Home / Tekst / Naš Stvoritelj / Ispravnom verom u Boga i dobrim delima do večnog Raja

Ispravnom verom u Boga i dobrim delima do večnog Raja

Ovde ćemo ukratko navesti šta o ovome kaže učenjak El-Gazali:

“Znaj da iza ovog sveta, čije si brige, teškoće i nedaće, već ovde upoznao, dolazi drugi svet! Zato, dobro razmisli o blagodatima, sreći i uživanjima koja na njemu čekaju, jer sve što se više žrtvuješ za jedan od ova dva sveta, dobijaš više na drugom. Pobudi stran u srcu što dužim razmišljanjem o užasima Pakla s jedne, i nadu u večno uživanje u rajskim blagodatima, s druge strane. Neka te na pravi put podstiče bič straha od Pakla i vodi nada u Raj, jer ćeš se jedino na taj način domoći rajskog carstva i spasiti bolne paklene kazne. Razmišljaj o stanovnicima Raja, o vedrini njihovih lica sa kojih se prepoznaje radost sretna života, koji zapečaćeno piće piju, naslonjeni na sedaljkama, postavljenim na obalama reka od vina i meda, okruženi poslugom mladića, i devicama krupnih i crnih očiju, sve lepoticama naravi divnih, poput rubina i bisera, koje pre njih, ni čovek ni džinn nije dodirnuo, godina istih, u šatorima skrivenim! Razmišljaj zatim, o tome kako im se nude čaše, ibrici i pehari puni pića iz izvora tekućeg, čistog i ukusnog za one koji ga piju, kako oko njih obilaze sluge i dečaci, slični biseru u školjkama skrivenom, kao nagradu za ono što su radili! Razmišljaj o tome kako će biti na mestu sigurnom, u vrtovima sa hladnim izvorima, kroz koje će reke proticati, na mestu u kome će biti zadovoljni, kod Vladara Svemoćnoga, na mestu gde će, ozareni srećom, gledati lice Vladara Plemenitog, gde im lica tama i seta neće prekrivati, nego će biti robovi poštovani, od Gospodara svoga najrazličitijim darovima nagrađeni, večno uživati u onome što im se dopada, gde neće ni straha ni žalosti osećati, gde će varljivosti sreće biti pošteđeni, jesti i uživati u najrazličitijim jelima i piti sa reka mleka, neopojnog vina i meda. Velika li čuda od onoga ko veruje u sve ove lepote kuće čiji stanovnici neće pomreti i da one koji su u njegovom dvorištu odseli neće nedaće zadesiti i da se njihovo kolo sreće neće menjati. Može biti zadovoljan sa onim što je Bog dozvolio da propadne i sa životom koji je pripremio mimo njega! Tako mi Boga, da u Raju nije zagarantovano ništa drugo do to da će telo uvek biti zdravo, da nikada neće umreti, niti trpeti glad i žeđ, čoveku bi bilo bolje da se u njega preseli sa ovog sveta i da onaj svet više voli, jer se jedino na taj način može poštedeti ovosvetskih nedaća i surovosti. A šta tek reći kada se zna da će svi njegovi stanovnici biti kao vladari bezbedni, u svakojakim blagodatima lagodnog života uživati, da će u njemu imati šta god požele, da će u dvorište Prestola navraćati i u lice Boga Plemenitog gledati, da se pored uživanja u gledanju u Božije lice na druge blagodati neće ni osvrtati, da će u rajskim blagodatima neprekidno uživati i da one nikada neće prestati?!”

U tom smislu se od Ebu Hurejre prenosi da je Božiji Poslanik, mir nad njim, rekao:

“U tom trenutku će se začuti glas: ‘O stanovnici Raja, od danas ćete uvek biti zdravi i više nikada nećete bolesni biti. Od danas ćete večno živeti i više nikada nećete umreti. Od danas ćete uvek mladi biti i više nikada nećete ostariti. Od danas ćete u izobilju uživati i više nikada nestašicu nećete osetiti.”

