Home / Tekst / Odgovori na zablude

Odgovori na zablude

Odgovor na zabludu: Da li je Marija Aronova sestra?

U Kur’anu stoji da je Marija Aronova (Harunova, neka je Bog zadovoljan njim) sestra. Muhammed, koji je napisao Kur’an, nije znao razliku između Mirjam, Aronove sestre, i Marije, Isusove majke, iako vremenska udaljenost između njih dve iznosi preko hiljadu godina.              Reč sestra u semitskim jezicima U semitskim jezicima, reč …

Read More »

Odgovor na zabludu: Islam promoviše nasilje

Nekoliko kur’anskih ajeta (odlomaka) se često pogrešno tumači u kontekstu mita o islamu kao religiji koja poziva sledbenike na nasilje i ubijanje svih koji joj ne pripadaju.             Ajet (odlomak) poglavlja Et-Tevba (Pokajanje) Sledeći ajet iz sure Et-Tevbe je veoma često citiran u kontekstu kritikovanja islama, s ciljem dokazivanja da …

Read More »

Poslanikova ženidba sa mladom Aišom

Nekoliko bitnih činjenica u vezi sa Poslanikovom ženidbom sa Aišom: Aiša je bila spremna za udaju i bila je zrela: Ugovor o veridbi bio je zaključen kada je ona imala 6 godina i poslanik Muhamed je čekao 3 godine i oženio je kada je imala 9 godina. Obavljanje venčanja je …

Read More »

Činjenice koje ukazuju da je Poslanik Muhammed spomenut u Bibliji

(Ovaj članak je sastavljen iz dijaloga između poznatog muslimanskog učenjaka Ahmeda Didata i hrišćanskog sveštenika Dominee Van Heerdena). Postavio sam (Ahmed Didat) pitanje svešteniku: „Šta kaže Biblija o Muhammedu“? Bez oklevanja sveštenik je odgovorio: „Ništa“ Pitao sam: „Zašto ništa? U skladu sa vašim tumačenjem Biblije, Biblija ima toliko toga da …

Read More »

Michael Francis Moore: “Kur’an dvadeset pet puta spominje Isusa. U toj svetoj knjizi Isus je predstavljen kao Božiji poslanik.”

Michael Francis Moore. Američki filmski reditelj i producent, pisac, društveni kritičar i politički aktivista. Reditelj je dokumentarnih filmova: Ludi za oružjem, Fahrenheit 9/11, Bolesno, Kapitalizam, Ljubavna priča koji su postali najgledaniji dokumentarni filmovi svih vremena. Time magazin proglasio ga je 2005. godine jednim od 100 najuticajnijih ljudi na svetu. Dana 13. 9. …

Read More »

Šta se krije iza Masonerije? 

Masonerija je tajna (jevrejska) organizacija, koja tajno radi na ostvarenju velikih jevrejskih ciljeva i koja priprema formiranje velike države Izrael. Reč mason je varka kojom žele da prevare ljude da je to velika organizovana organizacija. Na engleskom Mason znači zidar tj. slobodni zidari. Smatraju da će oni da izgradie Solomonov …

Read More »