Home / Tekst / Odgovori na zablude

Odgovori na zablude

Odgovor na zabludu: “Da li se Islam širio sabljom?”

Islam je kao monoteistička vjera ponovo obnovljen od jedne jedine osobe – Poslanika Muhammeda. Nekolicina njegovih sljedbenika bila je siromašna i nejaka. Vjerovanje je u srcu i sa ubjeđenjem, a ne postiže se silom ili mačem. Islam se u Medini među Arapima proširio lijepim i mudrim propovijedanjem a ne silom …

Pročitaj više...

Odgovor na zabludu: Da li je Marija Aronova sestra?

U Kur'anu stoji da je Marija Aronova (Harunova, neka je Bog zadovoljan njim) sestra. Muhammed, koji je napisao Kur'an, nije znao razliku između Mirjam, Aronove sestre, i Marije, Isusove majke, iako vremenska udaljenost između njih dve iznosi preko hiljadu godina.              Reč sestra u semitskim jezicima U semitskim jezicima, reč …

Pročitaj više...

Odgovor na zabludu: Islam promoviše nasilje

Nekoliko kur'anskih ajeta (odlomaka) se često pogrešno tumači u kontekstu mita o islamu kao religiji koja poziva sledbenike na nasilje i ubijanje svih koji joj ne pripadaju.             Ajet (odlomak) poglavlja Et-Tevba (Pokajanje) Sledeći ajet iz sure Et-Tevbe je veoma često citiran u kontekstu kritikovanja islama, s ciljem dokazivanja da …

Pročitaj više...

Višeženstvo poslanika Muhameda

  Višeženstvo je bila normalna praksa pre Islama Mnogi Poslanici spomenuti u Bibliji poput Avrama, Davida, Solomona, kralja Davida bili su oženjeni sa više žena: Avram je imao 2 žene Jakov je imao 2 žene Solomon je imao 700 žena Kralj David je imao mnogo žena Niko od njegovih neprijatelja …

Pročitaj više...

Poslanikova ženidba sa mladom Aišom

Nekoliko bitnih činjenica u vezi sa Poslanikovom ženidbom sa Aišom: Aiša je bila spremna za udaju i bila je zrela: Ugovor o veridbi bio je zaključen kada je ona imala 6 godina i poslanik Muhamed je čekao 3 godine i oženio je kada je imala 9 godina. Obavljanje venčanja je …

Pročitaj više...

Činjenice koje ukazuju da je Poslanik Muhammed spomenut u Bibliji

(Ovaj članak je sastavljen iz dijaloga između poznatog muslimanskog učenjaka Ahmeda Didata i hrišćanskog sveštenika Dominee Van Heerdena). Postavio sam (Ahmed Didat) pitanje svešteniku: „Šta kaže Biblija o Muhammedu“? Bez oklevanja sveštenik je odgovorio: „Ništa“ Pitao sam: „Zašto ništa? U skladu sa vašim tumačenjem Biblije, Biblija ima toliko toga da …

Pročitaj više...

Michael Francis Moore: “Kur’an dvadeset pet puta spominje Isusa. U toj svetoj knjizi Isus je predstavljen kao Božiji poslanik.”

Michael Francis Moore. Američki filmski reditelj i producent, pisac, društveni kritičar i politički aktivista. Reditelj je dokumentarnih filmova: Ludi za oružjem, Fahrenheit 9/11, Bolesno, Kapitalizam, Ljubavna priča koji su postali najgledaniji dokumentarni filmovi svih vremena. Time magazin proglasio ga je 2005. godine jednim od 100 najuticajnijih ljudi na svetu. Dana 13. 9. …

Pročitaj više...