Home / Tekst / 7. Odlomak iz knjige “Muhammed” svetski priznatog pisca Lav Nikolajevič Tolstoj

7. Odlomak iz knjige “Muhammed” svetski priznatog pisca Lav Nikolajevič Tolstoj

Jurio sam prema Svetlu, i u Svetlu živim. (34)
* * *
Najbolji mežu vama je onaj koji kad ga snađe dobro, zahvaljuje Allahu, kad ga snađe nevolja, strpi se. On će uvek biti od Allaha nagrađen. (35)
* * *
Kad se ljudi koji su našli Pravi put ne bi sukobljavali, ne bi s tog puta skretali. (36)
* * *
Allahu najveći neprijatelji su oni koji su uzverovali, a činili su nepravdu i zločin. (37)
* * *
Kabur (grob) je prvi od onosvetskih staništa. (38)
* * *
Najsvetiji rat je pobeda čoveka nad svojom dušom. (39)
* * *
Jedan sat rada je bolji od jedne godine uživanja. (40)
* * *
Ibadet (bogosluženje) je prebližavanje Allahu uzdizanjem duše vernika koji upućuje molbu. (41)
* * *
Smrt je most, dosta dostu približava. (42)
* * *
Moje siromaštvo je izvor moje časti. (43)
* * *
Pravi vernik je onaj koji je iskren prema Allahu, koji živi zadovoljan prema NJegovim odredbama i u nadi za NJegovu milost. (44)
* * *
Blud očiju je gledanje, blud jezika je govor. Duša oseća želju i požudu. I organi to čine potvrdnim ili lažnim. (45)
* * *
Najmrznija stvar Uzvišenom Allahu je pokazivanje muškaraca i žena u ibadetu. (46)
* * *
Uzvišeni Allah je samilostan prema onima koji se izdržavaju od svoje zarade, a ne prema onima koji se izdržavaju proseći. (47)
* * *
Ko bude u velikoj muci, i njegova nagrada će biti toliko velika. Ko se nađe pred još većim nevoljama, i njegova nagrada biće još veća. Uzvišeni Allah doista koga više voli, toliko ga na veće muke stavlja. (48) 
* * *
Muhammed, mir nad njim, je imao naviku da kad završi molitvu, prouči ovu molbu:
„Allahu moj! Molim za moju čvrstu veru u Tebe. Molim da budem spreman za Pravi put. Padam ti ničice uzdajući se u Tvoju milost i pomoć. Molim se Tebi koji brišeš moje greške, koji si mi dao čisto srce i jezik sa ispravnim govorom. Molim se Tebi koji mi preporučuješ činjenje dobra i čuvaš od zlih dela i grešaka. Molim Te za oprost greha koja sam učinio tajno ili otvoreno.“ (49)
* * *
Znate li šta je to što kvari našu veru i uništava je?
«Greške tumača; naopake rasprave lažnih prenosilaca i zapovedi vladara koji su skrenuli s puta. (50)
* * *
Žena je drugi deo čoveka. (51)

Check Also

Ista Božija Poruka je slata tokom cele ljudske istorije

Nakon stvaranja Adama, jedna te ista poruka je konstantno dostavljana ljudskom rodu tokom istorije čovečanstva. …