Home / Biblija / DOKAZI IZ BIBLIJE DA ISUS NIJE BOG 3
1

DOKAZI IZ BIBLIJE DA ISUS NIJE BOG 3

DOKAZI IZ BIBLIJE DA ISUS NIJE BOG 3

Isus lјude nije podučavao tome da je on Bog

Da je Isus lјudima govorio da je on Bog, on bi prihvatio kompliment od ovog čoveka. Umesto toga, Isus ga je ukorio, poricajući da je blag, tj. Isus je poricao da je on Bog.

Biblija kaže da je Bog veći od Isusa

  • „…jer je Otac moj veći od mene.“ (Jovan, 14:28)
  • Otac moj koji mi ih dade je veći od sviju.“ (Jovan, 10:29)

Isus ne može biti Bog ako je Bog veći od njega. Hrišćansko verovanje da su Otac i sin jednaki je u jasnom kontrastu sa jasnim Isusovim rečima.

Isus nikada nije podučavao svoje učenike da ga obožavaju

  • A On im reče: kad se molite Bogu govorite: Oče naš koji si na nebesima…“ (Luka, 11:2)
  • I u onaj dan nećete me pitati ni za što. Zaista, zaista vam kažem da što god uzištete u Oca u ime moje...“ (Jovan, 16:23)
  • Ali ide vreme, i već je nastalo, kad će se pravi bogomolјci moliti Ocu duhom i istinom, jer Otac hoće takvijeh bogomolјaca.“ (Jovan, 4:23)

Da je Isus bio Bog, otvoreno bi tražio da bude obožavan

Ali Isus, mir nad njim, to nije nikada tražio, već suprotno tome, tražio je od nas da jedino Boga na nebesima obožavamo, i s toga, on nije bio Bog.

Isus je obožavao jedinog istinitog Boga

A ovo je život večni da poznaju Tebe, jedinog istinitog Boga, i koga si poslao, čoveka Isusa Hrista.“ (Jovan, 17:3)

Tih, pak, dana iziđe na goru da se pomoli Bogu; i provede svu noć na molitvi Božijoj.“ (Luka, 6:12)

Kao što ni Sin čovečji nije došao da mu služe, nego da služi i da dušu svoju u otkup da za mnoge.“ (Matej, 20:28)

Autor: Adenino Otari

Check Also

Dokazi iz Biblije koji dokazuju da Isus ne moze biti Bog – (Knjiga)

Dokazi iz Biblije koji dokazuju da Isus ne moze biti Bog ↑ Klikni na naziv da …

Komentariši