Home / Biblija (page 2)

Biblija

8. KONAČNO REŠENjE ZAGONETKE TROJSTVA

Verovanje u jedinog Boga je jedinu ključ za spasenje Neko, da bi dosegao spasenje (tj. da bi izbegao mučenje u Paklu) mora da čvrsto veruje da nema boga osim Jednog i Jedinog Istinskog Boga (Allaha). Poslanik Muhamed, neka su blagoslov i mir na njega, je rekao: “Ključ za ulazak u …

Pročitaj više...

7. KONAČNO REŠENjE ZAGONETKE TROJSTVA

Hrišćanski koncept Boga uključuje Isusa kao jednog od trojice u Trojstvu. To je očigledno vrsta pogrešnog shvatanja, koje se zasniva na navodima po kojim je Isus “jedini rođeni sin Božiji”. Bivajući Sveznajući, Savršen i lišen svih nedoličnih osobina koje Mu hrišćani dodeljuju, Bog kategorički ispravlja takva pogrešna shvatanja kao što …

Pročitaj više...

6. KONAČNO REŠENjE ZAGONETKE TROJSTVA

Jedan i Jedini istinski Bog, Allah, apsolutno nema rivala i On je svakako nezavistan i dovoljan samom sebi. Njemu ne trebaju nikakvi partneri. Dakle, čovek ne sme da rizikuje i veruje da Bog deli Njegovo božanstvo s nekim. Svakako, ovo je bogohulništvo, koje će samo otvoriti put ka Paklu svakom …

Pročitaj više...

Biblija govori o tome da je Isus bio Božiji sluga

1

Kada se suočio sa opozicijom višeg autoriteta, Petar je rekao: „A Petar i apostoli odgovarajući rekoše: Većina se treba Bogu pokoravati negoli lјudima. Bog otaca naših podiže Isusa..“ (Dela Apostolska, 5:29-30) Isusovi sledbenici su se molili Bogu baš onako kako ih je to Isus naučio. „Oče naš koji si na …

Pročitaj više...

Zabrana proricanja i vračanja u Bibliji i Kur'anu

      Znanje o onome šta će se dogoditi u budućnosti je jedinstveni atribut samog Boga (Allaha). Niko ne zna šta će se dogoditi u bliskoj ili dalekoj budućnosti osim Njega. Proricanje i vračanje je zabranjeno u svim objavljenim spisima jer onaj koji se time bavi pokušava da sebe uzdigne na …

Pročitaj više...

Zabrana uzimanja kamatnih kredita u Bibliji i Kur'anu

Oživljavanje zabrane uzimanja kamate       Sprovodeći Zakon, poslanik Isus se protivio davanju ili uzimanju kamate jer tekst Starog Zaveta izričito zabranjuje kamatu. Zapisano je u Ponovljenom zakonu 23:19 da je Isus kazao:       „Ne daj na dobit bratu svom ni novaca ni hrane niti išta što se daje na dobit.“ …

Pročitaj više...

DOKAZI IZ BIBLIJE DA ISUS NIJE BOG 2

1

DOKAZI IZ BIBLIJE DA ISUS NIJE BOG 2 Da li je Isusovo telo boravilo na sigurnom mestu nakon njegove smrti? Osim da Isusovo telo nikada nije prolazilo kroz proces starenja (propadanja) tokom njegovog života on nije mogao biti Bog, ali ako nije podlezalo „propadanju“ on onda nije istinski bio lјudsko …

Pročitaj više...

5. KONAČNO REŠENjE ZAGONETKE TROJSTVA

Koncept Boga u islamu je kristalno jasan, i isključivo je od Božanskog izvora, a ne ljudskog nagađanja. Čovek, sa svim svojim čulima, vidi Božija stvaranja oko sebe – bilo da se tu radi o živim ili mrtvim objektima. U to su uključena i nebesa i Zemlja, i sve između njih …

Pročitaj više...

DOKAZI IZ BIBLIJE DA ISUS NIJE BOG 3

1

DOKAZI IZ BIBLIJE DA ISUS NIJE BOG 3 Isus lјude nije podučavao tome da je on Bog Da je Isus lјudima govorio da je on Bog, on bi prihvatio kompliment od ovog čoveka. Umesto toga, Isus ga je ukorio, poricajući da je blag, tj. Isus je poricao da je on …

Pročitaj više...