Home / Tekst (page 35)

Tekst

Da li će svaki musliman ući u Raj?

Pitanje: Da li će svi muslimani, uključujući licemere, one koji nisu molitvu obavljali (klanjali) i koji su Bogu u obožavanju druge pridruživali (širk činili), ući u Raj nakon što provedu neko vreme u Paklu? Odgovor: Hvala pripada Allahu. Neophodno je razumeti osnovno pravilo po ovom pitanju, po pitanju ulaska u Raj …

Read More »

Analiza verovanja u Iskonski greh

     Prema objašnjenju ove dogme, Adam je učinio greh jer je bio neposlušan Bogu; jeo je sa zabranjenog drveta (drveta znanja dobra i zla, kako piše u Knjizi Postanja 2:17).[1]  Usled toga, i prema hrišćanskoj teologiji, svi potomci Adama nasledili su Adamov greh, što znači da se sva ljudska bića …

Read More »

Islam: Monoteistička vera svih Božijih poslanika

    Nepristrasna analiza  hrišćanskih doktrina može voditi jedino jednom zaključku – da su one protivne učenju Isusa i Zakona koji je sledio. Dovoljno je znati da tokom godina neposredno nakon Isusovog uspenja na Nebo, niko ga od njegovih sledbenika nije smatrao osim Božjim prorokom. Prethodno pomenute doktrine nastale su …

Read More »

Gde je Isus Hrist u današnjem hrišćanstvu?

     Verski učenjaci su oduvek pripisivali načela hrišćanske vere učenjima Pavla više nego Isusovim učenjima. Ali koliko god ja želeo da započnem tu temu, mislim da je najbolje da prethodno bacimo brzi pogled na Stari zavet kako bi podržali tu tvrdnju.      Stari Zavet propoveda da se Jakov …

Read More »

Analiza verovanja u Isusovo božanstvo

     Neki hrišćani veruju da je Isus Bog za čitavu večnost, drugo lice božanskog Trojstva koje je, pre više od dve hiljade godina, izabralo da se pojavi u ljudskom telu i bude rođeno od strane Device Marije. Kao što je zapisano u Jevanđeljima, ova dogma, kao ona prethodno spomenuta, …

Read More »