Home / Tekst (page 30)

Tekst

Da li po Kur'anu Isus poseduje božansku prirodu?

Časni Kur'an kaže u suri (poglavlju) Ali Imran (45): A kada meleci (anđeli) rekoše: „O Merjema, Allah (Bog) te raduje sinom koji je Rečju od Njega stvoren: čije je ime Mesih, Isa (Isus), sin Merjemin, ugledan i na ovom i na drugom svetu i jedan od Allahu bliskih …“ Ovo …

Pročitaj više...

Milost prema ljudima

           U prirodi čoveka je da voli onoga ko govori blagim rečima koje nisu bestidne i koje ne vređaju osećanja. Takođe vole i one koji su svetlog lica sa osmehom, onoga koji ima ispravno ramišljanje i onoga ko upućuje lepe savete.             Zbog ovoga je Poslanik, …

Pročitaj više...

Svi Božji Poslanici su braća po veri

Svi verovesnici su braća i njih je Bog poslao kako bi ljudima ukazali na pravi put i kako bi ih izveli iz tame na svetlo. Zbog toga je Uzvišeni Bog verovanje u njih učinio uslovom i temeljom imana-verovanja. Uzvišeni kaže: Recite: Mi verujemo u Allaha i u ono što je …

Pročitaj više...

Jednakost i pravda u Islamu

Arapi su pre poslanstva Muhammeda, mir nad njim, bili različitih plemena, ubijali su se međusobno i porobljavali su jedni druge, tiranija je bila zakon koji je vladao ovim plemenima. Ljudi nisu bili jednaki u tom periodu, nego su bogatiji iskorištavali prava u potpunosti, a robovi nisu imali nikakvih prava, jer …

Pročitaj više...

Zašto Islam ne uči da je Isus umro za naše grehe?

            Islam uči da su svi lјudi nevini po rođenju (tj. rođeni bezgrešni.) i oni postaju grešni samo kada su svesno počinili greh. „Svaki čovek je odgovoran za ono što je radio“ (Kur’an 74:38.),      „Na Danu u kom će svaki čovek samo o sebi brinuti, i u kome …

Pročitaj više...

Šta je smisao ovoga života? Zašto postojim?

Koliko nas je istinski razmišljalo o stvarnoj svrsi života na ovome svetu? Koliko puta smo se pitali: “Koja je svrha našeg postojanja? Šta radimo ovde? Zašto smo ovde?” Krenimo zajedno na putovanje ka odgovorima na ova pitanja. Hvala Bogu. Neka je mir i spas nad Božijim poslanikom Muhammedom. Tražim zaštitu …

Pročitaj više...

Prava žene u Islamu

Nema sumnje da žena čini pola društva i da ona rađa drugu polovinu, pa je tako ona celo društvo. Iako je žena u prošlosti bila potlačena, iako su joj prava bila oduzeta i njena čast uprljana, Poslanik, mir nad njim, je bio taj koji je branio ženu, taj koji joj …

Pročitaj više...