Home / Tekst / Pitanja i odgovori / Zašto se muslimani mole pet puta dnevno?

Zašto se muslimani mole pet puta dnevno?

Pitanje: Zahvaljujem se mojim prijateljima muslimanima koji su me doveli na ovo divno predavanje, iako sam katolik. Imam dva pitanja. Kako treba da izgleda pravi musliman? I možete li da mi objasnite zašto u hrišćanstvu ne postoji naredba da se obavlja molitva pet puta dnevno?

Odgovor: Ako slediš Božije naredbe i potpuno Mu se pokoriš – musliman si. Dakle, moraš posvedočiti da nema božanstva osim Allaha (Boga) i da je Muhammed, mir nad njim, Allahov (Božiji) sluga i Poslanik. Na taj način ulaziš u Islam. Nakon toga, da bi bio dobar musliman, moraš se pokoriti Božijim naredbama i kloniti se zabrana.

Drugo pitanje se tiče namaza/molitve. Reč salah ne bih prevodio kao molitva. Jer, molitva znači: tražiti pomoć. Arapska reč salah ima šire značenje: traženje pomoći od Boga, robovanje Njemu i traženje upute. Na primer, imam će u namazu učiti sledeći odlomak:

O vernici, vino i kocka i idoli i strelice za gatanje su odvratne stvari, đavolsko delo; zato se toga klonite da biste postigli što želite. (Kur'an, poglavlje Trpeza, odlomak 90)

Na taj način, u namazu dobijamo upute čega da se klonimo da bismo bili srećni. Zbog toga, reč salah ne prevodim kao molitva, već programiranje ka dobru.[1]

Namaz nije naređen samo u Islamu. Ako analizirate Bibliju, saznaćete da i hrišćani moraju da obavljaju namaz. U Starom Zavetu se Musi/Mojsiju i Harunu/Aronu naređuje uzimanje abdesta/obrednog pranja pred molitvu, slično kao i u islamu. Naređuje se i činjenje sedžde/padanje ničice, kao što Postanak, 17:3, govori o Ibrahimovoj/Avramovoj molitvi. Mojsije i Aron su činili sedždu. (Brojevi, 20:6) Jošua je padao ničice i molio se Bogu. (Jošua, 5:14) Jevanđelje po Mateju u 27. poglavlju govori o Isusu koji pada ničice (čini sedždu) i moli se Bogu. Svi poslanici spomenuti u Bibliji su obavljali namaz/molitvu. U Novom Zavetu stoji da je Isaa/Isus, mir nad njim, rekao:

Još vam mnogo imam kazati, ali sada ne možete nositi. No kada dođe on – Duh Istine – upućivaće vas u svu istinu; jer neće govoriti sam od sebe, nego će govoriti što čuje i navešćivat će vam ono što dolazi. On će mene proslavljati jer će od mojega uzimati i navešćivati vama. (Jevanđelje po Ivanu, 16:12-14)

Ko je Duh Istine kojeg Isus, mir nad njim, najavljuje? To je Muhammed, mir nad njim. I u Starom i u Novom Zavetu postoji veliki broj predskazanja koji najavljuju dolazak Muhammeda, mir nad njim. U Starom Zavetu: Ponovljeni zakon, 18:18-19; Izaija, 21:12; Pesme Solomonove, 5:16, i još mnogo drugih stihova. U Novom Zavetu: Ivan, 14:16; Ivan, 15:26; Ivan, 16:7; Ivan, 16:12-14, i tako dalje. Sva ta predskazanja nedvosmisleno najavljuju dolazak poslednjeg Božijeg poslanika, Muhameda, mir nad njim.

Ako reč hrišćanin znači sledbenik Isusa Hrista, onda smo mi muslimani bolji hrišćani od vas! Da si pravi hrišćanin, prihvatio bi poslanika Muhammeda, mir nad njim, kojeg je Isus najavio, i obavljao bi molitvu pet puta dnevno.


dr. Zakir Naik

Izvor: islamhouse.com/sr/fatwa/2781208/

Check Also

Ista Božija Poruka je slata tokom cele ljudske istorije

Nakon stvaranja Adama, jedna te ista poruka je konstantno dostavljana ljudskom rodu tokom istorije čovečanstva. …

Komentariši