Home / Tekst / Analiza religija / Zabrana uzimanja kamatnih kredita u Bibliji i Kur'anu

Zabrana uzimanja kamatnih kredita u Bibliji i Kur'anu

Oživljavanje zabrane uzimanja kamate

      Sprovodeći Zakon, poslanik Isus se protivio davanju ili uzimanju kamate jer tekst Starog Zaveta izričito zabranjuje kamatu. Zapisano je u Ponovljenom zakonu 23:19 da je Isus kazao:

      „Ne daj na dobit bratu svom ni novaca ni hrane niti išta što se daje na dobit.“

      Islam oživljava Isusovo učenje vezano za zabranu kamate:

      „O vernici, bojte se Allaha i od ostatka kamate odustanite, ako ste pravi vernici.“ (Kur’an  2:278)

      Velika je mudrost iza zabrane kamate. Kao prvo, onaj koji zarađuje prihode od kamate to radi bez ikakvog rada i rizika; nasuprot tome, Islam snažno podstiče čoveka da radeći zarađuje za svoj život. Drugo, onaj koji pozajmljuje novac to radi zbog nedostatka finansijskih sredstava; međutim, dug (usled kamate) stvara još teži teret pošto dužnik mora da isplati pozajmljeno zajedno sa teškim opterećenjem kamate. Treće, sistem zasnovan na kamati može samo da dovede do inflacije, recesije i čak kompletnog kolapsa finansijskog tržišta, čemu svedočimo u našem vremenu. Mnoge nacije u razvijenom, i svetu u razvoju postale su porobljene sistemom zelenaštva i kamate.

      Neosporno je da je kriza svetske ekonomije 2008-2009 (i mogući kolaps mnogih svetskih ekonomija), koja je počela u Sjedinjenim Državama i proširila se Evropom i Azijom,  bila izazvana direktno preteranim pozajmljivanjem u količinama  nekoliko puta većim od stvarne vrednosti sredstava u kreditima; ovo je raširilo kamatne naplate mnogih preprodanih kredita, što je rezultiralo preteranom i nerealnom inflacijom vrednosti stvarno pozajmljenog novca. Ova lažna predstava stvarnosti značila je da bi bilo nemoguće za većinu dužnika da vrate takve kredite. Bog, Svemogući, zabranio je kamatu na tri mesta u Kur’anu:

  • „Onaj koji se kamatom bavi dići će se kao što će se dići onaj koga je dodirom đavo izbezumio, zato što su govorili: „Kamata je isto što i trgovina,“ A Allah je dozvolio trgovinu, a zabranio kamatu. Onome do koga dopre pouka Gospodara njegovog – pa se okani, njegovo je ono što je pre stekao, njegov slučaj će Allah rešavati; a oni koji to opet učine – biće stanovnici Vatre, u njoj će večno ostati.“ (Kur’an, 2:275-278)
  • „O vernici, bezdušni zelenaši ne budite, i Allaha se bojte, jer ćete tako postići ono što želite.“ (Kur’an, 3:130) 
  • „I zbog teškog nasilja Jevreja mi smo im neka lepa jela zabranili koja su im bila dozvoljena, i zbog toga što su mnoge ljude od Allahovog puta odvraćali i zato što su kamatu uzimali, a bilo im je zabranjeno, i zato što su tuđe imetke na nedozvoljen način uzimali. A za one nevernike među njima Mi smo kaznu bolnu pripremili.“(Kur’an, 4:160, 161)

      U Islamu, razlika između legitimne (dozvoljene) prakse naspram zabranjenih praksi je veoma jasna. Islam dozvoljava pozajmice novca i dug, ali bez naplate kamate. Zapravo, jako je ohrabreno u Kur’anu oprostiti dug ili deo duga kako bi se otklonila tegoba onome kome je pozajmica data, naročito ako su on ili ona u finansijskim teškoćama; Allah je obećao veliku nagradu onome ko je u mogućnosti da napravi učini ovu žrtvu i oprosti dug.

      Muslimani koji se upravljaju prema ovim pravilima nikada ne pate od ovih negativnih posledica. Međutim, kada ljudi čine dela neposlušnosti Svemogućem Bogu dešavaju im se  katastrofalni rezultati. Tako da iskušenja mogu da dođu u vidu zdravstvene opasnosti, finansijskog kolapsa, raspada socijalnog sklopa, kao i mnogih drugih situacija. S toga je jasno da Islam upozorava ljude u vezi mnogih ozbiljnih društvenih oboljenja koja pogađaju naša društva u današnjem vremenu. I jednako je jasno da su ove društvene bolesti prepoznate i dokazane od strane svetske zajednice kao štetne. Ovo je snažan signal da je Islam istinita vera i da je Allah (Hvaljen neka je On) istiniti Bog, jedan jedini Uzvišeni Gospodar i Spasitelj.

 

Izvor: “Biblijska učenja Isusa Hrista oživljena u Islamu”

Check Also

Zašto je Titanik potonuo?

Jedan od događaja koji je obeležio početak prošlog veka, a oko kojeg je spontano, a …

Komentariši