U tom značenju su i reči Uzvišenog Boga:

I njima će se doviknuti: “Taj Raj ste u nasledstvo dobili za ono što ste činili!” (Kur'an, poglavlje Bedemi, 43)

Raj je daleko od toga da se njegove blagodati mogu zamisliti

Od Ebu Hurejre se prenosi da je Božiji Poslanik, mir nad njim, rekao:

“Uzvišeni Bog kaže: ‘Svojim dobrim robovima sam pripremio ono što oko nikada nije videlo, niti uvo čulo niti ljudski um mogao da zamisli.'”

Potvrda za to su i reči Uzvišenog Boga:

I niko ne zna kakve ih, kao nagrada za ono što su radili, skrivene radosti čekaju. (Kur'an, poglavlje Padanje ničice, 17)

Od Ibn Abbasa se verodostojnom predajom prenosi da je rekao:

“Ništa od onoga što je u Raju, osim naziva, nema na ovom svetu. Ovosvetski med nije kao rajski med, ovosvetsko vino nije kao i rajsko vino, niti je ovosvetsko grožđe kao rajsko grožđe.”

Koliko god čitao o opisu rajskih blagodati i koliko god ih zamišljao, one su lepše nego što si ih čitajući zamišljao i ugodnije nego što su ti razmišljajući na um padale. U tome smislu se od Ebu Hurejre prenosi da je Božiji Poslanik, mir nad njim, rekao: “Dužina koliko je luk nekog od vas, u Raju je bolja nego sve što je na Zemlji od istoka do zapada.”

Ibn el-Kajjim je rekao: “Kako se može zamisliti kuća koju je Bog Svojom rukom stvorio, učinio je prebivalištem za Svoje prijatelje, ispunio je Svojom milošću, plemenitošću i zadovoljstvom, njene blagodati opisao kao nešto najviše što se može postići, njeno bogatstvo sa velikim bogatstvom, koju je sam On ispunio svakojakim dobrom i očistio od svake mane i nedostatka?! Kako se može zamisliti kada će ti se, ako upitaš od čega joj je pod, reći da je od mošusa i šafrana, ako upitaš za njen krov, reć da joj je krov Presto Milostivog, ako upitaš za njen malter, reći da je od mirisnog mošusa, ako upitaš za njen šljunak, reći da je od bisera i dragog kamenja, ako upitaš za njene zidove, reći da im je jedna cigla od zlata, a druga od srebra, ako upitaš za njeno drveće, reći da joj je stablo od zlata ili srebra, a ne od drveta, ako upitaš za njene plodove, reći da su oni mekši od maslaca, a slađi od meda, ako upitaš za njihovo lišće, reći da su lepši i nežniji od svile, a ako upitaš za njene reke, reći da su od mleka nepromenjenog ukusa, i od vina prijatna onima koji ga piju i od meda proceđenog.”

Rajske kapije

Od Ebu Hurejre se prenosi da je Božiji Poslanik, mir nad njim, rekao:

“Ko u ime Boga pokloni dvoje od svog imetka (dva konja i sl.), biće pozvan da uđe na sve rajske kapije. Raj ima osam kapija. Ko bude redovno obavljao molitvu, biće pozvan da uđe na vrata molitve, ko bude postio, biće pozvan da uđe na vrata posta, ko bude davao miostinju, biće pozvan da uđe na vrata milostinje, ko se bude borio na Božijem putu, biće pozvan da uđe na vrata džihada.”

Na to je Ebu Bekr, Bog bio zadovoljan njime, upitao: “Tako ti Boga, ima li iko da će sa svih kapija biti pozvan?” – pa je odgovorio: “Ima, i nadam se da ćeš i ti biti jedan od njih.”

