Home / Tekst (page 30)

Tekst

Islam o Anđelima

Verovanje u Anđele označava čvrsto verovanje u kojem nema nikakve sumnje da anđeli postoje. Verujemo da postoje anđeli koje je Allah (Bog) nazvao određenim imenima, kao što je slučaj sa Džibrilom (Gabrielom), mir nad njim. Takođe verujemo da postoje i oni anđeli čija nam imena nisu poznata. Verujemo i u …

Pročitaj više...

Da li po Kur'anu Isus poseduje božansku prirodu?

Časni Kur'an kaže u suri (poglavlju) Ali Imran (45): A kada meleci (anđeli) rekoše: „O Merjema, Allah (Bog) te raduje sinom koji je Rečju od Njega stvoren: čije je ime Mesih, Isa (Isus), sin Merjemin, ugledan i na ovom i na drugom svetu i jedan od Allahu bliskih …“ Ovo …

Pročitaj više...

Milost prema ljudima

           U prirodi čoveka je da voli onoga ko govori blagim rečima koje nisu bestidne i koje ne vređaju osećanja. Takođe vole i one koji su svetlog lica sa osmehom, onoga koji ima ispravno ramišljanje i onoga ko upućuje lepe savete.             Zbog ovoga je Poslanik, …

Pročitaj više...

Svi Božji Poslanici su braća po veri

Svi verovesnici su braća i njih je Bog poslao kako bi ljudima ukazali na pravi put i kako bi ih izveli iz tame na svetlo. Zbog toga je Uzvišeni Bog verovanje u njih učinio uslovom i temeljom imana-verovanja. Uzvišeni kaže: Recite: Mi verujemo u Allaha i u ono što je …

Pročitaj više...

Jednakost i pravda u Islamu

Arapi su pre poslanstva Muhammeda, mir nad njim, bili različitih plemena, ubijali su se međusobno i porobljavali su jedni druge, tiranija je bila zakon koji je vladao ovim plemenima. Ljudi nisu bili jednaki u tom periodu, nego su bogatiji iskorištavali prava u potpunosti, a robovi nisu imali nikakvih prava, jer …

Pročitaj više...

Zašto Islam ne uči da je Isus umro za naše grehe?

            Islam uči da su svi lјudi nevini po rođenju (tj. rođeni bezgrešni.) i oni postaju grešni samo kada su svesno počinili greh. „Svaki čovek je odgovoran za ono što je radio“ (Kur’an 74:38.),      „Na Danu u kom će svaki čovek samo o sebi brinuti, i u kome …

Pročitaj više...

Šta je smisao ovoga života? Zašto postojim?

Koliko nas je istinski razmišljalo o stvarnoj svrsi života na ovome svetu? Koliko puta smo se pitali: “Koja je svrha našeg postojanja? Šta radimo ovde? Zašto smo ovde?” Krenimo zajedno na putovanje ka odgovorima na ova pitanja. Hvala Bogu. Neka je mir i spas nad Božijim poslanikom Muhammedom. Tražim zaštitu …

Pročitaj više...