Home / Tekst / Analiza religija / 5. Odlomak iz knjige “Muhammed” svetski priznatog pisca Lav Nikolajevič Tolstoj

5. Odlomak iz knjige “Muhammed” svetski priznatog pisca Lav Nikolajevič Tolstoj

Uzvišeni Allah je naredio: „Čoveče, da se samo po mojim zakonima vladaš, vladao bi se po meni i ličeo.
Kažeš: ovako je bilo, ovako će biti…“ (11)
Znači, da se čovek pravilno ponaša prema zakonima prirode i života, Uzvišeni Allah bi mu doneo želje na mesto i ispunio bi mu sve što moli. (Abdullah Es-Suhreverdi)
* * *

„Ne opterećujte srce suvišnim jelom i pićem.“ (12)
* * *

Kad je Allah stvorio želju, učinio je da se ona ljulja čas ovamo čas onamo (baš kako se stablo hurme njiše desno levo), pa je ojačao brdima oko nje i želja se dobro usadila.
Anđeli su se u čudu našli pred snagom grana.
– Gospodaru naš, rekoše, jesi li stvorio nešto jače od ovih brda?
– Jesam, stvorio sam gvožđe.
– Jesi li stvorio nešto jače od gvožđa? Upitaše.
– Jesam, stvorio sam vatru, reče Uzvišeni Allah.
– Jesi li stvorio nešto jače od vatre? Nastaviše sa ispitivanjem.
– Jesam, stvorio sam vodu.
– Jesi li stvorio nešto jače od vode?
– Da, stvorio sam vetar, ponovo odgovori Uzvišeni Allah.
– A od vetra jesi li nešto jače stvorio?
– Jesam, stvorio sam dete čoveka, reče i nastavi:
– Ako on desnom rukom da sadaku, tako da leva ruka to ne vidi (to je onda jače). (13)
* * *

Uzvišeni Allah poručuje: «Ja sam tajna riznica. Želio sam da se zna, pa sam stvorio čoveka.» (14)
* * *

Nemoj loše ni na koga. Čak i da to neko uradi tebi i iznese na videlo tvoje sramote, ružne stvari, ti nemoj obelodaniti i širiti njegove. (15)
* * *

Uzvišeni Allah je neke stvari učinio strogom obavezom, ne budite nemarni prema njima. Postavio je granice da se ne bi zapalo u greh, pa nemojte prekoračivati te granice. Neke stvari je zabranio, pa to i ne činite. O nekim stvarima nije govorio, ali ne zato što je to zaboravio, nego iz milosti prema vama, pa to nemojte remetiti istražujući. (16)
* * *

Ako neko pokaže samilost prema Allahovim stvorenjima, i Allah će biti samilostan prema njemu. Čini dobro prema ljudima ne gledajući na njihovu dobrotu ili zlobu. Čini dobro drugima da to bude smetnja njihovoj zlobi. (17)
* * *

Upitan je Muhammed, mir nad njim:
– Na čemu se zasniva verovanje? On je ovako odgovorio:
– Želite drugima ono što želite sebi; ne želite drugima ono što ne biste poželeli sebi. (18)
* * *

Iskrenost jednog muslimana se meri prema beskorisnosti u stvarima u kojima mu nije dovoljna njegova snaga. (19)
* * *

Uzvišeni Allah je sačinio puteve sa zidovima s obe strane; preko zidova su zastori, a vrata su ispod otvorena. Napravio je i jedan put prema njima; na početku puta stoji stražar i onima koji idu prema kapiji ovako govori:
– Samo pravo idite i ne lutajte nikuda.
Potom stražar koji stoji gore iznad govori: – Ne ulazite kroz ovu kapiju, da ne propadnete.
Ovaj put, to je put života. Otvorena vrata su poslovi koje Uzvišeni Allah smatra opasnim. Zastori koji padaju preko vrata su granice koje je postavio Allah. Prvi stražar je Allahov govor. Drugi pak stražar je strah od Allaha u srcu svakog čoveka.
[Ovaj hadis je Tolstoj uneo u zbirku sa greškama u prevodu i prenosu. Prevod koji smo napravili prema izvoru glasi ovako:] – A koji je Pravi Put (sirat ul-mustekim)? Upitao je jedan čovek. Allahov Poslanik mu je ovako odgovorio:
– Muhammed, mir nad njim, nas je ostavio na jednom kraju sirat ul-mustekima. NJegov drugi kraj ide u Raj. Desno i levo od ovog glavnog puta ima drugih sporednih puteva. Na svakom od njih stoje ljudi i pozivaju otud one koji prolaze. Ako neko zaluta na ovaj sporedni put, taj će put da ga odvede u vatru. Onaj ko ostane na ispravnom putu, taj će da dospe u Raj. Kad je Ibn Mes'ud ovo objasnio, proučio je ovaj ajet (stih iz Kur'ana):«Ovo je moj pravi put, pa sledite ga.
Nemojte da zalutate na druge puteve, jer će oni da vas odvedu od Allahovog puta» (20)
* * *

Check Also

Ista Božija Poruka je slata tokom cele ljudske istorije

Nakon stvaranja Adama, jedna te ista poruka je konstantno dostavljana ljudskom rodu tokom istorije čovečanstva. …