Stepeni Raja

Buharija u svome Sahihu i Muslim u svome Sahihu navode da je Božiji Poslanik, mir nad njim, rekao: “U Raju ima stotinu stepeni. Između svaka dva stepena je koliko između nebesa i Zemlje.” To znači da su stepeni Raja veoma visoki, a koliko, to zna samo Bog. Postoji još jedna verzija ovog hadisa u kojoj stoji: “U Raju ima stotinu stepeni. Između svaka dva stepena je koliko između nebesa i Zemlje. Bog ih je priredio onima koji se bore na Njegovom putu.”

Sredina Raja je Firdevs, a krov Presto Milostivog, kao što stoji u verodostojnom hadisu Božijeg Poslanika, mir nad njim: “Kada Boga molite, molite Ga za Firdevs, jer je to sredina Raja i najviši deo Raja, iznad koga je Presto Milostivog iz koga izviru rajske reke.” Ovu verziju navodi Ibn Kesir!

Rajske zgrade

Uzvišeni Bog kaže:

A one koji se Gospodara svoga boje čekaju odaje, sve jedne iznad drugih sagrađene. (Kur'an, poglavlje Skupovi, 20) Ovim odlomkom je nedvosmisleno rečeno da su rajske sobe jedna iznad druge sagrađene i da su to stvarne građevine, kako se ne bi mislilo da je to rečeno u prenesenom značenju i da tamo nema građevina.

Od Ebu Musa'a El-Eš'arije se prenosi da je Verovesnik, mir nad njim mir, rekao: “Vernik će u Raju imati šator od iskruženog bisera, dugog šezdeset milja. U njemu će vernik imati žene koje će obilaziti, a da jedna drugu neće videti.”

Od Aiše, Bog bio zadovoljan njome, se preko Ebu Hurejre prenosi da je anđeo Džibril (Gavrilo) rekao Verovesniku, mir nad njim: “Prenesi Hatidži selam od njenog Gospodara i obraduj je sa kućom u Raju od trske u kojoj neće biti nikakve buke ni umora!” Pod trskom se ovde misli na ljusku od svežeg šupljeg bisera. Kaže se da je ona prva poverovala u ono što je govorio Božiji Poslanik, mir nad njim, pa joj je zbog toga kao nagrada u Raju dat dvorac od trske.

Od Enesa se prenosi da je Verovesnik, mir nad njim, rekao: “Uveden sam u Raj, pa sam se iznenada našao ispred jednog dvorca od zlata. Upitao sam: ‘Čiji je ovo dvorac?’ – pa mi je rečeno: ‘Jednog mladića iz (plemena) Kurejš.'Pomislio sam da sam to ja, pa sam upitao: ‘Ko je on?’ – pa mi je rečeno: ‘Omer b. El-Hattab.”

Hrana stanovnika Raja

Uzvišeni Bog kaže:

I voćem koje će sami birati i mesom ptičijim kakvo budu želeli. (Kur'an, poglavlje Događaj, 20-21)

Što se tiče rajskog voća, o njemu Uzvišeni na drugom mestu kaže:

Svaki put kad im se iz njih da kakav plod, oni će reči: “Ovo smo i pre jeli” – a biće im davani samo njima slični. (Kur'an, poglavlje El-Bekare, 25)

Ibn Džerir kaže da se pod rečima Uzvišenog:

Svaki put kad im se da, misli na plodove rajskog voća, tj. oni će reći da su takve plodove već jednom jeli na ovom svetu. Takođe se kaže da se pod rečima Uzvišenog: Ovo smo i pre jeli misli – pre u Raju zbog sličnosti u izgledu, a pod rečima Uzvišenog: …a biće im davani samo njima slični, tj. slični po izgledu. El-Hasan kaže: “Zar niste primetili kako se pojedinih plodova na ovome svetu zasitite i kako su kvarljivi, za razliku od rajskih plodova, za koje Uzvišeni kaže:

Usred voća svakovrsnog kojeg će uvek imati i koje neće zabranjeno biti. (Kur'an, poglavlje Događaj, 32-33) tj. kojeg će biti stalno, a ne samo povremeno, u sezoni, i koje neće biti, onome ko ga zaželi, zabranjeno. Na drugom mestu Uzvišeni kaže:

