Home / Tekst / Pitanja i odgovori / Zašto je Bog neke ljude stvorio hendikepiranim?

Zašto je Bog neke ljude stvorio hendikepiranim?

Pitanje: Pitanje prenosim od svog prijatelja. On je invalid, rođen je hendikepiran. Postoji li neki kur'anski odlomak ili izreka poslanika Muhammeda o tome zašto Allah (Bog) stvara hendikepirane ljude?

Odgovor: Odgovor na pitanje koje ste postavili se nalazi u Časnome Kur'anu:

“Onaj Koji je dao smrt i život da bi iskušao koji od vas će bolje postupati”. (Kur'an, poglavlje Vlast, odlomak 2)

Zašto su neki ljudi stvoreni hendikepirani, neki siromašni a neki sa teškim bolestima? Ovo pitanje je namučilo i hinduističke mislioce. Zbog njega su došli sa filozofijom po imenu samskara/ciklus života. Vede, najsvetije knjige hinduizma, govore o budućem rođenju. Časni Kur'an govori o budućem životu, ali ne spominje ga u kontekstu ciklusa, reinkarnacije. Zbog temeljne filozofije o karmi, koja u svemu traži uzrok, hindusi smatraju da su hendikepirani ljudi u prethodnom životu bili zli, pa su zbog toga ponovo rođeni sa nedostacima. Ta filozofija je prihvaćena kod hindusa, iako nijedna njihova sveta knjiga ne govori o tome. Jedino o čemu svete knjige govore je buduće rođenje/budući život, u šta veruju i muslimani i hrišćani. Pošto hindu-filozofi nisu mogli da odgovore na pitanje zašto se rađaju hendikepirane osobe, došli su sa pomenutom idejom da vam se Priroda sveti za loša dela koja počinite tako što ćete se sledeći put roditi sa nekim nedostacima ili na nižem stepenu od čoveka, tj. u narednom životu možete biti pas, mačka i slično.

Dopustite mi da vas pitam nešto. Da li se danas u svetu stopa kriminala povećava ili smanjuje? Povećava! Da li se broj ljudske populacije povećava ili smanjuje? Povećava! Ako se složimo sa hindu-filozofijom da vas loša dela čine nižom vrstom živih bića, onda bi se broj ljudi na planeti konstantno smanjivao.

Vratimo se osnovnom pitanju: zašto Allah (Bog) stvara hendikepirane i bolesne osobe? Odgovor je, kao što sam spomenuo, dat u 2. odlomku poglavlja Vlast. Ceo ovaj život je test za Budući svet. Na osnovu ispitnog testa koji nam je ponuđen, biće nam adekvatno suđeno. Uzvišeni Bog različitim ljudima različite testove daje i različito im sudi. To je poput škole ili fakulteta. Na svakoj studijskoj godini i grupi su različiti testovi. Da su svugde isti testovi, i to svake godine, kakva je svrha testa i možemo li to uopšte nazvati ispitom!?

Neke ljude je Bog iskušao bogatstvom. Bogatstvo je iskušenje i test. Imućni ljudi moraju da izdvoje 2.5% imetka svake godine na ime zekata. Manje imućni ne moraju. Bogataši imaju više odgovornosti. Zato su Isus i Muhammed, mir nad njima, govorili da će bogataši teško da uđu u Raj.

Uzvišeni Bog će svakoga opteretiti i suditi mu prema njegovim mogućnostima.

Bog je neke ljude stvorio hendikepiranima, ili sa nekom bolešću. Neko će se zapitati: “Pa dobro, šta je to dete zgrešilo?” Ništa. Po islamu, svako dete se rađa bezgrešno. Međutim, neko dete može biti test/iskušenje za roditelje. Iskušenja ne zaobilaze ni najpobožnije ljude. Što je iskušenje teže, veća je nagrada za njegovo podnošenje. Završiti trogodišnju srednju školu je lako. Puno je teže završiti medicinski fakultet. Međutim, čovek nakon trogodišnje škole budete samo zanatlija, a nakon medicinskog fakulteta stičete titulu “doktor”. Fakultet je mnogo teži, ali ako ga završite bićete na većem stepenu. Dakle, što je teže iskušenje, nagrada je veća. Bog različite ljude različito testira. To što je neko rođen hendikepiran, ne znači da je u “prethodnom životu” uradio nešto loše. Svako dete je rođeno bezgrešno.

Hendikep može biti iskušenje za roditelja, a može biti i za samu hendikepiranu osobu. On daje da se neki rode u bogatom a neki u siromašnom okruženju; neki su zdravi a neki bolesni ili hendikepirani. Oni koji su hendikepirani imaju startnu prednost na toj trci za Budućim životom. Poznato je da profesori ponekad “progledaju kroz prste” kada učenicima daju veoma teške testove. Međutim, kada daju lake testove, veoma su strogi u ocenjivanju.

Dakle, Uzvišeni Bog različito iskušava različite ljude. Različito ih stvara i različito iskušava. Shodno iskušenju, biće nagrada ili kazna.


dr. Zakir Naik

http://islamhouse.com/sr/fatwa/2781206/

Check Also

Ista Božija Poruka je slata tokom cele ljudske istorije

Nakon stvaranja Adama, jedna te ista poruka je konstantno dostavljana ljudskom rodu tokom istorije čovečanstva. …

Komentariši