Home / Tekst / Analiza religija / Zabrana proricanja i vračanja u Bibliji i Kur'anu

Zabrana proricanja i vračanja u Bibliji i Kur'anu

      Znanje o onome šta će se dogoditi u budućnosti je jedinstveni atribut samog Boga (Allaha). Niko ne zna šta će se dogoditi u bliskoj ili dalekoj budućnosti osim Njega. Proricanje i vračanje je zabranjeno u svim objavljenim spisima jer onaj koji se time bavi pokušava da sebe uzdigne na nivo Allaha u pogledu preuzimanja jedne od Njegovih uzvišenih osobina.

      Predviđanje vremena se ne smatra proricanjem ili vračanjem; ovo je zato što vremenska prognoza zavisi o fizičkim merama i matematičkim proračunima. Ovo se razlikuje od gatanja i vračanja gde osoba tvrdi da on ili ona znaju šta će se desiti u budućnosti, baš kao što i Bog zna. Zaista, On je jedino Sveznajući.

      Isus je zabranio proricanje i vračanje. U Levitskom zakonu 9:26., se navodi: „Ništa ne jedite s krvlju. Nemojte vračati, ni gatati po vremenu.“

      Islam je oživeo ovu doktrinu, koja kaže da jedino Bog zna budućnost. Bog (Allah) je kazao u Kur’anu:

       “Samo Allah zna šta će biti.“ (Kur’an 10:20)

      Takođe je pojasnio:

      „Reci: „Niko, osim Allaha, ni na nebesima a ni na Zemlji, ne zna šta će se dogoditi; i oni ne znaju kada će proživljeni biti.“(Kur’an  27:65)

      Na osnovu toga, Islam strogo zabranjuje traženje saveta od vrača, vidovnjaka i sl.

      Poslanik Muhammed (mir nad njim) je kazao:

      „Ako neko savet potraži od vidovnjaka ili proroka, i poveruje u ono šta je čuo, onda je (ta osoba) uzneverovala u ono šta je objavljeno Muhammedu.“[2]

[1] Gatanje ima mnoga značenja, od kojih je i predskazivanje, prorokovanje, i vračanje.

[2] Hadis beleži Buhari i Davud.

Izvor: “Biblijska učenja Isusa Hrista oživljena u Islamu”

Check Also

Zašto je Titanik potonuo?

Jedan od događaja koji je obeležio početak prošlog veka, a oko kojeg je spontano, a …

Komentariši