I blizu će im hladovina njegova biti, a plodovi njegovi će im nadohvat ruke stajati. (Kur'an, poglavlje Vreme, 14)

Ibn Abbas kaže: “Kada neko pođe da neki plod dohvati, on će se sam na dohvat ruke primaći. “

Od Enesa b. Malika se prenosi da je, upitan: “Šta je to Kevser?” – Božiji Poslanik, mir nad njim, odgovorio: “To je reka u Raju koju je Bog meni dao. Belša je od mleka a slađa od meda. U njoj će biti i ptica čiji su vratovi poput vratova kamila.” Na to je Omer rekao: “Znači da su kao ugojene prepelice?” – pa je Božiji Poslanik, mir nad njim, rekao: “Ukus im je još lepši.”

Od Džabira se prenosi da je Božiji Poslanik, mir nad njim, rekao: “Stanovnici Raja će jesti i piti, ali neće sliniti niti nuždu vršiti. Samo će se podrigivati i mirisati na miris mošusa. Kao što smo sada nadahnuti disanjem oni će u Raju stalno izgovarati Slavljen neka je Bog! Bog je najveći!”

Od Sevbana, oslobođenog roba Božijeg Poslanika, mir nad njim, se prenosi da je rekao: “Bio sam kod Božijeg Poslanika, mir nad njim, kada mu je došao jedan jevrejski rabin i počeo da ga zapitkuje, dok ga na kraju nije upitao: “Ko će je prvi preći?” – tj. Sirat-ćupriju-pa mu je rekao: “Siromašni Muhadžiri .” Jevrej je, zatim, upitao: “Šta će im se prvo ponuditi kada uđu u Raj?” – pa je rekao: “Okrajci od riblje džigerice.” Zatim je upitao: “A šta će posle toga jesti?” – pa mu je rekao: “Zaklaće im se rajski bik koji je po njegovim obroncima pasao.” Zatim je upitao: “A odakle će piti?” – pa je odgovorio: “Sa izvora zvanog Selsebil.” Na to je (rabin) rekao: “Istinu si rekao.”

Piće stanovinika Raja

Uzvišeni Bog kaže:

Čestiti će iz pehara piti kamforom začinjeno piće sa izvora sa koga će samo Božiji štićenici piti i koji će kuda hoće bez muke razvoditi. (Kur'an, poglavlje Vreme, 5-6)

Reči Uzvišenog: …komforom začinjeno, znače pomešano sa kamforom. Učenjak Mukatil kaže: “Ne misli se ovde na ovosvetski kamfor. Tako je nazvan samo zato da bi vam to predočilo i pobudilo želju u srcu.”

Uzvišeni, takođe, u istom poglavlju kaže:

U njemu će iz čaše piće đumbirom začinjeno piti. (Kur'an, poglavlje Vreme, 17)  Arapi su pre Islama, zbog posebno lepog mirisa, voleli da mešaju pića sa đumbirom i tako ga pomešanog piti.

Uzvišeni, nadalje, kaže:

I daće im Gospodar njihov da piju čisto piće. (Kur'an, Vreme, 21) To znači da će rajsko piće, za razliku od ovosvetskog vina, biti potpuno čisto.

U tom smislu Ebu Kilabe i Ibrahim en-Nah'i kažu: “Prvo će biti služeni raznovrsnim jelima, a onda će im se na kraju doneti čisto piće od koga će im se sleći hrana u stomaku i početi da izlazi znoj iz tela koji će mirisati na miris mošusa.”

Od Zejda b. Erkama se prenosi da je rekao: “Jedan sledbenik Knjige došao je Verovesniku i upitao ga: ‘O Ebu Kasime, ti tvrdiš da će stanovnici Raja jesti i piti?’- pa mu je odgovorio: ‘Jeste, tako mi Onoga u čijoj je ruci Muhamedov život, svako će od njih imati stotinu puta veći nagon za jelom, pićem i polnim odnosom (nego što je na ovom svetu).” Zatim je rekao: “Onaj ko jede i pije ima potrebu za nuždom. Međutim, u Raju neće biti nečisti. Zato će njihova nužda biti u vidu blagog znojenja kože koje će mirisati na mošus, pa će im se tako stomaci opuštati.”

