odlomak iz knjige ”Odgovori na zablude o islamu” – Dr. Zakir Naik

Check Also

Ista Božija Poruka je slata tokom cele ljudske istorije

Nakon stvaranja Adama, jedna te ista poruka je konstantno dostavljana ljudskom rodu tokom istorije čovečanstva. …

Komentariši