Home / Tekst / Analiza religija / 4. Odlomak iz knjige “Muhammed” svetski priznatog pisca Lav Nikolajevič Tolstoj

4. Odlomak iz knjige “Muhammed” svetski priznatog pisca Lav Nikolajevič Tolstoj

Sveopšta Uputa

Ranije smo već pominjali otvoreno divljenje koje je Tolstoj gajio prema poslaniku Muhammedu, mir nad njim.
Ono se rodilo nakon iščitavanja hadisa i istraživanja zbirke hadisa koju je objavio indijski islamski mislilac Suhreverdi. Čitajući, Tolstoj je pravio zabeleške sa primerima iz svake oblasti, želeći da ruski narod koji nije znao ništa o Muhammedu, mir nad njim, i masu drugih čitalaca, prijatelja i kolega, upozna sa Poslanikom, mir nad njim, da učini da ga zavole, nakon čega je pripremio malu zbirku hadisa, poslanicu punu «sveopštih uputa i saveta».

Uz Tolstojevo objašnjenja reči i postupaka Muhammeda, mir nad njim, njegove dobroćudnosti, morala, pravednosti, pravičnosti i još puno drugih vrednosti, nije moglo da se zamisli da to neće da privuče čoveka «zdravog razuma». On je shvatio istančanu vrednost jednog od najoštroumnijih i najsavesnih ljudi na svetu, istraživao je i uverio se u to, pa je, bez sumnje, hteo da to podeli sa ljudima. I evo, želja ovog vanrednog pisca sad je pred vama, u buketu hadisa koje je on probrao i doneo u vidu ove zbirke.

«Allahu, upiši moju ljubav prema tebi!»
“Muhammed, mir nad njim, je spavao ispod stabla hurme. Probudio se, a iznad njega je stajao čovek sa isukanom sabljom u ruci:
– ‘Muhammede, ko će da te spasi od mene?’, upitao ga je.
– Allah, odgovorio je on. Du'surova sablja je pala na tlo. Sad ju je uzeo Božiji Poslanik i kazao je:
– Dobro, a ko će sad tebe da spasi od mene?
– Niko, reče Du'sur. Ti si bolji od mene. Poslanik, mu je odgovorio:
– Ja na ovo imam više prava od tebe.
– Svedočim da nema drugog boga osim Allaha, a da si ti NJegov poslanik, reče Du'sur i postade musliman. Postao je jedan od najiskrenijih prijatelja Muhammeda, mir nad njim. (1)
* * *

„Allahu, upiši moju ljubav prema Tebi. Usadi u moje srce ljubav prema svemu onom što i Ti voliš. Učini da budem dostojan Tebe, da radim samo ono što Ti voliš. Učini da za mene Tvoja ljubav bude viša od ljubavi prema meni samom, mojoj porodici i mom imetku. Allahu moj! Molim Te da dosegnem Tvoju ljubav i ljubav onih koji Tebe vole. Allahu moj! Učini mi Tvoju ljubav dražom od mene samog, moje porodice, imetka i hladne vode.“ (2)
* * *

„Koliko god istina gorka bila ljudima, istinu recite!“ (3)
* * *

Bio ti brat u veri onaj koji čini nepravdu ili onaj kome se čini nepravda, pomozi mu.
– Allahov Poslaniče! Da mi je brat onaj kome se čini nepravda, pomogao bih mu. Ali, reci mi, ako je onaj koji čini nepravdu, kako da mu pomognem?, upita neki čovek.
– Odvojićeš ga od nepravde, ometaćeš ga. To će mu, bez sumnje, biti od pomoći, reče Poslanik.“ (4)
* * *

Uzvišeni Allah je rekao: „Ko uradi jedno dobro delo, imaće ih deset sličnih, ili još više.
A ko uradi jedno loše delo, upisaće mu se to jedno loše delo. A Ja će sve oprostiti. Ko Meni priđe za pedalj, ja ću njemu za aršin; ko meni priđe za aršin, ja ću njemu za hvat. Ko meni dođe hodajući, ja ću njemu trkom. Ko meni dođe sa grehom poput sveta velikim, pod uslovom da druga ne pripisuje, ja ću ga sa tolikim oprostom dočekati.“ (5)
* * *

Poslanik je rekao: „Allahu moj, mene oživi kao siromaha, uzmi mi dušu kao siromahu i na Sudnjem danu sa siromašnima udruži.
Aiša, Poslanikova žena, upita:
– Zašto tako, Allahov Poslaniče?
– Zato što će oni, reče Poslanik, ući četrdeset godina pre bogatih Aiša! Voli siromašne i pozivaj ih bliže u skup, da i tebi Allah bude bliže na Sudnjem danu.
– Allahu moj! Oživi me sa siromašnima, dušu mi uzmi sa siromašnima i njima me pridruži.“ (6)
* * *

„Najmilija stvar Allahu je kad čovek od zarade od svog rada pomogne onom koji nema dovoljno.“ (7)
* * *

„Niko ne popije bolji gutljaj nego kad proguta svoju ljutnju.“ (8)
* * *

Nijedan od vas neće biti pravi vernik sve dok svom bratu ne bude želeo ono što sam sebi želi.“ (9)
* * *

Pakao je opasan stvarima koje prijaju duši; Raj, pak, opasan je stvarima koje duša neće.“ (10)
* * *

Check Also

Ista Božija Poruka je slata tokom cele ljudske istorije

Nakon stvaranja Adama, jedna te ista poruka je konstantno dostavljana ljudskom rodu tokom istorije čovečanstva. …