Ebu Derda’ u vezi sa rečima Uzvišenog: Čiji će pečat mošus biti. (Kur'an, poglavlje Mutafifin, 26) je rekao: “To je piće belo poput srebra koje će na kraju piti. Ono je toliko mirisno da, kada bi neko sa ovog sveta u njega zamočio ruku pa je posle izvadio, ne bi na ovom svetu ostalo živo biće, a da ne bi taj miris osetilo.”

Abdullah b. Mes'ud je u vezi reči Uzvišenog: Pomešano s vodom iz Tesnima će biti, sa izvora iz kojeg će Bogu bliski piti. (Kur'an, poglavlje Mutafifin, 27-28) rekao: “Onim sretnim će biti pomešano, a Bogu bliski će ga čistog i nepomešanog piti.”

 

Odeća stanovnika Raja

Uzvišeni Bog kaže:

U kojima će se zlatnim narukvicama, biserom, ukrašenim, kititi, a haljine će im, u njima, od svile biti. (Kur'an, poglavlje Stvoritelj, 33), a zatim:

U njima će se narukvicama od zlata kititi i u zelenog odela od dibe i kadife oblačiti, na divanima će u njima naslonjeni biti. (Kur'an, poglavlje Pećina, 31)

Neki učenjaci kažu da se pod izrazom”sundus” misli na tanku, a pod izrazom ”istebrik” na debelu svilu. Drugi, ipak, kažu da se pod izrazom “istebrik” ne misli na grubu i debelu tkaninu, već na gusto tkanu svilu. Učenjak Ez-Zudžadž kaže: “U svakom slučaju, pod ova dva izraza, misli se na najbolje dve vrste svilenog platna. A najbolja boja je zelena boja, a najnežnija odeća je svilena. Tako se pomenute vrste svile odlikuju najlepšim bojama za oko, s jedne, i najudobnijim, najmekšim i najprijatnijim za telo, s druge strane.”

U hadisu koji prenosi el-Bera’ b. ‘Azib stoji: “Božijem Poslaniku, mir nad njim, jednom je prilikom bila poklonjena svilena haljina, pa su se počeli diviti kako je nežna i mekana, na što je Božiji Poslanik, mir nad njim, rekao: “Divite se ovome? Marama Sa'd b. Mu'aza u Raju je lepša od ovoga.” Tj. marama kojom će stanovnici Raja brisati ruke, lepša je od najluksuznije odeće koju na ovom svetu nose vladari.

Božiji Poslanik, mir nad njim, je u vezi rajske odeće, takođe, rekao: “Ukras će verniku sezati dokle je uzimao abdest.”

Od Zuhejra b. Harba se prenosi da je Božiji Poslanik, mir nad njim, rekao: “Ko jednom uđe u Raj večno će uživati i više nikada neće nestašicu osetiti, niti će mu se odeća pohabati, niti će mu mladost proći.”

Opis stanovnika Raja

Od Mu'aza b. DŽebela se prenosi da je Verovesnik, mir nad njim, rekao: “Stanovnici Raja će u Raj ući golobradi bez dlaka po telu i sa surmom podvučenim očima u dobi od trideset i tri godine.”

U hadisu koji prenosi Ebu Hurejre stoji još: “U liku svoga praoca Adama koji je bio visok šezdeset aršina.”

