Home / Tekst / Analiza religija / Koja je najstarija vera?

Koja je najstarija vera?

Zabluda: ‘Hinduizam je najstarija od svih religija, pa je zato najčistija,  najbolja i najpouzdanija religija na svetu.’

Odgovor:

Islam je najstarija vera

Hinduizam nije najstarija religija. Islam je najstarija religija na svetu. Mnogi ljudi su u zabludi kada kažu da je islam star 1400 godina i da je Muhammed, neka su Božiji mir i blagoslov nad njim, osnivač islama. Islam (biti pokoran Bogu) postoji od davnina, od kada je ljudska noga kročila na Zemlju. Muhammed, neka su Božiji mir i blagoslov nad njim, nije osnivač islama, već poslednji i konačni Božiji Poslanik.

Najstarija poznata vera ne mora da bude najčistija

Ne može samo na osnovu toga što je neka religija najstarija da se donese zaključak da je ona autentična. To je isto kao kad bi neko rekao da je čistija voda koju je tri meseca držao u otvorenoj čaši, i to u nečistoj okolini, od sveže vode koja se nalazi u čistoj čaši.

Ni najmlađa vera ne mora da bude najčistija

S druge strane, ne može da se za religiju tvrdi da je najčisitija i autentična samo na osnovu toga što je najmlađa. Destilirana voda čuvana u flaši nekoliko meseci čistija je od vode koja je upravo zahvaćena iz mora.

 

Kriterijum autentičnosti

Da bi se za neku religiju tvrdilo kako je čista i autentična, njeni sveti spisi ne smeju da imaju naknadno ubačenih tekstova, dodataka, nedostataka, niti revizija. Osim toga, sveti spisi moraju da budu čista Božija objava. Kur'an je jedina religijska knjiga na svetu koja je u potpunosti sačuvala sadržaj i formu. Svete knjige svih drugih religija su doživele znatne promene, dodavanja, brisanja, revizije i interpolacije. Časni Kur'an je od početka čuvan u glavama mnogih ljudi, a i danas ga na stotine hiljada ljudi zna napamet. On je ostao očuvan i netaknut do današnjih dana. Uporedite Mushaf (Kur'an) ukoričen u vreme trećeg halife, Osmana. Bog bio zadovoljan njim, koji se i danas čuva u muzeju u Turskoj, s današnjim mushafima, i videćete da su potpuno isti.

Uzvišeni Bog je dao obećanje:

Mi, uistinu, Kuran objavljujemo i zaista ćemo Mi nad njim da bdimo. (Kur'an, El-Hidžr, 9)

Najstarija vera ne mora da bude najbolja

Samo zato što je neka religija najstarija, ne mora da znači da je najbolja. To je isto kao kad bi neko rekao da je automobil s kraja 19. veka bolji od Tojote iz 21. veka samo zato što je stariji. Ljudi bi ga smatrali ludakom, jer smatra da je bolji stari automobil koji se pali pomoću kurble od Tojote koja se pali ključem ili kodiranom karticom.

Ni najmlađa vera ne mora da bude najbolja

S druge strane, ne možete da kažete za neku religiju da je najbolja samo zato što je najmlađa ili zato što se kasnije pojavila. To je isto kao kad bi neko rekao da je njegov Suzuki od 800 ccm bolji od Mercedesa 500 SEL od 5000 ccm samo zato što je Suzuki noviji. Da bi ste uporedili dva automobila, morate da utvrdite razliku njihovih cilindara, tovarnog prostora, brzinu, performanse, kvalitet opreme, komfor, i druge reference.

Najbolja religija je ona koja ima rešenja za sve probleme

Da biste za neku religiju mogli da kažete da je najbolja, ona mora da ima rešenje za svaki problem čovečanstva. To mora da bude religija istine i mora da bude prikladna svim ljudima u svakom vremenu. Islam je jedina religija koja ima rešenje za svaki problem čovečanstva: problem alkoholozima, problem zlostavljanja žena, problem krađe, problem rasizma, i druge.

Islam je vera istine, njegovi propisi su kompatibilni u svakom vremenu i prostoru. Kur'an je jedina knjiga na svetu koja je svoju autentičnost i božansko poreklo sama dokazala: u doba poezije, bio je nenadmašan po književnom stilu; u doba nauke i tehnologije ide ispred najnovijih naučnih činjenica. Islam nije ljudsko delo, već religija objavljena direktno od Boga. Jedina vera koja može da nas vodi Božijim putem je islam.

Odlomak iz knjige ”Odgovori na zablude o islamu” – Dr. Zakir Naik

Check Also

Ista Božija Poruka je slata tokom cele ljudske istorije

Nakon stvaranja Adama, jedna te ista poruka je konstantno dostavljana ljudskom rodu tokom istorije čovečanstva. …

Komentariši