Home / Tekst (page 35)

Tekst

 Angelika Neuwirth: „Dugo vremena, islamska kultura znanja bila je daleko superiornija od one na zapadu”

 Angelika Neuwirth nemačka naučnica i univerzitetski profesor, Član je Nacionalne akademije nauka Leopoldina. Godine 2011. imenovana je za počasnog inostranog člana Američke akademije nauka i umetnosti. U intervjuu za nemački list “MIGAZIN” je izjavila: „Tvrdnja da Islamu nedostaje prosvetiteljstvo je zastarela fraza. Ponos prosvetiteljstvom, iako je takav ponos donekle izumro – …

Read More »

Patrijarh Partenius III od Aleksandrije: “Muhammed je Božiji čovek  koji je svoju delatnost usmerio na carstvo Božije i osnovao je Islam”

Zbog njegovih višestrukih teoloških aktivnosti i teoloških dijaloga, prozvan je Patrijarh dijaloga. Bio je predsednik Svetskog veća Crkava.[1]Svojim izjavama u kojima je priznao poslanstvo poslanika Muhammeda i Islam kao veru od Boga, zapanjio je pravoslavni svet. O poslaniku Muhammedu,  mir Božiji nad njim, rekao je: „Za mene je Muhammed apostol… …

Read More »

Annie Besant: “Nijedna vera nije više pogrešno shvaćena od strane nemuslimana, kao što je to Islam.

Annie Besant (1847–1933) istaknuti britanski socijalista, teozof, aktivista za ženska prava, pisac i govornik. Bila je pristalica Irske i Indijske samouprave. Godine 1898. Ana Bizant pomogla je da se uspostavi Central Hindu College. Godine 1907. postala je predsednik Teozofskog društva, čije je internacionalno sedište bilo Adyar, Madras (danas Chennai) u …

Read More »

Jevrejske sekte u Isusovo doba

U Isusovo doba delovalo je sledećih pet sekti: saduseji, fariseji, eseni, ziloti i samarijanci. Svaka od ovih sekti, na svoj način, iščekivala je dolazak obećanog Mesije Spasitelja. O svakoj od ovih sekti govorićemo zasebno. Saduseji Saduseji su sledbenici Sadoka koji je u doba Solomona predvodio svešteničku službu. Nastanjivali su urbana …

Read More »