Od Ebu Hurejre se, takođe, prenosi da je Božiji Poslanik, mir nad njim, rekao: “Prva skupina koja će ući u Raj biće poput Meseca u noći uštapa. Oni koji budu ulazili iza njih blistaće poput najsjajnije zvezde na nebu. U njemu neće ni malu ni veliku nuždu obavljati, niti se oseknjivati niti pljuvati. Češljevi će im biti od zlata, a znoj će im mirisati poput mošusa. Mengele će im biti od aloje drveta. Žene će im biti device crnih krupnih očiju. Biće složni svi kao jedan i imaće lik njihovog oca Adama, šezdeset aršina visokog od zemlje.”

O njihovom držanju Uzvišeni kaže: I Mi ćemo zlobu iz grudi njihovih istisnuti, oni će kao braća na divanima jedni prema drugima sedeti. (Kur'an, poglavlje El-Hidžr, 47) tj. složnih srca i jedni prema drugima okrenuti licem u lice.

U Buharijinom Sahihu i Muslimovu Sahihu, takođe, se beleži da je Božiji Poslanik, mir nad njim, rekao: “Oni se neće međusobno razilaziti niti mrzeti. Njihova srca će biti složna kao jedno srce. Slaviće Boga i jutrom i naveče.”

Najniži stepen stanovnika Raja

Od Mugire b. Šu'be, Bog bio zadovoljan njim, se prenosi da je Verovesnik, mir nad njim, rekao: “(Poslanik) Mojsije, mir nad njim, je upitao svog Gospodara da mu kaže koji je najniži stepen stanovnika Raja, pa mu je rekao: ‘Stepen čoveka koji će doći, kada ostali stanovnici Raja već budu ušli u Raj, pa će mu se reći: ‘Uđi u Raj!’ – na šta će on upitati: ‘Gospodaru, kako ću da uđem kada je svako pre mene ušao i zauzeo svoje mesto?’ Na to će mu se reći: “Hoćeš li biti zadovoljan da imaš ono što vladari imaju na ovom svetu?’ – pa će reći: ‘Hoću, biću zadovoljan, Gospodaru!’ Zatim će mu se reći: ‘Imaš to i još toliko, i još toliko, i još toliko.’ – pa će reći: ‘Zadovoljan sam, Gospodaru.’ Na to će mu se reći: ‘Imaš to i uz to još deset puta toliko. Imaš sve što ti duša poželi i za oko zapne!’ – pa će reći: ‘Zadovoljan sam, Gospodaru.’ Na to je (Mojsije) upitao: “Gospodaru, a koji je najviši stupanj?’ – pa će mu reći: ‘To su oni za koje sam Svojom rukom počasti priredio i zapečatio ih, tako da to nijedno oko nije videlo, uvo čulo, niti je kome na pamet palo.”

Rajske žene

Uzvišeni Bog kaže:

A one koji veruju i dobra dela čine obraduj rajskim baštama kroz koje reke teku; svaki put kad im se iz njih da kakav plod, oni će reći: “Ovo smo i pre jeli” – a biće im davani samo slični. U njima će čiste žene imati, i u njima će večno boraviti. (Kur'an, El-Bekare, 25)

Tumačeći gore navedeni odlomak Ibn el-Kajjim kaže: “U ovom odlomku Uzvišeni Bog na jednom mestu zajedno navodi sve vrste uživanje, i to prvo telesno uživanje u baštama prepunim raznovrsnih plodova, ispod koji reke teku, zatim u naslađivanju prohteva sa čistim ženama, zatim uživanje srca, zatim uživanje očiju, i neprekidnom životu bez smrti i neprekidnim rajskim blagodatima. Rajske žene nazvane su čistim jer za razliku od ovosvetskih žena neće imati mesečnog pranja, niti period nakon porođaja, neće obavljati malu ni veliku nuždu, neće sliniti, niti pljuvati. Uz sve to, neće imati ni moralnih mana, loših osobina, neće ružne reči govoriti, a pogotovo neće nikada poželeti drugog čoveka.”

