Home / Tekst / Vera za sva vremena / 8 Sveštenikov put u islam – Anselm Turmeda (živeo 1355-1423. g.)

8 Sveštenikov put u islam – Anselm Turmeda (živeo 1355-1423. g.)

PRIČEST

Znajte, Bog vam se smilovao da hrišćani veruju da je nemoguće ući u Raj dok se čovek ne ispovedi svešteniku. Ukoliko bi prikrio makar i jedan greh ne bi mu koristila njegova ispovest. Jednom godišnje oni imaju post kada odlaze u crkve i ispovedaju se svešteniku za sve svoje grehe. Ta ispovest može biti i u drugim vremenima, kao što su bolesti i strah od smrti. Tada se pošalje po sveštenika koji dolazi da ga ispoveda za sve njegove učinjene grehe i tom prilikom mu sveštenik oprosti. Oni smatraju da svaki greh kojeg sveštenik oprosti, biva oprošten i kod Svemogućeg Boga. Zbog toga se i papa sa sedištem u Rimu smatra zastupnikom Isusa na Zemlji i on je taj koji po njima ima mogućnost da oprašta grehe, spašava Pakla i uvodi u Raj. Tom prilikom uzima i veću količinu novca. To takođe čine i ostali hrišćanski sveštenici koji predstavljaju produženu ruku pape, pa i oni daju oprost od greha i uvode u Raj, tj. spašavaju čovek Pakla, naravno uz plaćanje. Te se oproštenice čuvaju sve do smrti određene osobe kada se one stavljaju uz njega uz smrtničko odelo. Oni su ubeđeni da će ući u Raj pomoću tih oproštenica. Sveštenici na ovakav način od zavedenih hrišćana uzimaju veliki novac. Moglo bi im se postaviti i pitanje: „Zašto to činite kad takvo nešto nije činio ni Isus, niti to ima osnove u vašem Jevanđelju”? Nećete naći u vašim knjigama da je Marija, majka Isusa, mir nad njim, ili apostoli, učenici Isusovi bilo kome nešto takvo činili. Iako smatrate da je Isus bog ili božiji sin, pa on bi onda bio najpreči da takvo nešto učini, tj. da se njemu neko ispoveda.

Zaista su sveštenici ljudi poput svih ostalih, a možda neki od njih na sebi imaju više greha nego obični hrišćani, pogotovo su grešili u svom verovanju i lutanju, pa ko će onda njima oprostiti njihove grehe! ? Ali, vi ste slepi ljudi, a vaši sveštenici još i više od vas, pa kako da slepi vode slepe, osim u propast? Tako ćete pasti zajedno sa svojim sveštenicima u vatru Pakla večnog. Sve je to zbog toga što grešite i pogrešno verujete, nakon čega Bog neće oprostiti kako On kaže u Svojoj knjizi: „Zaista, Bog neće oprostiti nikome ko Mu druga pripisuje”[1]. Kada je nemoguć Božiji oprost vama, shodno ovim NJegovim rečima, još je manja mogućnost da sveštenik može oprostiti čoveku. Na tako pogrešan način čovek se približava đavolskim radnjama i postaje predmet njihovih izrugivanja…

„A, grehe oprašta samo Bog .”[2]

———————————————————-

[1] Kur'an, poglavlje En-Nisa, odlomak 48. Ovo znači da Bog neće oprostiti onome ko veruje da ima više bogova.

[2] Kur'an, poglavlje Imranova porodica, odlomak 135.

 

Iz knjige Anselma Turmeda: Tuhfetul-erib fir-redd ‘ala ehlis-salib

Check Also

Saveti o odgoju deteta

Učenjak Gazalija je izneo program odgoja deteta; program je osmišljen u vidu sedećih obaveza roditelja …

Komentariši