Uzvišeni, nadalje, u poglavlju Dim, kaže:

I Mi ćemo ih hurijama, krupnih očiju ženiti. (Kur'an, poglavlje Dim, 54) tj. mladim i lepim ženama, belog tena, crnih i krupnih očiju. Mudžahid kaže da izraz hurija dolazi od “juhar” biti očaran zbog nežne i tanke kože i čiste boje. Najispravnije je mišljenje da ovaj izraz dolazi od korena ”huur” imati izrazito belu beonjaču i izrazito crnu zenicu oka, tako da su jednim izrazom obuhvaćena dva kontrasta.

Uzvišeni Bog, takođe, kaže:

Pored njih će biti hurije, istih godina, koje će preda se gledati. (Kur'an, poglavlje Sad, 52) tj. koje nikog drugog osim svojih muževa neće gledati, niti će mimo njih druge muškarce poželeti. Ibn Abbas i neki drugi učenjaci kažu da se pod izrazom ”etraab” misli na njihovu istovetnost u godinama i da će sve biti mlade, u trideset i trećoj godini kao i njihovi muževi.”

Od Enesa b. Malika se prenosi da je Božiji Poslanik, mir nad njim, rekao: “Odlazak u borbu na Božijem putu ujutro i povratak iz nje naveče, bolji je od celog ovog sveta; svega što je na njemu. Prostor u Raju koliko obuhvata luk ili bič nekoga od vas, bolji je od celog ovog sveta i svega što je na njemu. Kada bi se neka od rajskih hurija pojavila na Zemlji, sve bi između Raja i Zemlje ispunila mirisom. Pokrivač na njenoj glavi vredniji je od celog ovog sveta i svega što je na njemu.”

Od Ebu Hurejre se prenosi da je Verovesnik rekao: “Prva skupina koja će ući u Raj je poput Meseca u noći uštapa, a oni koji su odmah iza njih biće kao najsjajnija zvezda na nebu. Svako će od njih imati po dve žene, hurije, čija će se srž potkolenica videti kroz meso. U Raju neće biti neoženjenih.”

Gledanje u lice Uzvišenog Boga

Uzvišeni Bog kaže:

Toga Dana će neka lica blistava biti, u Gospodara svoga će gledati. (Kur'an, poglavlje Smak sveta, 22-23)

Uzvišeni, takođe, kaže:

One koji čine dobra dela čeka nagrada, i više od toga. (Kur'an, poglavlje Jona, 26) Pod rečima Uzvišenog “i više od toga” misli se na gledanje u lice Uzvišenog Boga. Sama reč ”el-husna” znači Raj. U tom smislu se od Suhejba prenosi da je Božiji Poslanik, mir nad njim, proučio:

“One koji čine dobra dela čeka nagrada, i više od toga, a zatim rekao: “Kada stanovnici Raja uđu u Raj, a stanovnici Pakla u Pakao, začuće se poziv: ‘O stanovnici Raja, vi kod Boga imate još jedno obećanje koje želi da vam sada ispuni.’ Na to će upitati: ‘Kakvo je to obećanje? Zar nam nije dao da nam težina dobrih dela pretegne? Zar nam nije dao da nam lica budu bela? Zar nas nije uveo u Raj i izveo iz Pakla?’ On (tj. Poslanik) je rekao: ‘Zatim će se podići zastor pa će ugledati lice Uzvišenog Boga, pa im ništa što im je dato neće biti draže od gledanja u Njega.'”

To će biti nagrada nad svim nagradama i vrhunac uživanja. Na sve druge blagodati o kojima smo do sada govorili, naspram ove, će se zaboraviti. Ne samo da ovom susretu stanovnika Raja sa svojim Gospodarom neće biti kraja, već nijedna druga rajska blagodat toj nagradi neće biti ni slična, a kamoli ravna!


Odlomak iz knjige Bistro more pobožnosti i suptilnosti, autora Ahmeda Ferida.

Izvor: islamhouse.com/sr

Check Also

Ista Božija Poruka je slata tokom cele ljudske istorije

Nakon stvaranja Adama, jedna te ista poruka je konstantno dostavljana ljudskom rodu tokom istorije čovečanstva. …

Komentariši